ลุงเหมย
ข้าราชการครูบำนาญ นายชุมพล บุญเหมย

แก้กรรม ทำเองได้ ตอนที่ ๓


....ขอน้อมกราบบุญบารมีและสัจธรรมจงตั้งมั่นในดวงจิตของกัลยาณมิตรและรัตนชนทุกคนทุกท่านเทอญ......ก็มาต่อกันในตอนที่ ๓ จากตอนที่ ๒ เพื่อที่จะได้ศึกษาและพิจารณาไตร่ตรอง และพร้อมที่จะไปประพฤติและปฏิบัติให้เกิดความผาสุกกาย ผาสุกใจ ต่อไป.......

ครอบครัวมีแต่ปัญหา

เกิดจากกรรมสิ่งหนึ่งสิ่งใด ดังต่อไปนี้
๑. เคยทำแท้ง
๒. ไม่เคยทำบุญให้บรรพบุรุษ
๓. ไม่เข้าใจครอบครัว สามี / ภรรยา / ลูก
๔. เคยประพฤติผิดในกามทั้งชาติก่อน และชาตินี้
๕. ทำผิดต่อเจ้าที่ เจ้าทาง

วิธีแก้กรรม

๑. เลี้ยงพระ ทำบุญบ้าน ทำบุญใันเกิด สวดพระคาถา..สวดชยันโต ประพรมน้ำมนต์ และขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ล้วถวายสังฆทาน อุทิศให้เจ้ากรรม นายเวร ทั้งหลายให้อโหสิกรรมให้ และขอช่วยให้ครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุข
๒. ไปถวายผ้าบังสุกุล อุทิสให้แก่บรรพบุรุษ ขอให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข หรหือทำบุญแล้วอุทิศให้บรรพบุรุษ

๓. เคยบอกรักสามี / ภรรยา และลูกบ้างหรือไม่ ? ....ควรกระทำด้วย เพราะจะให้เข้าใจกันมากขึ้นว่าเรารักเขา

๔. สวดมนต์ทุกวันเกิดตนเอง ขอพรเทพประจำตัวให้คุ้มครองครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

๕. กราบไหว้เจ้าที่เจ้าทาง พระภูมิเจ้าที่ สังเวยด้วยอาหารคาวหวานชุดใหญ่ และขอพรให้ท่านอำนวยโชคลาภ ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ครอบครัว

กรรมที่ต้องเสดาะเคราะห์

เกิดจากกรรม

๑. เมื่อตนเองเข้าเสวยอายุที่ไม่ดี ก็จะประสบเคราะห์ร้าย เช่น ป่วยหนัก เกิดอุบัติเหตุ เสียเงิน

๒. ชอบทำร้ายผู้ต่ำกว่าให้หทุกข์ทรมาน

๓. ป่วยหนักเพราะฆ่าสัตว์ ผิดศีลข้อ ๑

วิธีแก้กรรม

๑. กินเจ ๗ วัน อุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยทำกรรมต่อกันไว้ตั้งแต่อดีตชาติ ปัจจุบันชาติ

๒. ตักบาตรให้ครบามปีที่เข้าเสวยอายุ

๓. ไหว้พระให้ครบ ๗ วัน ๗ วาร (วาระ) เพื่อล้างเคราะห์

๔. ปล่อยสัตว์ลงน้ำตามกำลังวันเกิดตนเองจนครบ ๑ ปี เคราะห์ร้ายจะกลายเป็นดี

๕. ขอพรจากพระที่นับถือ ไปที่วัด ให้ท่านให้หพร ช่วยให้เราพ้นเคราะห์ พ้นโศก และมีชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมคู่ไม่ดี

เกิดจากกรรม

๑. เคนเป็นคู่กับผู้อื่นในชาติอดีตและชาติปัจจุบัน

๒. ทำร้ายจิตใจคู่ของตนเอง

๓. ทำร้ายร่างกายให้เขาเจ็บปวด โดยทำเพราะหิงหวง

๔. ผิดศีลข้อที่ ๓ กาเมสุมิจฉาจาร ฯ

๕. ยุยงให้ผู้อื่นแตกแยกกัน

วิธีแก้กรรม

๑. ตั้งสัจจะกับตนเองว่าจะไม่แย่งสามี / ภรรยา คนอื่นมาเป็นคู่ครองของตน

๒. หมั่นถวายเทียนคู่ในวันเกิดตนเองปีละครั้ง อธิษฐานขอพรให้เสริมดวงด้านชีวิตคู่ ให้พบแสงสว่างใน

ชีวิตคู่ที่ดี (ควรพาคู่ครองไปร่วมทำบุญด้วย)

๓. ถวายสังฆทานในวันเกิดเพื่อขอพรให้สมหวังดานชีวิตคู่ และอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรม นายเวร
และคู่ชีวิตที่เคยล่วงเกินในอดีตชาติ และปัจจุบันชาติ และขออโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกัน

๔. บริจาคทรัพย์ให้กับคู่แต่งงานในวันแต่งงาน เพื่อเสริมให้เขาสมหวังในเรื่องของความรัก ผลบุญนี้จะ
ช่วยให้ชีวิตคู่ครองของเราดีขึ้น
๕. ไกล่เกลี่ยคู่สามี – ภรรยา ที่ทะเลาะกัน แยกทางกัน ให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน เราจะได้ผลบุญทาง
ด้านชีวิตคู่

กรรมที่ได้เป็นเมียน้อย เกิดจากกรรม

๑. ชาติก่อนเคยผิดลูกผิดเมียเขา
๒. ผิดศีลข้อที่ ๓ กาเมสุมิจฉาจาร
๓. เคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาว่า...กี่ภพกี่ชาติ ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
๔. เคยขืนใจเขา โดยเขาไม่ยินยอม

เมียน้อย มี ๓ ประเภท

๑. เมียน้อย ผัวดี คอยช่วยเหลือ เกิดจากเคยสร้างบุญใหญ่ร่วมกันมา หรือเคยช่วยเหลือคนและครอบครัวอื่นมามาก เคยอธิษฐานจิตขอให้ได้มาเจอกัน แม้ไม่ได้เป็นเมีย 1 แต่ต้องเป็นเมีย 2 อย่างถูกต้อง เพราะบุญกุศลพามาเจอ จึงทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ผิด ไม่บาป เพราะครอบครัวยอมรับ

๒. เมียน้อย ผัวร้าง แต่ไม่หยุด ยังมีเมียน้อยต่ออีก รวมทั้งไปทำให้เขาเป็นสามีโดยที่เขาไม่ยอม เพราะกรรมเก่าที่เคยทำไว้ จึงต้องรับภาระเพราะทั้งรักทั้งเจ็บ กรรมนี้เป็นเพราะเคยขืนใจเขาไว้ มาชาตินี้จึงต้องตกกอยู่ในภาวะจำยอม ต้องเจ็บเพราะรักเขา

๓. เมียเก็บ ผัวบังคับ ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ แต่สามีก็ส่งเสีย เกิดจากกรรมที่เคยผิดลูกผิดเมียเขาไว้ จึงต้องทุกข์ใจ แต่สบายกาย เพราะได้รับการส่งเสีย

วิธีแก้กรรม

๑. ทำบุญสังฆทานสดในวันเกิดตนเองเดือนละครั้ง อุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ
ปัจจุบันชาติ และวิญญาณที่ตามมา ให้ได้รับบุญกุศลและอโหสิกรรมให้

๒. ถือศึล ๕ ให้ได้ติดต่อกัน ๑ เดือน ภายใน ๑ ปี จะทำให้ชีวิตดีขึ้น

๓. ถวายธงคู่ อธิษฐานจิตขอให้มีชีวิตคู่ที่ดีขึ้น

๔. บวชชีพราหมณ์ ๓ วัน ภายใน ๑ ปี ปีละ ๑ ครั้ง อุทิศกุศลให้กับเข้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินให้
ได้รับกุศล และเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้น

๕. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่ง เพื่อชีวิตตนจะได้ดีขึ้นและสมหวัง และสวดมนต์ขอพรทุกวันเกิด ขอให้
สมหวังในด้านความรัก

เพื่อนรัตนมิตรและกัลยาณธรรมทุกท่านครับ กำลังอ่านบทคัดลอกนี้และคิดตามจนเกิดความเพลิดเพลินและเริ่มรู้แจ้งแล้วใช่ไหมครับ...อีตาลุงก็ขอกราบบุญบารมีของท่านว่าจำต้องขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้ก่อน แล้วจะมากราบเรียนอีกต่อไปในตอนที่ ๔ สำหรับวันนี้ก็ขอกราบบุญบารมีของทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไว้พบกันในบทคัดลอก "แก้กรรมทำเองได้ " ในตอนต่อไป...กราบสาธุครับ...

หมายเลขบันทึก: 594616เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2015 05:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 กันยายน 2015 06:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

มีประโยชน์มากเลยครับ

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรรมหลายบริบทมาก

สาธุๆ

มาเขียนบ่อยๆนะครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี