ความเห็น 2952380

๙๗ ปีศรีจุฬาฯ...ร่วมใจก้าวไกลสู่อนาคตสดใส รับใช้ประชาชน

เขียนเมื่อ 
ขจิต ฝอยทอง
Dr. Pop
nui
เพชรน้ำหนึ่ง
ณัฐพัชร์
พ.แจ่มจำรัส
ดร. พจนา แย้มนัยนา
ไอดิน-กลิ่นไม้
กุหลาบ มัทนา
อร วรรณดา

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่บันทึกเฉลิมฉลอง ๙๗ ปี ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนี้ค่ะ

* น้อง ดร.ขจิต....ด้วยพระวิจารณญาณอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา ที่ทรงวางรากฐานการศึกษาของเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ให้พัฒนาทางด้านคุณธรรมและวิชาการอย่างต่อเนื่องค่ะ

* น้องพ.แจ่มจำรัส....พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ต่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปรียบประมาณมิได้ ทั้งในพระสถานะศิษย์เก่า และองค์อุปถัมถ์ในหลายแขนงวิชาการและกิจกรรมที่มีคุณาปการอย่างยิ่งค่ะ

* น้องกุหลาบมัทนา....นับเป็นวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าเฝ้าโดยใกล้ชิดเช่นนี้ และได้ถวายเงินของครอบครัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

* น้องอร วรรณดา....สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงประทับและเสด็จในงานฉลอง ๙๗ ปีของจุฬาฯ ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่าย สร้างความปลาบปลื้มปิติแก่พวกเราทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ

* น้องดร.พจนา...ได้รับพระราชทานพระรูปปั้นเต็มพระองค์อันงดงามประณีต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้จัดสร้างในวโรกาส ครบ ๑๕๐ ปี แห่งวันพระราชสมภพ..ซึ่งจะได้อัญเชิญไปมอบแก่ประธานรุ่น ๑๗ ในโอกาสชุมนุมรุ่นครั้งต่อไปค่ะ

* น้อง nui....ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ฯ

* น้อง Dr.Ple....สีชมพู เป็นสีประจำวันอังคาร วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จึงอัญเชิญมาเป็นสีประจำของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยค่ะ

* น้อง Dr.Pop...ขอบคุณมากค่ะที่ซาบซึ่งในน้ำใจน้องพี่สีชมพู...ทุกคนไม่รู้ลืมบูชา....

* น้องดร.ขจิต...สวัสดีค่ะ ขอบคุณภาพผักเขียวงอกงามดี...ได้ตามไปชมที่บันทึกแล้ว...จากพื้นที่แห้งแล้ง พลิกกลับเป็นความอุดมสมบูรณ์ ยินดีกับเด็กๆด้วยค่ะ

* หลานเพชรน้ำหนึ่ง...2 เมษายน วันประชาปลื้มปิติ ขอถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

* น้องผศ.วิไล...ขอบคุณภาพ banner สวยงามที่นำมาฝากพี่ใหญ่ในโอกาสต่างๆเสมอ ได้เก็บเข้าไฟล์ภาพไว้ใช้ในบันทึกต่างๆอย่างชื่นชมมากๆ...

นับเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของพี่ใหญ่มากๆที่ได้เข้ามาเป็นชาวจุฬาฯ...ที่ได้รับการบ่มเพาะทั้งด้านคุณธรรมและวิชาการ เป็นรากฐานที่มั่นคงของชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ