Human Resource


การมุ่งเน้นบุคลากร

เขียนเมื่อ
721
0
0

ผู้นำในคนยุค Millennials

เขียนเมื่อ
392
0
0

ทีมในอุดมคติ

เขียนเมื่อ
1,586
0
0

มาจับถูกกันเถิด

เขียนเมื่อ
726
1
1

การสร้างทีม

เขียนเมื่อ
2,600
0
0

สมรรถนะของฝ่ายบุคคล

เขียนเมื่อ
6,363
0
0

Super Motivation Part II

เขียนเมื่อ
1,235
2
1

Super Motivation (Part 1)

เขียนเมื่อ
1,261
2
1

Employee Engagement

เขียนเมื่อ
5,707
0
0

Human-Centered Productivity

เขียนเมื่อ
1,244
0
0

art of workforce engagement

เขียนเมื่อ
701
2
1

Talent Management

เขียนเมื่อ
2,396
2
1
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง