ดร. วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์


ทนายความ
สภาทนายความ
Username
charoenchaloemsak_winai
สมาชิกเลขที่
205694
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
 • เกิด พ.ศ. 2503 
 • ภูมิลำเนาเดิม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                         
 • ประวัติการศึกษา                                                                                                                          
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี (พ.ศ. 2563)                                                    
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2554)             
  • นิติศาตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2527)                                                                   
  • Mini Master of Management Program (MMM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)                  
  • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายตวาม (ทนายความรุ่นที่ 14)
 • ประวัติการทำงาน                                                                                                                                       
  • ทนายความ (พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน)                                                                                                           
  • ข้าราชการบำนาญ                                                                                                                                   
  • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต                                                                                               
  • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร                                                                                             
  • ประธานนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยปทุมธานี รุ่น ปี พ.ศ. 2558-2563 (บางช่วง) เป็นต้น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท