เพื่อนร่วมทาง

ทันตแพทย์
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Usernamenontalee
สมาชิกเลขที่2899
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 36 พ.ศ.2523
  • สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549
  • อนุมัติบัตรทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา
  • ปฎิบัติงาน กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทันตสุขภาพวัยทำงาน และผู้สูงอายุ กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข