BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

เล่าเรื่องภาษาบาลี


นิพพาน

เขียนเมื่อ
5,107
0
11

กุศล โกศล

เขียนเมื่อ
1,977
0
5

ประโยชน์

เขียนเมื่อ
1,170
0
7

เจ๊ก จีน

เขียนเมื่อ
5,642
0
24

ราคา ราคะ โลภะ

เขียนเมื่อ
6,631
0
0

สมัย

เขียนเมื่อ
1,631
0
2

อุบาสก อุบาสิกา

เขียนเมื่อ
15,619
0
10

พาลและบัณฑิต

เขียนเมื่อ
6,309
0
14

กันยา กัญญา

เขียนเมื่อ
6,752
0
6

ตาย

เขียนเมื่อ
3,047
0
2

ปัญญา ปรัชญา

เขียนเมื่อ
8,726
0
12

เมถุน

เขียนเมื่อ
2,196
0
0

ปทุม

เขียนเมื่อ
6,884
0
13

อัจฉริยะ อัศจรรย์

เขียนเมื่อ
4,310
0
5

อิทธิ ฤทธิ์

เขียนเมื่อ
9,208
0
11

พรหมจารี

เขียนเมื่อ
7,018
0
0

นเรศวร

เขียนเมื่อ
8,219
0
8

ปกติ ปรกติ

เขียนเมื่อ
8,166
0
14

ศิษย์

เขียนเมื่อ
4,203
0
2

ครู

เขียนเมื่อ
7,965
0
7

อาลัย

เขียนเมื่อ
5,268
0
6

ทารก กุมาร เยาว์

เขียนเมื่อ
1,856
0
2

สุข ทุกข์ และอุเบกขา

เขียนเมื่อ
3,376
0
21

วานรและกินนรี

เขียนเมื่อ
3,788
0
5
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท