ความเห็น 2950505

๙๗ ปีศรีจุฬาฯ...ร่วมใจก้าวไกลสู่อนาคตสดใส รับใช้ประชาชน

เขียนเมื่อ 

ทรงพระเจริญครับ

จุฬาลงกรณ์เป็นเสาหลักของมหาวิทยาลัยไทยครับ

ชอบภาพนี้ครับ