ความเห็น 2950713

๙๗ ปีศรีจุฬาฯ...ร่วมใจก้าวไกลสู่อนาคตสดใส รับใช้ประชาชน

เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ....

พี่ใหญ่ ใส่สีชมพู ดูสดชื่นนะคะ ขอบคุณค่ะ