บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ