ความเห็น 2957786

๙๗ ปีศรีจุฬาฯ...ร่วมใจก้าวไกลสู่อนาคตสดใส รับใช้ประชาชน

เขียนเมื่อ 

น้อง tuknarak

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่บันทึกเฉลิมฉลอง ๙๗ ปี ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนี้ค่ะ

* ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่พสกนิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมี ได้รับใส่เกล้าฯด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาค่ะ