ความเห็นล่าสุด


ขอบพระคุณ ท่าน วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoeiที่ได้แนะนำให้ รู้จัก และให้ผมสมัครเข้า GotoKnow เพื่อเป็นหนทางในการแผยแพร่และกระจายความรู้ ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ

พีะพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้ นักวิชาการสหกรณ์ด้วยหัวใจ8 ตุลาคม 2563

  1. ถึงเวลาแล้วที่จะจ่ายเฉลี่ยคืนผู้ฝาก เพราะดอกเบี้ยนโยบายลดลง จาก 1.25 เหลือ 1 % การจ่ายเงินเฉลี่ยคืนผู้ฝาก จะต้องลดดอกเบี้ยเงินฝากพอสมควรก่อน และผู้ฝากเงินจะต้องลุ้น รับภาระความเสี่ยงในการที่จะสหกรณ์จะกำไรมากหรือน้อย แล้วรับผลตอบแทนจากเงินฝากในปลายปี เช่นเดียวกับสมาชิกผู้กู้เงิน สหกรณ์ยึดการรวมคนเป็นสำคัญอันดับ 1 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มาช่วยเหลือกันตามปรัชญาของการสหกรณ์ ช่วยตนช่วยกัน

  2. สมาชิกสหกรณ์เป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกันทั่งผู้กู้และผู้ฝาก มีสิทธิตามหลักการสหกรณ์ข้อที่สองคือ One member One vote จึงต้องส่งให้สมาชิกทุกท่านได้รับรู้รับทราบ

  3. การช่วยเหลือแบ่งปันกันอย่างสร้างสรรค์ ผ่านวิธีการสหกรณ์ออมทรัพย์ คือการแบ่งปันของทั้งสมาชิกผู้ฝากเงิน และถือหุ้น กับสมาชิกผู้กู้เงินและถือหุ้น ในการแบ่งปันโอกาสของการใช้เงินระหว่างกัน ต้องทำความเข้าใจเรื่อง หลักวิชาการสหกรณ์เพิ่มเติมครับ สหกรณ์มีผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินอีกมากมายครับ เช่น การได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความสามัคคี ความสุขที่เกิดหลังจากที่ได้แบ่งปันกัน เงินไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุด ความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์ ความมีน้ำใจสหกรณ์ สำคัญกว่ามากมายนัก :)

น่าจะยังขายอยู่นะครับ แถววัดมหาธาตุ มีทั้ง ก๋วยจั๊บ เจ้าอร่อย ก๋วยเตี๋ยวเนื้อถัดมาทางวัดพลับ หรือถ้าข้ามสะพานมาหน้าโรงหนังเพชรบุรีราม่าเก่า ก็จะมี ก๋วยเตี๋ยวเป็ด กับ กระเพาะปลา เจ้าดั้งเดิม สำหรับก๋วยเตี๋ยวเป็ด ออกตอน 5 โมงเย็น ต้องคอยจ้องให้ดี อร่อยสุด ๆ หมดเร็วมาก แป๊ปเดียว 6โมง ครึ่งก็ไม่เหลือแล้ว ครับ

ขอบพระคุณครับ ท่าน วอญ่า  ที่แนะนำให้ผมรู้จัก gotoknow  อีกไม่นานผมก็จะเกษียณตามท่านไปครับ  ตอนนี้ก็ได้แต่ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับมา เป็นวิทยาทาน สาธารณะล่ะครับ  :)

แถวเพ็ชรบุรี ถ้ามีต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้แถวต้นไม้ใหญ่แทบไม่ต้องรดน้ำเลยครับ เพราะ ไอน้ำ ที่ระเหยจากทะเล แล้ว ลมทะเล จะพัดพาเข้ามา ก็มาถูกเก็บไว้ที่ต้นไม้  เป็นความชื้นที่ให้กับต้นไม้ที่อยู่บริเวณต้นไม้ใหญ่  เปรียบเสมือนเป็นบ่อดักไอน้ำ หากเป็นแถบยาว เหมือนคลองไอน้ำ  เป็นชลประทานไอน้ำ (ความชื้น) ได้ครับ 

ขอบคุณครับ ท่านวอญ่า  ตอนนี้พยายาม นำบทความที่เขียนไว้แล้วลงใน เฟสบุ๊ค นำมาลง ใน Gotoknow เพื่อให้ผู้ที่ต้องการนำไปใช้ได้ ให้เกิดประโยชน์แก่ลูกหลานไทย ครับ

การสหกรณ์อย่างง่าย ๆ 

อธิบายการสหกรณ์อย่างง่าย ๆ สำหรับ ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่  3 คน รวมเงินกันเพื่อจะไปเที่ยวปีใหม่ ที่ชายทะเล หรือภูเขา หรือน้ำตก ก็ได้ เก็บเงินคนละ 1000 บาท ด้วยความสมัครใจ แล้วทั้งสามคน ก็ ไปเที่ยวชายทะเล ภูเขา หรือน้ำตก ตามที่ต้องการ ไปเที่ยวแล้วได้ความสุข จ่ายค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  กลับมาแล้วพบว่า จะเกิดเหตุการณ์สหกรณ์  3  กรณี

1. กรณีพอดี  กรณีค่าใช้จ่าย ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  พอดีกับเงินที่เก็บไป  ทุกคนที่ไปเที่ยวร่วมกัน ได้ความสุข  การสหกรณ์ครั้งนี้ก็จบลง

2.กรณีมีส่วนเกิน (surplus) ศัพท์คำนี้มีในหลักการสหกรณ์สากลที่ 3  จ่ายค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้วเงินที่เก็บยังเหลืออยู่ใช้ไม่หมด สมมุติว่าเหลืออยู่ 300 บาท  ทุกคนที่ไปได้รับความสุขจากการไปเที่ยวครั้งนี้  ก็นำเงินที่เก็บมาเกินเฉลี่ยคืนคนละ 100  บาท  การสหกรณ์ครั้งนี้ก็จบลง 

3.กรณีมีส่วนขาด (deficit) จ่ายค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น แล้ว ปรากฏว่า เงินที่เก็บมาไม่พอขาดไป 900900 900 บาท ทุกคนได้รับความสุขจากการมาเที่ยวครั้งนี้ และลงมติว่า จะเก็บเงินเพิ่มอีกคนละ  300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เนื่องจากประมาณการค่าใช้จ่ายผิด  การสหกรณ์ครั้งนี้ก็จบลง 

จะเห็นได้ว่า ทั้งสามกรณี ผู้ที่มาร่วมทุน ร่วมแรง ร่วมใจกัน (สมาชิก) ได้รับความสุข จากการบริการของการมาร่วมกัน (การสหกรณ์)  อย่างง่าย ๆ 

หากมีผู้เสียสติ มาบอกว่า เงิน 300 บาท สำหรับกรณีที่เป็นส่วนเกิน (Surplus) เป็น กำไร (Profit) ซึ่งต้องมุ่งให้เกิดกำไรสูง ๆ จนถึงสูงสุดก็เกิดปัญหา  ไม่ได้รับความสุขจากการแบ่งปัน เท่าที่ควร  อาจเกิดการขัดแย้ง 

หากมีผู้เสียสติ บอกว่า เงิน 900 บาท สำหรับกรณีส่วนขาด (deficit) เป็นขาดทุน (Loss) โดยมุ่งจะไม่ให้เกิดขาดทุน  ก็จะไม่ได้รับความสุขจากการร่วมมือกัน 

ที่แท้จริงแล้วคือเงินที่เก็บมาจากความสมัครใจ เพื่อต้องการบริการคือความสุขจากการรวมกัน  ไปเที่ยว สหกรณ์นั้น สมาชิกเป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการ  เป็นคน ๆ เดียวกัน  ไม่มีกำไร  ไม่มีขาดทุน  มีส่วนเกิน (Surplus) เฉลี่ยคืน มีส่วนขาด (deficit) ก็เก็บเพิ่ม  เพื่อความสุขจากการร่วมมือกัน แบ่งปันกัน  และจะมีการประหยัดเนื่องจากระดับขนาดของการรวมกัน (Economy of scale)  เช่น ใช้รถคันเดียว แทนที่จะ ต้องใช้ 3 คัน  อยู่ในกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วย


สหกรณ์จึง มุ่งที่จะบริการสมาชิก  member service  ให้เกิดความสุขร่วมกันจากการรวมกัน ด้วยน้ำใจไมตรี

การสหกรณ์อย่างง่าย ๆ ไม่ต้องคิดมาก

อธิบายการสหกรณ์อย่างง่าย ๆ สำหรับ ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่  3 คน รวมเงินกันเพื่อจะไปเที่ยวปีใหม่ ที่ชายทะเล หรือภูเขา หรือน้ำตก ก็ได้ เก็บเงินคนละ 1000 บาท ด้วยความสมัครใจ แล้วทั้งสามคน ก็ ไปเที่ยวชายทะเล ภูเขา หรือน้ำตก ตามที่ต้องการ ไปเที่ยวแล้วได้ความสุข จ่ายค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  กลับมาแล้วพบว่า จะเกิดเหตุการณ์สหกรณ์  3  กรณี

1. กรณีพอดี  กรณีค่าใช้จ่าย ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  พอดีกับเงินที่เก็บไป  ทุกคนที่ไปเที่ยวร่วมกัน ได้ความสุข  การสหกรณ์ครั้งนี้ก็จบลง

2.กรณีมีส่วนเกิน (surplus) ศัพท์คำนี้มีในหลักการสหกรณ์สากลที่ 3  จ่ายค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้วเงินที่เก็บยังเหลืออยู่ใช้ไม่หมด สมมุติว่าเหลืออยู่ 300 บาท  ทุกคนที่ไปได้รับความสุขจากการไปเที่ยวครั้งนี้  ก็นำเงินที่เก็บมาเกินเฉลี่ยคืนคนละ 100  บาท  การสหกรณ์ครั้งนี้ก็จบลง 

3.กรณีมีส่วนขาด (deficit) จ่ายค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น แล้ว ปรากฏว่า เงินที่เก็บมาไม่พอขาดไป 900900 900 บาท ทุกคนได้รับความสุขจากการมาเที่ยวครั้งนี้ และลงมติว่า จะเก็บเงินเพิ่มอีกคนละ  300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เนื่องจากประมาณการค่าใช้จ่ายผิด  การสหกรณ์ครั้งนี้ก็จบลง 

จะเห็นได้ว่า ทั้งสามกรณี ผู้ที่มาร่วมทุน ร่วมแรง ร่วมใจกัน (สมาชิก) ได้รับความสุข จากการบริการของการมาร่วมกัน (การสหกรณ์)  อย่างง่าย ๆ 

หากมีผู้เสียสติ มาบอกว่า เงิน 300 บาท สำหรับกรณีที่เป็นส่วนเกิน (Surplus) เป็น กำไร (Profit) ซึ่งต้องมุ่งให้เกิดกำไรสูง ๆ จนถึงสูงสุดก็เกิดปัญหา  ไม่ได้รับความสุขจากการแบ่งปัน เท่าที่ควร  อาจเกิดการขัดแย้ง 

หากมีผู้เสียสติ บอกว่า เงิน 900 บาท สำหรับกรณีส่วนขาด (deficit) เป็นขาดทุน (Loss) โดยมุ่งจะไม่ให้เกิดขาดทุน  ก็จะไม่ได้รับความสุขจากการร่วมมือกัน 

ที่แท้จริงแล้วคือเงินที่เก็บมาจากความสมัครใจ เพื่อต้องการบริการคือความสุขจากการรวมกัน  ไปเที่ยว สหกรณ์นั้น สมาชิกเป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการ  เป็นคน ๆ เดียวกัน  ไม่มีกำไร  ไม่มีขาดทุน  มีส่วนเกิน (Surplus) เฉลี่ยคืน มีส่วนขาด (deficit) ก็เก็บเพิ่ม  เพื่อความสุขจากการร่วมมือกัน แบ่งปันกัน  และจะมีการประหยัดเนื่องจากระดับขนาดของการรวมกัน (Economy of scale)  เช่น ใช้รถคันเดียว แทนที่จะ ต้องใช้ 3 คัน  อยู่ในกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วย


สหกรณ์จึง มุ่งที่จะบริการสมาชิก  member service  ให้เกิดความสุขร่วมกันจากการรวมกัน ด้วยน้ำใจไมตรี

รัฐจะเก็บภาษีจากกำไร (profit)  
ในกรณีของสหกรณ์บริการสมาชิก เป็นส่วนเกิน (Surplus) รัฐไม่เก็บภาษีจาก Surplus ยืนยันได้ตามหลักการสหกรณ์ที่ 3 จะพบคำว่า Surplus ไม่พบคำว่า profit แต่ประการใด

ขอบพระคุณ ท่าน ม.ล. ชาญโชติ ชมพูนุท ที่ท่านได้นำบทความนี้มาลงใน Gotoknow.org ทำให้ผมรู้จัก Gotoknow.org ในครั้งแรกที่ เจอจาก Google และก็ ได้รับคำชี้แนะจากท่าน วอญ่า นาย นเรศ หอมหวล ช่วยแนะนำวิธีการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Gotoknow.org ให้จากการไปประชุมเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรแล้วได้แลกเปลี่ยนกัน  ผมจะพยายามนำความรู้ และทักษะจากประสบการณ์การทำงาน มาแบ่งปัน ในที่นี้เพื่อให้ลูกหลานไทยได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ครับ ขอขอบพระคุณท่านทั้งสองที่ได้เอ่ยนามมา เป็นอย่างยิ่งครับ  

พึ่งหัดลงบันทึกครับ ยังใช้ไม่ค่อยเป็นครับ หลังจากนี้จะนำสิ่งที่เคยเขียน ไว้ ค่อย ๆ นำมาลงครับ ได้รับคำแนะนำจากท่าน วอญ่า ล่ะครับ  ขอบพระคุณท่าน วอญ่า มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี