BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

เล่าเรื่องภาษาบาลี


อสรพิษ

เขียนเมื่อ
7,599
0
5

(วัน) ศารท

เขียนเมื่อ
2,256
0
4

สุรา เมรัย มัชชะ

เขียนเมื่อ
10,176
0
6

อริยะ อารยะ

เขียนเมื่อ
8,459
0
2

เทพ ทิพย์ เทวะ

เขียนเมื่อ
7,516
0
6

คาถา

เขียนเมื่อ
2,529
0
7

อาคมและอธิคม

เขียนเมื่อ
3,634
0
2

อักษร อักขระ

เขียนเมื่อ
14,200
0
7

สัมมันตะ และมิจฉัตตะ

เขียนเมื่อ
10,692
0
2

จิต จิตร์ จิตต์

เขียนเมื่อ
7,366
0
2

พรรษา

เขียนเมื่อ
3,574
0
2

อภิธรรม

เขียนเมื่อ
1,600
0
9

เกจิ (อาจารย์)

เขียนเมื่อ
5,820
0
5

อาคตสถาน

เขียนเมื่อ
2,694
0
2

ขมนียํ ยาปนียํ

เขียนเมื่อ
6,453
0
2

ชนบท

เขียนเมื่อ
3,834
0
0

เพดาน

เขียนเมื่อ
2,064
0
4

จตุคาม

เขียนเมื่อ
2,245
0
10

ประชาธิปไตย

เขียนเมื่อ
3,359
0
6

ตุลาการภิวัฒน์

เขียนเมื่อ
5,099
0
12
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท