๙๗ ปีศรีจุฬาฯ...ร่วมใจก้าวไกลสู่อนาคตสดใส รับใช้ประชาชน


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีครบปีที่ ๙๗ ของการสถาปนา

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม

๒๕๕๗ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ

ทรงเป็นประธานในพิธี ตั้งแต่เช้า ในเวลา ๖.๐๐ น. หลังจาก

ทรงจุดธุปเทียนถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และรัชกาล

ที่ ๖ แล้วได้ทรงตักบาตรถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมกับ

คณาจารย์และนิสิต ที่สนามหญ้าหน้ามหาวิทยาลัย

หอประชุมคณะอักษรศาสตร์ ได้พระราชทานพระวโรกาส ให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าถวายพานพุ่มดอกไม้ และเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในวันพระราชสมภพ ๕๙ พระชันษา ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ ๒ เมษายน ศกนี้

ต่อมาในเวลา ๙.๐๐ น ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทำพิธีเปิดแพรคลุมป้าย "อาคาร เกษม อุทยานิน(รัฐศาสตร์ ๖๐ ปี) " และทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินการด้านการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์

ในวโรกาสนี้ได้พระราชทานของที่ระลึก เแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารและอุปกรณ์การศึกษา ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ในการนี้ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ รุ่น ๑๗ เข้ารับพระราชทานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อสัมฤทธิ์เต็มพระองค์ แลพร้อมกันนี้ คณบดีได้มอบเหรียญพระรูปของพระองค์ท่านด้วย


หลังจากนั้น ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร "ทันต

แพทยศาสตร์เฉลิมนวราชบพิตรฯ" และเสด็จทอดพระเนตรภายใน

อาคารและเครื่องมือทันตกรรมที่ทันสมัย รองรับการศึกษาและให้บริการ

ด้านทันตกรรมแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป อย่างมีประสิทธิภาพ

วโรกาสต่อมา ได้เสด็จไปยังหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อ

ทรงร่วมแสดงดนตรีระนาด และทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ไทย

ในโอกาสเฉลิมฉลอง ๙๗ ปีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในช่วงบ่ายเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "พิพิธภัณฑ์สถานวาจวิ

ทยาวัฒฑน์" รวบรวมประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และเรื่องราวที่สนใจของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้สาธารณชนได้เเข้าชม

ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยัง "ชมรมดนตรีไทย" และทรงร่วมแสดงดนตรีซอ ก่อนเสด็จเปิด "จัตุรัสดนตรี จามจุรีฯ" พร้อมทั้งประทับฟังการเล่นและร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของนิสิต

นับเป็นวาระแห่งความปลื้มปิติของชาวจุฬาฯ ที่ได้ซึมซับความ

ก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาการและการอนุรักษ์วัฒนธรรม อันเป็นรากฐานของการศึกษาและคุณธรรมของเยาวชน เพื่อรับใช้ประเทศชาติ สืบทอดต่อยอดไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

.....................................................................................................................................

ภาพบางส่วนจากข่าวโทรทัศน์ความเห็น (14)

ทรงพระเจริญครับ

จุฬาลงกรณ์เป็นเสาหลักของมหาวิทยาลัยไทยครับ

ชอบภาพนี้ครับ

น้ำใจน้องพี่สีชมพู.. ทุกคนไม่รู้ลืมบูชา.. พระคุณของแหล่งเรียนมา.. จุฬาลงกรณ์...

รู้สึกประทับใจในสมเด็จพระเทพรัตน์เป็นอย่างยิ่ง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน...

และรู้สึกเป็นปลื้มกับพี่นงนาทที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 17 ที่ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด และรับพระราชทานของที่ระลึกจากท่าน ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน

ขอแสดงความยินดีกับคุณพี่นงนาทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ รุ่น ๑๗ เข้ารับพระราชทานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่ะ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ที่พี่นงนาทได้เป็นตัวแทนของของนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ รุ่น 17 เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เข้าเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิดนะคะ

ทรงพระเจริญ

เมื่อวานไปลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๒ เมย. ที่ร้านภูฟ้าค่ะ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ....

พี่ใหญ่ ใส่สีชมพู ดูสดชื่นนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากครับพี่ใหญ่ ประทับพี่น้องสีชมพูเสมอครับผม

พี่ใหญ่ครับ

เอาผักชุดใหม่มาฝาก

ตอนนี้ร้อนมากๆๆ

ปลูกผักแบบดาวล้อมเดือน(25)

"๙๗ ปีศรีจุฬาฯ...ร่วมใจก้าวไกลสู่อนาคตสดใส รับใช้ประชาชน" เกือบ ๑๐๐ ปีแล้วนะคะ พี่ใหญ่ที่มหาวิทยาลัยแรกของไทยเติบโตมา พร้อมด้วยคุณค่ามากมีที่สรรค์สร้างให้กับสังคม น้องขอร่วมภาคภูมิใจทั้งในสถาบันและศิษย์เก่าผู้ถึงพร้อมด้วยความดีงามอย่างเช่นพี่ใหญ่ ที่ เป็นเกียรติเป็นศรีและเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าให้กับชาว GotoKnow และชาวไทยทั้งปวง

ขจิต ฝอยทอง
Dr. Pop
nui
เพชรน้ำหนึ่ง
ณัฐพัชร์
พ.แจ่มจำรัส
ดร. พจนา แย้มนัยนา
ไอดิน-กลิ่นไม้
กุหลาบ มัทนา
อร วรรณดา

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่บันทึกเฉลิมฉลอง ๙๗ ปี ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนี้ค่ะ

* น้อง ดร.ขจิต....ด้วยพระวิจารณญาณอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา ที่ทรงวางรากฐานการศึกษาของเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ให้พัฒนาทางด้านคุณธรรมและวิชาการอย่างต่อเนื่องค่ะ

* น้องพ.แจ่มจำรัส....พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ต่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปรียบประมาณมิได้ ทั้งในพระสถานะศิษย์เก่า และองค์อุปถัมถ์ในหลายแขนงวิชาการและกิจกรรมที่มีคุณาปการอย่างยิ่งค่ะ

* น้องกุหลาบมัทนา....นับเป็นวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าเฝ้าโดยใกล้ชิดเช่นนี้ และได้ถวายเงินของครอบครัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

* น้องอร วรรณดา....สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงประทับและเสด็จในงานฉลอง ๙๗ ปีของจุฬาฯ ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่าย สร้างความปลาบปลื้มปิติแก่พวกเราทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ

* น้องดร.พจนา...ได้รับพระราชทานพระรูปปั้นเต็มพระองค์อันงดงามประณีต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้จัดสร้างในวโรกาส ครบ ๑๕๐ ปี แห่งวันพระราชสมภพ..ซึ่งจะได้อัญเชิญไปมอบแก่ประธานรุ่น ๑๗ ในโอกาสชุมนุมรุ่นครั้งต่อไปค่ะ

* น้อง nui....ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ฯ

* น้อง Dr.Ple....สีชมพู เป็นสีประจำวันอังคาร วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จึงอัญเชิญมาเป็นสีประจำของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยค่ะ

* น้อง Dr.Pop...ขอบคุณมากค่ะที่ซาบซึ่งในน้ำใจน้องพี่สีชมพู...ทุกคนไม่รู้ลืมบูชา....

* น้องดร.ขจิต...สวัสดีค่ะ ขอบคุณภาพผักเขียวงอกงามดี...ได้ตามไปชมที่บันทึกแล้ว...จากพื้นที่แห้งแล้ง พลิกกลับเป็นความอุดมสมบูรณ์ ยินดีกับเด็กๆด้วยค่ะ

* หลานเพชรน้ำหนึ่ง...2 เมษายน วันประชาปลื้มปิติ ขอถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

* น้องผศ.วิไล...ขอบคุณภาพ banner สวยงามที่นำมาฝากพี่ใหญ่ในโอกาสต่างๆเสมอ ได้เก็บเข้าไฟล์ภาพไว้ใช้ในบันทึกต่างๆอย่างชื่นชมมากๆ...

นับเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของพี่ใหญ่มากๆที่ได้เข้ามาเป็นชาวจุฬาฯ...ที่ได้รับการบ่มเพาะทั้งด้านคุณธรรมและวิชาการ เป็นรากฐานที่มั่นคงของชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ

ชื่นชมพระบารมีพระองค์ท่านมากค่ะ เป็นความภาคภูมิใจยิ่งที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกับพระองค์ท่าน

น้อง tuknarak

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่บันทึกเฉลิมฉลอง ๙๗ ปี ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนี้ค่ะ

* ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่พสกนิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมี ได้รับใส่เกล้าฯด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท