หลายคนเชื่อกันว่า 18 มค. คือ วันที่พระนเรศวรชนช้างหรือกระทำยุทธหัตถี (หลายคนก็ไม่เชื่อ อ้างว่าวันอื่น) ...ดังนั้น จะนำพระนามของพระนเรศวร มาเสนอ..

นร + อิศวร = นเรศวร ... นร แปลว่า คน ... อิศวร แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ (อิศวร เป็นสันสกฤต ..ส่วนบาลีใช้ อิสสระ ซึ่งภาษาไทยก็ใช้ทั่วไปทั้งสองศัพท์) ....

นเรศวร เป็นคำสมาส (สองคำขึ้นไปรวมเป็นคำเดียว เรียกว่า สมาส ..ภาษาไทยเรียกคำผสม) ...และเป็นคำสนธิ (คือมีการเชื่อมอักษรให้กลมกลืนยิ่งขึ้น) ...นั่นคือ ..นร + อิศวร = นรอิศวร = นเรศวร (แปลงสระ อิ เป็น สระ เอ)

วจนัตถะ นรานํ อิสฺสโร นริสฺสโร ผู้เป็นใหญ่แห่งชนทั้งหลาย ชื่อว่า นเรศวร .....

นิทาน...

เกร็ดประวัติศาสตร์ว่า พระนเรศวรได้รับการสนับสนุนอาวุธจากประเทศจีน โดยพระนเรศวรทรงรับปากจีนว่าเสร็จศึกพม่าจะไปช่วยตีญี่ปุ่น ..แต่พระองค์เสด็จไปสู่สวรรค์เสียก่อน...

ผู้เขียนเคยคิดที่จะแต่งนิยายปลอมประวัติศาสตร์ โดยส่งคณะฑูตไทยไปยังจีนเพื่อเป็นตัวเชื่อมในการส่งกำลังบำรุงด้านอาวุธจากจีนผ่านไปยังตอนเหนือของพม่า ... การเดินทางตอนแรกก็ไปทางเรือ และเรือแตกต้องเข้าเขมร เดินเท้าผ่านไปทางอาณาจักรจามปาและญวณก่อนถึงจีน ต้องเจอกับนินจาสายลับจากญี่ปุ่น...เอาวิชามวยไทยไปสู่กับพลังไหมฟ้า เอาวิชาสั่งศูนย์ไปสู่กับวิชานินจา หรือเอาวิชาเสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแตน เป็นต้น ไปสยบลัทธิลึกลับของเขมรซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิไศเลนทร์และไวศณพของฮินดู ...

ยังไม่ได้เขียน ใครมีความสามารถก็ช่วยเขียนแทนด้วย ไม่สงวนลิขสิทธิ์พล็อตเรื่อง (จริงๆ นะครับ)