จันทรรัตน์ เจริญสันติ

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: jantararat
  • สมาชิกเลขที่ 3444
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

    มีประสบการณ์ด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ โดยทำหน้าที่ในการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในกระบวนวิชาผดุงครรภ์ ของคณะพยาบาลศาสตร์

    มีความสนใจในเรื่องสุขภาพสตรี และการดูแลสุขภาพของสตรี กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มวัยกลางคน และกลุ่มที่ทำงานประจำ