ความเห็น 2950621

๙๗ ปีศรีจุฬาฯ...ร่วมใจก้าวไกลสู่อนาคตสดใส รับใช้ประชาชน

เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน

ขอแสดงความยินดีกับคุณพี่นงนาทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ รุ่น ๑๗ เข้ารับพระราชทานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่ะ