ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ

วันนี้ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ จักษุแพทย์ผาณิต ตัณฑ์ศุภศิริ เพื่อนรักรุ่นเดียวกันที่โรงเรียนราชินี ได้นัดหมายให้ข้าพเจ้าไปตรวจตาที่คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนาในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนนพระราม๙ ที่เธอประจำอยู่ที่นั่น อันสืบเนื่องจากเมี่อครั้งพบกันล่าสุดที่งานประชุมประจำปีของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีที่เธอเป็นกรรมการด้วยผู้หนึ่ง โดยในช่วงนั้น ข้าพเจ้าได้บ่นให้ฟังว่าสายตาเริ่มมัวๆ เธอจึงบอกว่าให้รีบมาหาที่คลินิค จะตรวจดูให้ ข้าพเจ้ายินดีเป็นอันมาก เพราะตรงกับความต้องการที่อยากจะหาโอกาสไปตรวจสายตาเป็นครั้งแรก และกับจักษุแพทย์ที่รู้จักคุ้นเคยกันเช่นนี้

อาทิตย์หนึ่งก่อนหน้านี้ เพื่อนรักคนหนึ่งที่เคยไปเป็นคนไข้ที่คลินิกนี้ ชื่อพันเอกหญิงอัมรา รามณรงค์ ได้อาสาพาไปทำบัตรคนไข้ ซึ่งเมื่อไปถึง รู้สึกประทับใจที่ได้รับบัตรมาอย่างรวดเร็วพร้อมด้วยใบนัดแพทย์ด้วยบริการดีเยี่ยม และเมื่อถึงวันนัดได้พบว่าที่แผนกรักษาตาชั้นที่ ๔ ของคลินิค มีห้องจักษุแพทย์และแผนกสนับสนุนถึง ๑๒ ห้อง จึงไม่ต้องรอคิวยาวแต่อย่างใด หลังจากบริกรของคลินิคตรวจวัดความดันโลหิต ซักถามประวัติความเจ็บป่วย ซึ่งข้าพเจ้าไม่มีโรคประจำตัวหรือแพ้ยาใดๆ จึงถึงขั้นตอนตรวจวัดสายตาสั้น-ยาว-เอียง เหมือนร้านทำแว่นตาโดยทั้วไป ก่อนจะไปนั่งรอพบจักษุแพทย์ที่หน้าห้องของแต่ละคน

หมอผาณิตนั่งรอข้าพเจ้าอยู่แล้วด้วยใบหน้าเมตตายิ้มแย้ม หลังจากทักทายกันพอสมควร จึงถึงการวิเคราะห์ดวงตาของข้าพเจ้าในเบื้องต้นด้วยเครื่องมือส่องตาและทดสอบการมองเห็นหลายอย่าง หมอไม่พบว่าข้าพเจ้าเป็นต้อกระจกหรือต้อหินแต่อย่างใด ทำให้ข้าพเจ้ายินดีมากเพราะก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าได้สืบค้นสอบถามหาความรู้ไว้แล้วว่า ตามัวส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคตาประเภทต้อกระจกหรือต้อหิน ซึ่งจะต้องทำการผ่าตัดลอกส่วนที่เป็นปัญหาออกไป และใส่แก้วตาเทียมเข้าไปทดแทน อย่างไรก็ตาม หมอกลับทำหน้าวิตกกังวล สั่งให้เจ้าหน้าที่พาข้าพเจ้าไป scan ตาทั้งสองเพื่อวิเคราะห์เชิงลึกต่อไปอีก

ผลสรุปจากภาพ scan หมอพบว่า ดวงตาข้างขวาของข้าพเจ้ามีปัญหาประสาทจอตาสื่อม จุด focus สีดำไม่มี และซักถามข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ข้อเท็จจริงว่าตาข้างขวาเริ่มมัวตั้งแต่เมื่อใด หากไม่ได้พบหมอในวันนี้ ข้าพเจ้าจะไม่มีโอกาสรู้ได้ว่าตาข้างขวาเห็นไม่ชัดเท่าตาข้างซ้าย หมอจึงแนะนำให้ข้าพเจ้าไปพบจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่ง ชื่อจักษุแพทย์โสมนัส ถุงสุวรรณที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อทำการนัดหมายบำบัดเฉพาะทางต่อไป

ข้าพเจ้าคิดถึงประสบการณ์เรื่องการผ่าตัดตาที่โรงพยาบาลศิริราชของศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ทำให้ได้ทราบบรรยากาศและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบางท่านของที่นี่(รวมจักษุแพทย์โสมนัส ถุงสุวรรณ ปรากฏชื่อในบันทึกข้างล่างนี้ ตอนที่ 6เป็นต้นไป) จาก บันทึกตาม link นี้ รวมทั้งการใช้ชีวิตของ "คนตามัว" ที่คุณหมอเล่าไว้อย่างน่าสนใจหลายตอน..

1.https://www.gotoknow.org/posts/497384

2.https://www.gotoknow.org/posts/497485

3.https://www.gotoknow.org/posts/497702

4.https://www.gotoknow.org/posts/497786

5.https://www.gotoknow.org/posts/498062

6.https://www.gotoknow.org/posts/498571

7.https://www.gotoknow.org/posts/498680

8.https://www.gotoknow.org/posts/498823

9.https://www.gotoknow.org/posts/498965

10.https://www.gotoknow.org/posts/499379

11.https://www.gotoknow.org/posts/560032

ขณะเขียนบันทึกนี้ ข้าพเจ้ายังมีสภาพดวงตาพร่ามัวอยู่ เพราะในขั้นตอนทำ scanดวงตา เจ้าหน้าที่ได้หยอดยาขยายม่านตาทั้งสองข้าง อีกทั้งถ่ายภาพดวงตาพร้อมทั้งส่อง spotlight เจิดจ้าหลายครั้ง หมอบอกว่า อีกสักพักใหญ่จะกลับคืนสู่ปกติ..

ต่อจากนี้ไป บนโต๊ะทำงานของข้าพเจ้าจะมีแว่นขยายวางไว้ประจำ เพื่อช่วยการอ่านหนังสือที่ปัจจุบันขนาดต้วอักษรเล็กกว่าเดิมมากแทบทุกเล่ม ซึ่งแต่ก่อนมิได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด

ข้าพเจ้ารีบมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆสมาชิกได้เรียนรู้ว่า พวกเราสมควรทำการตรวจดวงตาอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยเฉพาะผู้สูงวัย ไม่ใช่รอไว้เนิ่นนาน เพื่อจะได้ทำการบำบัดรักษาให้ทันการก่อนทีประสาทจอตาเสื่อมสภาพลงเช่นนี้

จากการสืบค้นที่ Google ข้าพเจ้าได้พบข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับประสาทจอตาเสื่อมหลายอย่าง รวมทั้งอาหารที่มีประโยชน์ต่อการชะลอความเสื่อมของประสาทจอตา และการนวดตาเพื่อรักษาโรคประสาทจอตาเสื่อม ตาม link ข้างล่างนี้สามเรื่องค่ะ

1.จอประสาทตาเสื่อม คืออะไร รักษาด้วยแสงเลเซอร์และผ่าตัด |

http://www.phyathai.com/medicalcenterdetail_article/25/238/PYT1/th

2.กินอะไร ชะลอจอประสาทตาเสื่อม | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/189/%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

3.การนวดตาเพื่อรักษาโรคประสาทจอตาเสื่อม

https://m.youtube.com/watch?v=rjgTgxyygQg


........................................................................................................................................บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อยู่อย่างรู้เท่าทันความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

ขอให้พี่ใหญ่หายจากอาการพร่ามัวไวๆครับ

ขอบคุณมากๆที่บันทึกเตือนให้พี่ๆน้องๆได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องตา

ขอให้มีความสุขกับการทำงานครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเรื่องราวของการตรวจดวงตาครับ พี่ใหญ่
เรื่องนี้สำคัญมาก ๆ ;)...

ขอให้หายไวไวนะคะ หลังรักษาค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ พี่ใหญ่ ที่ห่วงใย เราๆ ทุกคน (ไม่รู้จะเทียบรุ่นมากไปไหม เรียก .พี่. ใหญ่ตามท่านอื่นๆ.... หน้าตาพี่ใหญ่เด็กมาก เมื่อเทียบกับหน้าตาผม 555) ..............

สังขาร เราบังคับอะไรไม่ได้.... แต่ก็ต้อง รักษาไว้ ตามกาลเวลา...........

คิดว่า ถ้าพี่ใหญ่ ได้พบ อ. หมอ อมรา มลิลา คงจะคุยกันถูกคอเป็ฯแน่.... :) ( เห็น Post แล้วนึกถึง อ. อมรา มาทันใด 555)

เขียนเมื่อ 

คลีนิคตาของ รพ. นี้ดีมากค่ะ ข้าราชการเบิกตรงได้ด้วย เครื่องมือทันสมัย ประทับใจกับการบริการค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอให้หายเร็ว ๆ นะคะพี่ใหญ่ กุหลาบยังไม่เคยไปตรวจตาเลย เคยแต่ไปรักษาเพราะแพ้เกสรดอกไม้และฝุ่นละออง คงต้องไปบ้างแล้วค่ะ ศูนย์แพทย์พัฒนาอยู่ใกล้บ้านด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะพี่ใหญ่

เขียนเมื่อ 

I have problems with my eyesights too. My optometrists and I are helping ourselves with glasses, eye exercises and diets. (Of course my optometrist is helping himself at my expenses ;-)

เขียนเมื่อ 

เรียนพี่ใหญ่ ตอนนี้มีหนังสือน่าอ่านออกมาค่ะ ไม่ทราบว่าพี่ใหญ่เคยอ่านหรือยัง ชื่อ แค่วันละ 1 นาที เปลี่ยนสายตาแย่ ให้กลับเป็นเยี่ยม ผู้เขียนชื่อ คนโนะ เซซิ 160 บาท

เป็นเทคนิค การ ย้อนอายุสายตา จากผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสายตามือหนึ่งของญี่ปุ่น

เทคนิคเหล่านี้ แค่ใช้มือก็พอ ง่ายมาก มีทั้งหมด 7 เทคนิค แต่ไม่ต้องทำทั้งหมด แค่ 2-3 เทคนิคก็น่าจะพอแล้ว

หลักการสำคัญเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือด การเพิ่มออกซิเจนให้แก่ดวงตาและอวัยวะอื่น ๆ

ไม่ใช่ไสยศาสตร์นะคะ

น้องลองทำดูบางเทคนิค และแนะนำให้เพื่อนลองทำ ไม่ใช่อุปทานนะคะ ได้ผลค่ะ ตาสว่างทันทีเลยค่ะ ปกติใช้น้ำตาเทียม ทำแล้วไม่ใช้ทั้งวันก็อยู่ได้ ใช้น้อยลงได้แน่นอนค่ะ เพื่อนก็ไลน์มาบอกว่าได้ผลดี

ตัวอย่าง เทคนิคที่ 2 การสับแขน ใช้สันมือข้างหนึ่งสับ แขนอีกข้างหนึ่ง ตั้งแต่ข้อมือจนถึงข้อศอก สับไปกลับ 10 รอบ ทำทั้งด้านหน้าและด้านหลังแขน

เหมาะสำหรับคนที่สายตาเริ่มเสื่อม ดูแลไปเรื่อย ๆ อาจไม่ต้องหาหมอเลยนะคะ


เขียนเมื่อ 

น้องเพิ่งยิงเลเซอร์ปิดรูที่จอประสาทตามาเมื่อวันพุธค่ะพี่

โชคไม่ดี แพ้ยาหยอดขยายม่านตา ตาแดงบวมปิดทั้ง 2 ข้าง เพิ่งดีขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ

จะต้องตรวจซ้ำวันพุธอีกทีเพื่อดูว่ารูรั่วปิดดีหรือยัง

ตอนนี้ให้เพื่อนลูกที่จุฬาหายาหยอดตัวอื่นมาให้อยู่ค่ะพี่

เป็นความเสื่อมตามวัย แต่ก็ต้องดูแลตามากขึ้นแล้วค่ะ

ขอให้พี่โชคดี อาการดีขึ้นไวๆ นะคะ

เขียนเมื่อ 

Take care ครับคุณครู ^_^

ไม่ได้แวะเข้ามา G2K ซะนานเลยครับ

วันนี้ติดตามคุณครูเข้ามา ที่นี่ยังอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับ ^_^

ขอบพระคุณครับผม...

 • จันทวรรณ
 • อ.นุ
 • โอ๋-อโณ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • sr
 • nui
 • แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
 • Wasawat Deemarn
 • คนใต้โดยภรรยา
 • Worawit
 • วิชญธรรม
 • GD
 • กุหลาบ มัทนา
 • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ (น.ม.)
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่บันทึกนี้ค่ะ
 • น้องดร.ขจิต...วันนี้ดวงตากลับมาเป็นปกติแล้วค่ะ...และเพื่อถนอมสายตาอย่างเต็มที่ พี่ใหญ่จึงลดกิจกรรมบางอย่างลงครึ่งหนึ่งที่ใช้สายตา เช่น ไม่เล่น line และอยู่หน้า com.มากเกินไปพร้อมทั้งใส่แว่นกันแดดสีเข้มตลอดเวลาที่ออกกลางแจ้งค่ะ
 • น้องWasawat..ยินดีมากค่ะที่เห็นประโยชน์จากเรื่องเล่านี้
 • น้องแก้ว...ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีค่ะ..ต่อแต่นี้ไปนอกจากถนอมสายตาแล้ว ยังต้องบริโภคอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาอย่างจริงจังด้วยค่ะ
 • น้องวิชญธรรม...เรียกพี่ก็ดีแล้วค่ะจะได้สมกับหน้าตาที่ยังดูสาวอยู่อย่างที่น้องชายบอก...สำหรับ อ.หมออมรา ได้เคยอ่านหนังสือของท่านแล้ว ชอบมากๆค่ะ..
 • น้องGD..ดีใจมากค่ะที่เข้ามาร่วมสนับสนุนคุณภาพของคลินิคนี้ พี่ใหญ่แนะนำเพื่อนๆทุกคนให้ไปใช้บริการทางการแพทย์ที่นี่ด้วยแล้ว ค่ะ..สำหรับหนังสือที่แนะนำนั้น พี่ใหญ่ได้ซื้อมาอ่านแล้ว และกำลังใช้ฝ่ามือส่งพลังที่ตาทั้งสองข้างทุกครั้งที่นั่งหรือนอนพักผ่อน ด้วย
 • น้องกุหลาบมัทนา...ขอบคุณสำหรับกำลังใจ และพี่ขอชักชวนให้น้องรีบไปตรวจตาที่คลินิคนี้โดยเร็วด้วยนะคะ
 • น้อง sr...ใส่ใจดวงตาอย่างสม่ำเสมอเช่นนี้ เป็นเรื่องดีแล้วค่ะ..
 • น้องnui...ขอเป็นกำลังใจให้นะคะในการบำบัดโรคตา พี่ใหญ่จะพยายามบำบัดด้วยตนเองทุกอย่าง...คิดว่าจะไม่ไปหาหมอตาอีกสักพักหนึ่ง..สว.กลัวหมอค่ะ
 • น้องอ.นุ...เราคุยกันแต่ทาง line นะคะ..กลับมาเขียนที่ gotoknow อีกนะคะ...
 • ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/594618?594618