รวมบันทึกเกี่ยวกับ ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอนครั้งที่ ๓

ส่วนรวมลิงค์ครั้งที่ 3 ครั้งนี้จะเกี่ยวกับการเตรียมตัวของผู้ก่อการ(ดี) ผู้เรียน ผลการพบปะแลกเปลี่ยนกันครั้งกันแรก ผลกระทบกระแทกและสิ่งที่คิดจะทำกันต่อไปข้างหน้า

บทความเกี่ยวกับโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนมีมากขึ้นเรื่อยๆ ผมเองได้รวบรวมไว้ 2 ครั้งแล้ว อยู่ที่นี่ครับ รวมลิ้งค์บทความเกี่ยวกับโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน และ รวมลิ้งค์บทความเกี่ยวกับโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน ( 2 ) โดยที่รวมลิงค์ครั้งแรกจะเป็นบทความที่เกี่ยวกับการก่อความคิดเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในด้านต่างๆ ส่วนรวมลิงค์ครั้งที่ 2 ก็เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเปิดการพบปะแลกเปลี่ยนกันครั้งแรกหรือเตรียมเปิดเรียนครั้งแรก ส่วนรวมลิงค์ครั้งที่ 3 ครั้งนี้จะเกี่ยวกับการเตรียมตัวของผู้ก่อการ(ดี) ผู้เรียน ผลการพบปะแลกเปลี่ยนกันครั้งกันแรก ผลกระทบกระแทกและสิ่งที่คิดจะทำกันต่อไปข้างหน้า ซึ่งมีบันทึกต่างๆดังนี้ครับ

ห้องเรียนเสมือนจริงของ น.ร. ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอน 

ประสานงานโรงเรียนคุณอำนวย ที่ รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช

เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนคุณอำนวย..โดยใช้..."car technic"

ห้องเรียน"คุณอำนวย"เมืองนคร

คุณอำนวยในการจัดการความรู้ (1) หลงผิด...คิดว่าตัวเป็น "คุณอำนวย"

กศน.ส่งสัญญาณที่ดีต่อ ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอน

การเตรียมตัวเข้าเรียนระดับประถม ก่อนเข้ามัธยมที่โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน

คำถาม "โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน"

คุณอำนวยในการจัดการความรู้ (2) กรอบคิดการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณอำนวย

AAR การประชุม BAR เพื่อเตรียมเปิด ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอน

วันนัดรวมผู้ก่อการ (ดี) ที่ร่วมก่อตั้งโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน

วันนัดพบ ผู้ก่อการดี "โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน"

เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนคุณอำนวย ...โดยใช้...car technic...ตอนที่ 2

 เตรียมตัว เข้าโรงเรียนคุณอำนวย เพื่อเสริมศักยภาพการประสานงานองค์กรการเงิน

เช็คชื่อ น.ร. ร.ร คุณอำนวยเมืองคอนครั้งสุดท้าย

How to ?นักเรียนคุณอำนวยเมืองคอน

เตรียมการเรียน"คุณอำนวย"วันที่13ก.ค.50

คุณอำนวยในการจัดการความรู้ (3) ความเป็นไปได้และหนทางสู่ "KFC(oP) ภาคใต้ #1"

ย้อนกลับไปหาทีมงานเก่า ก่อนเปิด "โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน"

ข่าวดี ! มีหน่วยงานคุณเอื้อใจดีหนุนเสริมโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน

กรอบความคิดและแนวทาง ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอน

เครื่องมือบันทึกความรู้ที่จะช่วยทีมคุณลิขิตที่ ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอน

ภาพบรรยากาศวันเปิดเรียน ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอน

ข้อคิดในการออกแบบการเรียนรู้ที่ ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอน

บันทึกของนักเรียนโรงเรียนคุณอำนวย

คุณอำนวยในการจัดการความรู้ (4) AAR: วันเปิดโรงเรียนคุณอำนวย

ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอนจะเชื่อมให้เกิด ร.ร.คุณเอื้อเมืองคอนได้อย่างไร

บันทึกวันเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน

สิ่งดีๆและสิ่งใหม่ๆที่ได้จากโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน 

 รายชื่อผู้เรียนและผู้ให้การเรียนรู้วันเปิด ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอน 

คุณอำนวยเมืองคอน 

AAR นักเรียนคุณอำนวย (โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน)...คนหนึ่ง.... 

 บันทึกวันเปิดเรียน ห้องเรียนคุณอำนวยเมืองคอน 

ศวพถ.ร่วมงานเปิดโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนฯ

ขยายเครือข่ายโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน

ขยายแนวคิดพัฒนาบุคลากร ตามแนว ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอน 

วันเปิดโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน(1) 

ความคืบหน้าในการพัฒนาสมรรถนะคุณอำนวยเมืองคอน

โรงเรียนคุณอำนวยเพื่อชุมชน

 พลังกระแทก "โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน"( 2 ) 

แนวคิดโรงเรียนคุณอำนวยเพื่อชุมชน 

ขอบทความเกี่ยวกับโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนไปทำเอกสารแจกผู้เข้ารับการอบรม

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคุณอำนวยตำบล 

การพัฒนาสมรรถนะตนเองในหน้าที่คุณอำนวยแบบ win-win กันทุกฝ่าย 

บุคลากร กศน.จะได้อะไรเมื่อมาพัฒนาสมรรถนะตนเองในหน้าที่คุณอำนวย 

โครงการเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่คุณอำนวยผ่านการพิจารณาแล้ว

ห้องเรียนคุณอำนวย “ในรถตู้” 

นักเรียนคุณอำนวยเมืองคอน ร่วมเรียนรู้กับเครือข่าย คนเมืองลุง 

โครงการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของคุณอำนวย 

ความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของคุณอำนวยตำบล

ทำไป ปรับเปลี่ยนไป สำหรับการพัฒนาสมรรถนะคุณอำนวยเมืองคอน 

เติบโตอย่างท้าทาย "โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน" 

คุณอำนวย

เทคนิคพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการและกึ่งทางการเหมาะกับงานแบบ KM 

แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ปี 51 

ตลาดนัดความรู้ชุมชนอินทรีย์

ลองคิดที่จะทำตลาดนัดความรู้ระดับชุมชนเล็กๆ...ดู

ชนิดและประเภทของความรู้ที่จะนำมาแลกเปลี่ยนในตลาดนัดความรู้

บันทึกนี้ยาวมากไปแล้ว...ขออภัยด้วย ต่อไปจะไม่ให้ยาวอย่างนี้อีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (6)

สวัสดีตอนเช้าค่ะ

มีบันทึกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ จะค่อยๆทะยอยอ่านค่ะ

อาจารย์ สบายดีไหมคะ

  • บันทึกนี้ยาว + เนื้อหาสาระเพียบด้วยละค่ะ
เขียนเมื่อ 
คุณอำนวยเก่งจริง  ๆ  งาน กศนต้องการคนที่เป้นคุณอำนวยที่มีภาวะผูนำ   จะทำให้งานการศึกษานอกโรงเรียนประสบผลสำเร็จ  ซึ่งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารและครูการศึกษานอกโรงเรียน  ให้เป็นผู้มีมีความใฝ่การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ให้เป็นผู้จัดการศึกษานอกโรงเรียนมืออาชีพทุกระดับ  ต้องขอขอบคุณผอสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ท่าน ผอ.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล นำการศึกษานอกโรงเรียนไปสู่จุดหมายปลายทางของคน กศน.

สวัสดีครับคุณอุบล

  • ผมสบายดีครับ
  • นี่ก็เพ่งกลับมาจากโคราช (ปากช่อง)ครับ
  • คุณอุบลสบายดีไม๊ครับ....ยินดีกับรางวัลที่ได้รับนะครับ

คุณหมอนนทลีครับ

          ขอบคุณนะครับที่อ่านเรื่องยาวๆได้อยู่ แสดงว่าสมาธิดีจริงๆ คราวหน้าจะไม่ให้ยาวแล้วหละครับ

สวัสดีครับท่าน ผอ.ศบอ.นาวัง

          KM เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติเพราะ KM คือทักษะทั้งนั้นไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้(จากการปฏิบัติ)จึงต้องฝึกกันทั้งผู้บริหารและครู กศน. อย่างท่าน ผอ.นี่ถือว่าเป็นผู้บริหารตัวอย่างนะครับที่ลงมือฝึกฝนตนเองในหลักสูตร ICT-Weblog ผอ.สำนักฯ ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ทราบเข้าคงเป็นปลื้มแน่นอน