หัวช้างโคกม่วง                         เล่าขานเป็นตำนานต่อกันมาว่า ช้างตัวหนึ่งมีเส้นทางเดินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตจากโคกม่วง ถึงหนองช้างดง หาอยู่หากินตามประสาช้างป่า  สุดท้ายได้มาตายที่หนองช้างดง  ต่อมาด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งหนองช้างดง ทำให้เกิดเป็นชุมชนจึงเรียกขานนามหมู่บ้านว่า  หัวช้างโคกม่วง                  

             หัวช้างโคกม่วง  เป็นหมู่บ้านหนึ่งในพื้นที่อำเภอยางสีสุราช   จังหวัดมหาสารตาม   ผู้คนดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ  มีความสุขและความทุกข์ผสมปนกันไป  แต่สิ่งที่ทุกข์หนักขึ้นทุกวันนั่นคือความทุกข์ใจ   ด้วยสิ่งภายนอกชุมชนที่โถมใส่เข้ามาจะพาลูกหลานบ้านหัวช้างโตกม่วงไปในทิศทางใด                  

             เวทีสนทนาระหว่างครู  นักเรียน  ชุมชน  บ้านหัวช้างโคกม่วง  เมื่อวันที่ 
15   มกราคม   2550  บ่งบอกถึง  ความผูกพันและใส่ใจต่อกัน   สาระสำคัญของการสนทนาวันนี้ทุกฝ่ายได้แสดงความพร้อมที่จะเคลื่อนงาน การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตให้แก่ลูกหลานผ่านความแข็งแกร่งของชีวิตคนรุ่นพ่อใหญ่  แม่ใหญ่ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและมากด้วยคุณค่า    อาทิเช่น                 

             1.   กิจกรรมตามรอยช้าง
    เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านฐานทรัพยากรธรรมชาติ   โดยกำหนดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ   จากโคกม่วงถึงหนองช้างดง   ซึ่งทีมบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณสามวันถ้าเดินเท้า            

             2. กิจกรรมการผูกเสี่ยวประจำปี     จะเริ่มดำเนินการปีนี้เป็นครั้งแรก    เจตนารมณ์หวังให้ความขลังและพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม    ก่อเกิดความรักความผูกพันในกลุ่มคน   ซึ่งกิจกรรมนี้จะเน้นที่กลุ่มเด็กๆในโรงเรียนเป็นหลัก 
              

             นอกจากนี้ครู   นักเรียน    ชุมชนบ้านหัวช้างโคกม่วง  ยังมีแนวคิด  กิจกรรมอีกหลายเรื่องราวที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อกันทั้งในวันนี้และในอนาคต    ซึ่งชุดโครงการประสานงานการวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   สำนักงานภาค   ได้พิจารณาเห็นความสำคัญต่อการริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ดังกล่าว  จึงได้เข้ามาร่วมเรียนรู้และสนับสนุนทุนวิจัย  ด้วยหวังไว้ว่ากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชาวหัวช้างโคกม่วงจะเป็นอีกพลังหนึ่งในการขับเคลื่อนบนเส้นทางการจัดการศึกษาที่ควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
            

              ท่านใดสนใจที่จะมาตามรอยช้างพร้อมกับมาเป็นสักขีพยานในพิธีผูกเสี่ยวที่ศักดิ์สิทธิ์ของเด็กๆบ้านหัวช้างโคกม่วง      พวกเรายินดีต้อนรับทุกท่าน  ครับ