BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

ปกติ ปรกติ


ปกติ ปรกติ

เค้าว่า ปกติเป็นบาลี ปรกติเป็นสันสกฤต (แต่สันสกฤตจริงๆ เขียน ปรกฤติ) ในภาษาไทยมีใช้ทั้งสองคำ ...จำได้ว่าตอนเขียนวิทยานิพนธ์ อาจารย์ทักท้วงว่าให้ใช้เพียงคำเดียว คำไหนก็ได้ เพราะผู้เขียนมักใช้มั่วตามใจไม่ค่อยมีมาตรฐาน (เคยอ่านคำนำหรือคำชี้แจงของหนังสือบางเล่ม ขออภัยว่าใช้คำนี้มั่ว ไม่ค่อยมีมาตรฐานเหมือนกัน 5 5 5)...

ตามสำนวนไทย คำนี้ น่าจะบ่งชี้ความหมายว่า เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรพิเศษ หรือราบรื่น ซึ่งเราก็ใช้กันทั่วไป... แต่ในบาลี (ตามที่เจอมา) มีใช้น้อย และความหมายก็แตกต่างไปจากสำนวนไทย

ปกติ ถ้าแยกศัพท์ (ทั่ว) + กร (ทำ ลบ ร.เรือ คงเหลือแต่ ก.ไก่) +ติ (เป็นปัจจัย) = ปกติ (ป+กร-ก+ติ = ปกติ) ....แปลตามตัวก็น่าจะได้ว่า การกระทำทั่วไป สิ่งที่กระทำโดยทั่วไป ...ทำนองนี้ ดังนั้น ความหมายของคำนี้ น่าจะหมายถึง สภาวทั่วไปของธรรมชาติ

อันที่จริง ปกติ ปรกติ (ปรกฤติ ประกฤติ) เป็นชื่อธรรมชาติพื้นฐานในปรัชญาสังขยา คู่กับ ปุรุษะ ...ซึ่งในวรรณกรรมบาลีมีอ้างอิงถึงบ้างเท่านั้น แต่ผู้เขียนก็ไม่ทราบว่าคำนี้มาติดตลาดกลายเป็นคำทั่วไปในภาษาไทยตั้งแต่ยุคไหน หรือเพราะเหตุอะไร...ผู้ใดพอทราบสันนิษฐานหรือเรื่องราวก็โปรดเมตตาเล่าสู่กันฟังบ้าง.. 

คำสำคัญ (Tags): #ปกติ#ปรกติ
หมายเลขบันทึก: 73179เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2007 01:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 14:18 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (14)

ขออนุญาต copy ไปให้คนอื่นที่ยังไม่ทราบได้อ่านกันนะครับ

ถ้าแปลตามรากศัพท์ต้องแปลว่า..ความมีอยู่ตั้งแต่เริ่มแรก..วิเคราะห์ว่า..กรณํ (มีค่าเท่ากับ ภวนํ)  กติ  ความมีอยู่ชื่อว่า  กติ,ปฐมํ  กติ  ปกติ.ความมีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้น  ชื่อว่า  ปกติ..

ปูพฺเพ  เทวทตฺตสฺส  อญฺญา  ปกติ  อโหสิ.เมื่อก่อน  พระเทวทัต  มีปรกติเป็นอย่างอื่น..(วิ.จูฬ.๗/๓๓๖/๑๒๔)

อาจารย์ผมอยากรู้ที่ถามไปนะครับนี่อุตส่าห์เป็นเด็กดีแล้วนะผมเป็นคนชอบสงสัย  ต้องรู้จริงแล้วจึงเชื่อครับ

พุทฺธํ ภควนฺตํ  อภิวาเทมิ.

ธมฺมํ  นมสฺสามิ.

สงฺฆํ  นมามิ.

เพราะเหตุอะไรจึงใช้กิริยาต่างกันครับ

 • นมัสการครับ พระอาจารย์
 • สภาวะปกติ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า  normalization หรือเปล่าครับผม
 • ได้ความรู้มากๆ ครับ ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ศึกษาบาลีไวยากรณ์ ด้วยนะขอรับกระผม

P

กวินทรากร

 

 • normalization ?

ประเด็นนี้ไม่ทราบ เพราะเข้าไม่ค่อยถึงภาษาอังกฤษ เพียงแต่พอแปลได้บ้างเท่านั้น...

รอให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาอ่าน แล้วช่วยชี้แจงดีกว่า...

เจริญพร

 

ไม่มีรูป

อนวหยบุรุษ

 

อยู่ข้างบน เพิ่งเห็น ตอบหลังคงไม่ว่ากันนะ

 • ทำไม ? กรณํ จึงมีค่าเท่ากับ ภวนํ

ไม่รู้เรื่องนะ ลองขยายความหน่อยซิ...

เจริญพร

 

ไม่มีรูป

เด็กแว้นอยากรู้

 

เคยอ่านบันทึกนี้หรือไม่ ?

ลองค้นดูในเน็ตหรือถามผู้รู้อื่นๆ ดู

เจริญพร

ความหมายของธาตุแปลได้หลายอย่างแล้วแต่กรณี

กรณํ  กร  ธาตุ  เราแปลกันว่า  ทำ

ภวนํ  ภู  ธาตุ   ในความหมายว่า  มี,เป็น,ตั้งอยู่

ในคัมภีร์ธาตุท่านอธิบายไว้หลากหลายมากสมารถแปลได้หลายอย่าง 

ทุกสิ่งทุกอย่าง  จะมี  จะเป็น  จะตั้งอยู่  ก็ต้องมีการกระทำเป็นปฐมก่อน(คัมภีร์ธาตุ)

ฉะนั้น  กรณํ  ในที่นี้ท่านให้มีค่าเท่ากับ  ภวนํ

ในสัททนีติ,มูลกัจจายน์,โมคคัลลาน...มีอธิบายไว้มากมาย

แต่บาฬีของสนามหลวงปัจจุบันเป็น  1ใน100ของภาษาบาฬีเท่านั้น

ไม่มีรูป

ไม่แสดงตน

 

ตามที่เล่ามา จับประเด็นได้ว่า นัยสำคัญอยู่ที่...

 

ทุกสิ่งทุกอย่าง  จะมี  จะเป็น  จะตั้งอยู่  ก็ต้องมีการกระทำเป็นปฐมก่อน(คัมภีร์ธาตุ)

ฉะนั้น  กรณํ  ในที่นี้ท่านให้มีค่าเท่ากับ  ภวนํ

 

ตามนัยนี้ ทำให้เข้าใจว่า กรณํ เป็นสาเหตุ และ ภวนํ เป็นผลลัพธ์  (การกระทำ ก่อให้เกิด ความมีอยู่เป็นอยู่) จึงสงสัยยิ่งขึ้นไปอีกว่า...

 • การกระทำ อย่างไร จึงก่อให้เกิด ความมีอยู่เป็นอยู่ ได้ ? ...หรือ

 • สิ่งที่ถูกกระทำขึ้นมา ก่อให้เกิดสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ได้อย่างไร ?

 

อนึ่ง เมื่อบอกว่า กรณํ (การกระทำ) มีค่าเท่ากับ ภวนํ (ความมีอยู่เป็นอยู่) แสดงว่า...

 • สาเหตุกับผลลัพธ์ มีค่าเท่ากันใช่หรือไม่ ? ... และ
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากัน ใช้แทนกันได้ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นสาเหตุและผลลัพธ์ได้อย่างไร ?

...........

ดังนั้น คำถามว่า....

 

 • ทำไม ? กรณํ จึงมีค่าเท่ากับ ภวนํ

จึงยังคงยากที่่จะเข้าใจได้ต่อไป....

เจริญพร

ปุริโส  ศัพท์เดิม  ปุริส  อ การันต์  ลงสิ  ปฐมาวิภัติ  เอกวจนะ

เอา อ ที่  ส  กับ  สิ  ปฐมาวิภัติ  เป็น  โอ  จึงเท่ากับ  ปุริโส

ถามว่า  เพราะเหตุใด  จึงเอา  อ  กับ  สิ  เป็น  โอ  เป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือ

ถ้าท่านอาจารย์ตีเข้าใจตรงนี้ได้

ข้อว่า  กรณํ  มีค่าเท่ากับ  ภวนํ  เด็กอนุบาลมากๆครับ

ไม่มีรูป

ไม่แสดงตน

 

 • ปญฺจ ปญฺจ ปญฺจ ปญฺจ เป......

รู้สึกว่า ไม่ได้เฉลยคำถามนะ เพียงแต่ย้ายข้อสงสัยไปไว้ที่อื่น...

เจริญพร

ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษครับ แต่บอกได้ว่า normalization ไม่ได้แปลว่าสภาวะปกติ แต่น่าจะให้ความหมายกลางๆ ไปในทำนองที่ว่า ทำให้เป็นปกติ หรือทำให้คืนสู่สภาวะปกติมากกว่าครับ

อย่างไรก็ตาม ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่ตายแล้ว ความหมายของคำและกฏเกณฑ์การใช้จึงดิ้นได้ การแปลคำต่อคำแบบในพจนานุกรมแม้จะให้ความหมายที่ถูกเป็นส่วนใหญ่ การใช้งานจริงๆ ยังขึ้นกับบริบทของประโยคอีกด้วย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท