ความเห็น 2950590

๙๗ ปีศรีจุฬาฯ...ร่วมใจก้าวไกลสู่อนาคตสดใส รับใช้ประชาชน

เขียนเมื่อ 

น้ำใจน้องพี่สีชมพู.. ทุกคนไม่รู้ลืมบูชา.. พระคุณของแหล่งเรียนมา.. จุฬาลงกรณ์...

รู้สึกประทับใจในสมเด็จพระเทพรัตน์เป็นอย่างยิ่ง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน...

และรู้สึกเป็นปลื้มกับพี่นงนาทที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 17 ที่ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด และรับพระราชทานของที่ระลึกจากท่าน ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ