BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

เล่าเรื่องภาษาบาลี


สตรีและอิตถี

เขียนเมื่อ
12,574
0
10

เกษียร เกษียน เกษียณ

เขียนเมื่อ
65,971
0
9

ปุปผา

เขียนเมื่อ
1,807
0
5

คมนาคม

เขียนเมื่อ
11,369
0
5

กาล+เวลา

เขียนเมื่อ
11,111
0
2

กานดา

เขียนเมื่อ
2,673
0
5

ญาติ

เขียนเมื่อ
2,319
0
2

โทรทัศน์

เขียนเมื่อ
1,170
0
1

สมบัติ

เขียนเมื่อ
3,600
0
1

สุริยา

เขียนเมื่อ
6,182
0
5

อัคคี

เขียนเมื่อ
7,398
0
7

คัมภีร์

เขียนเมื่อ
3,518
0
0

นายก

เขียนเมื่อ
5,465
0
0

คำว่า "ทวาร"

เขียนเมื่อ
1,728
0
0

นำเรื่อง :บาลี

เขียนเมื่อ
3,215
0
8
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท