บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ 5