จันทรรัตน์ เจริญสันติ

Usernamejantararat
สมาชิกเลขที่3444
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

    มีประสบการณ์ด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ โดยทำหน้าที่ในการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในกระบวนวิชาผดุงครรภ์ ของคณะพยาบาลศาสตร์

    มีความสนใจในเรื่องสุขภาพสตรี และการดูแลสุขภาพของสตรี กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มวัยกลางคน และกลุ่มที่ทำงานประจำ