ความเห็น 2952369

๙๗ ปีศรีจุฬาฯ...ร่วมใจก้าวไกลสู่อนาคตสดใส รับใช้ประชาชน

เขียนเมื่อ 

"๙๗ ปีศรีจุฬาฯ...ร่วมใจก้าวไกลสู่อนาคตสดใส รับใช้ประชาชน" เกือบ ๑๐๐ ปีแล้วนะคะ พี่ใหญ่ที่มหาวิทยาลัยแรกของไทยเติบโตมา พร้อมด้วยคุณค่ามากมีที่สรรค์สร้างให้กับสังคม น้องขอร่วมภาคภูมิใจทั้งในสถาบันและศิษย์เก่าผู้ถึงพร้อมด้วยความดีงามอย่างเช่นพี่ใหญ่ ที่ เป็นเกียรติเป็นศรีและเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าให้กับชาว GotoKnow และชาวไทยทั้งปวง