ความเห็น 2950702

๙๗ ปีศรีจุฬาฯ...ร่วมใจก้าวไกลสู่อนาคตสดใส รับใช้ประชาชน

เขียนเมื่อ 

ทรงพระเจริญ

เมื่อวานไปลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๒ เมย. ที่ร้านภูฟ้าค่ะ