ความเห็น 2950672

๙๗ ปีศรีจุฬาฯ...ร่วมใจก้าวไกลสู่อนาคตสดใส รับใช้ประชาชน

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ที่พี่นงนาทได้เป็นตัวแทนของของนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ รุ่น 17 เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เข้าเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิดนะคะ