บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เกษม อุทยานิน(รัฐศาสตร์ ๖๐ ปี