ความเห็น 2956657

๙๗ ปีศรีจุฬาฯ...ร่วมใจก้าวไกลสู่อนาคตสดใส รับใช้ประชาชน

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมพระบารมีพระองค์ท่านมากค่ะ เป็นความภาคภูมิใจยิ่งที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกับพระองค์ท่าน