ความเห็นล่าสุด


ขอบคุณอาจารย์ ต้น (Natthaphong Buntham) จากโรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมาก น่ะครับ อาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ คนใต้โดยภรรยา มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมาก น่ะครับ อาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ต้น (Natthaphong Buntham) จากโรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจ ผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณท่านอาจารย์ คนใต้โดยภรรยา มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจ ผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ สุธี ทองประกอบ (ยายธี) มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และใ ห้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณท่านอาจารย์วอญ่า ผู้เฒ่า (นเรศ หอมหวล) ที่กรุณาติดตาม วิพากษ์ วิจารณ์ และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมาขอบคุณมาก น่ะครับอาจารย์

Thank you Mr.SR for Following And Greeting Me always. and thank for your useful comment and suggestion about private prison of Thailand in the future. Thank So much.

ขอบคุณอาจารย์ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ต้น มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์คนใต้โดยภรรยา มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ natachoel (วอญ่า ผู้เฒ่า) มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ต้น มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ madaow ma da pongtong (คุณมะเดื่อ) มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ Chaiwud Boonwiwattanakarn (คนใต้โดยภรรยา) มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ Chaiwud Boonwiwattanakarn (คนใต้โดยภรรยา) มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ ดร.ขจิต ฝอยทอง มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ Natthaphong Buntham (อาจารย์ต้น) จากโรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผม ด้วยดีตลอดมา

ขอบคุณอาจารย์ Chaiwud Boonwiwattanakarn (คนใต้โดยภรรยา) มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผม ด้วยดีตลอดมา

ขอบคุณอาจารย์ Natthaphong Buntham (อาจารย์ต้น) จากโรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผม ด้วยดีตลอดมา

ขอบคุณอาจารย์ Chaiwud Boonwiwattanakarn (คนใต้โดยภรรยา) มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผม ด้วยดีตลอดมา

ขอบคุณอาจารย์ Natthaphong Buntham (อาจารย์ต้น) จากโรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผม ด้วยดีตลอดมา

ขอบคุณอาจารย์ Chaiwud Boonwiwattanakarn (คนใต้โดยภรรยา) มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผม ด้วยดีตลอดมา

ขอบคุณอาจารย์ ดร.ขจิต ฝอยทอง มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี