ล่องเรือ หลักสองเพื่อจะทำแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และรองรับ การพักแบบ homestay

ชาคริต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ล่องเรือ ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจะทำแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และรองรับ การพักแบบ homestay ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างใชชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมประจำถิ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชาคริต จันทร์ตรีความเห็น (0)