ชนะ

ชนะ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน
สนง.จัดหางานจังหวัดชุมพร
Usernameemployment
สมาชิกเลขที่790
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

-เป็นผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่นประจำปี  ๒๕๓๕

-เป็นกรรมการแผนพัฒนาตำบลของอบต.บางลึก

-เป็นกรรมการมูลนิธิหลวงปู่สงฆ์  จันทสโร

-เป็นสมาชิกชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดชุมพร

-เป็นนักจัดรายการวิทยุ

-เป็นที่ปรึกษาของผู้นำชุมชน ประธาน sml ม.๗ ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร

-ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๑

-ได้รับรางวัลครอบครัวต้นแบบของเทศบาลตำบลบางลึก ปี ๒๕๕๔

- เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้กับหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท

- เป็นพธีกรในงานพิธีต่างๆ

- เป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาตำบลบางลึกของเทศบาลตำบลบางลึก