การตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ : High contrast spatial resolution

การควบคุณคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ เป็นสิ่งจำเป็น และ สำคัญยิ่งต่อการวินิจฉัยรอยโรค

สวัสดีครับ

วันนี้ ผมได้มีส่วนร่วมในการทำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ จำนวน 2 เครื่อง

โดยใช้หุ่นจำลองทรงกระบอก ชนิด ACR phantom มาใช้เป็นตัวแทนของผู้ป่วยหัวข้อที่ประเมินมีหัวข้อที่น่าสนใจรายการ

แต่... วันนี้ ขอนำเสนอการแสดงภาพในลักษณะ High contrast spatial resolution คือ การทดสอบความคมชัดของภาพ หรือ ความสามารถในการแยกความแตกต่างระหว่างจุดสองจุดที่อยู่ใกล้กันออกจากกัน

โดยใช้การประเมิน หรือ การตรวจสอบด้วยการดูภาพที่ปรากฏ จากสายตาของผู้ประเมิน โดยตรง


จากการตรวจสอบ พบว่า ภาพที่ปรากฏจากเครื่องเอ็มอาร์ไอ เครื่อง A

สามารถมองเห็น ความละเอียดของจุดต่างๆในหุ่นจำลอง ได้ครบทั้ง 3 กลุ่มแต่...เครื่องเอ็มอาร์ไอ อีกเครื่อง คือ เครื่อง B

ไม่สามารถแยกรายละเอียดของจุดทั้ง 3 กลุ่ม ได้โดยมาตราฐาน กำหนดว่า

กลุ่มของจุดต่างๆในภาพ ขนาด 1.1 (กลุ่มซ้ายมือ) และ 1.0 มิลลิเมตร (กลุ่มกลาง) ต้องมองเห็นการแยกของจุดต่างๆในกลุ่มออกจากกัน มองเห็นได้ชัดเจน


เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของภาพ จากการประเมินเกี่ยวกับ High contrast spatial resolution จากการตรวจด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอ ทั้ง 2 เครื่อง

เครื่อง A ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน High contrast spatial resolution

เครื่อง B ไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน High contrast spatial resolution


เมื่อผู้ป่วยมารับบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอ เครื่อง B

โอกาสที่เครื่องจะสร้างภาพ แล้วแสดงแยกรายละเอียดเนื้อเยื่อที่มีขนาดเล็ก ออกจากกันนั้น

จะทำได้ไม่ดี เท่า เครื่อง A


หากพบความผิดพลาด แบบนี้

1. ช่างต้องมาตรวจสอบและแก้ไขเครื่อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับภาพ หรือ การประมวลภาพ

2. จากนั้น ทำการตรวจสอบคุณภาพของภาพในลักษณะ High contrast spatial resolution ซ้ำ


การควบคุณคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ เป็นสิ่งจำเป็น และ สำคัญยิ่งต่อการวินิจฉัยรอยโรค

ผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพเครื่อง

เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในภาพที่ถ่ายด้วยเครื่องดังกล่าวบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ดีจังค่ะ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจวินิจฉัย

เรียน คุณ nui

ที่นี่ เราตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสร้างภาพทุกเครื่อง

เพื่อประกันว่า ผู้รับบริการจะได้รับการตรวจจากเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและรักษาโรค

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม ครับ