บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) High contrast spatial resolution