เชิญชวนเที่ยวงานเกษตรอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าคณะเกษตร จึงขอโอกาสนี้ เชิญชวนทุกๆ ท่าน เที่ยวชมงานเกษตรอีสานนะคะ ณ อุทธยานเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในงาน มีทั้งการสัมมนาวิชาการ และการออกร้านต่างๆ หลากหลาย

งานน่าดู น่าชม เชิญชวนทุกๆ ท่านนะคะ (รายละเอียด และการแถลงข่าวของท่านคณบดี)

http://agserver.kku.ac.th/agfair/new.pdf 

โอกาสหน้าจะไปถ่ายรูปมาลงบล็อก เพื่อรายงานความก้าวหน้า และเพื่อเชิญชวนให้เห็นภาพนะคะ

ส่วนนี้ คือ กำหนดการงานเกษตร

http://agserver.kku.ac.th/agfair/schedule.pdf