เม็กดำ กลุ่ม 9 นาดูน


ปี ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Username
mekdem9
สมาชิกเลขที่
27403
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

    สมุดบันทึกของกลุ่ม 9 นาดูนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร รุ่นรหัส 49 ศูนย์เรียนรู้ เม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 พระบุญชิด พวงภู่

2 พระสมชาย มหาสาโร 

3 นายพรมมา หล้าสุดตา

4 นายไสว สีมาลีรัตน์

5 นายสมจิตร  สีมาลีรัตน์

6 นายสถิต อนุกูล

7 นายจิรศักดิ์ พรมวาส

8 น. ส. บรรจง ไกรยสินธ์

9 นางกันณิกา วงบ้านดู่

10 น. ส. สาวิตรี สีกุลา

11 น. ส. ปิยะนุช ปาธิสัตย์

12 น. ส. จุฬารัตน์ สิงหาร 

  

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท