ดอกไม้


ชาดา ~natadee
เขียนเมื่อ

เพื่อความก้าวหน้า...กับ 6 ทักษะการทำงาน ==>  นำมาฝากคนทำงานไว้อ่านยามสายค่ะ

5
0
Sila Phu-Chaya
เขียนเมื่อ
 • Happy Ba, Happy Brain, ห้องเรียนในฝันบ่มเพาะปัญญาบันทึกคุณหยั่งราก ฝากใบค่ะ
 • ตื่นๆ ได้แล้ว (3-71) http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504778

" “ครู” ถือเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะคล้ายกับ “วาทยากร” กำกับวง เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่สอนและสร้าง “ครู” ต่างทำงานหนัก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา และพยายามที่จะสร้างทัศนคติให้ “คนเก่งคนดี” มาเรียน “ครู” สมัยก่อนผู้ที่จะมาเรียน “ครู” จะเป็นคนที่เรียนเก่งติดอันดับประเทศ เป็นหัวกะทิ แต่ช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา การเลือกเรียนครู มักจะเป็นการเลือกคณะไว้หลายๆคณะและเลือก “ครู” ตบท้ายกันพลาดไว้ (เศร้าไปเลย)

 

สำหรับ “นักเรียน” นั้น เราคงต้องยอมรับว่า “เลือกและกำหนดไม่ได้” เพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกัน มองอย่างนักการตลาดแล้ว นักเรียน/ผู้เรียน คือ “ลูกค้า” ดังนั้นต้องศึกษาความต้องการของนักเรียน/ผู้เรียน และสร้างห้องเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน

 

เรื่อง “อุปกรณ์เสริมการเรียนรู้และบรรยากาศ” นั้น เราน่าจะกำหนดและจัดการให้เหมาะสมกับการสร้างกระบวนเรียนรู้ได้ตามแนวคิด/ทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ การจัดให้เหมาะสมกับพัฒนาการของสมอง (Brain Based Theory) พฤติกรรมนิยม (behaviorism) การเรียนรู้ทางสังคม (social learning theory) ปัญญานิยม (cognitivism)  สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา (constructivism) ฯลฯ ซึ่งได้กล่าวไว้ถึงประเด็นต่างๆ ทั้งกระบวนการ สิ่งที่เสริมสร้างสนับสนุน และขัดขวางการเรียนรู้ไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งแล้ว 

 

ผู้เขียนคิดเพียงว่า “ห้องเรียน” ต้องเป็นสิ่งที่มากกว่า “สถานที่” เป็นที่ซึ่งสร้างความสุขและบ่มเพาะกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งแตกต่างหลากหลายทั้งด้าน กายภาพ จิตสังคม ภูมิหลัง และระดับสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย  คิดไว้นานหลายปีแล้วและพยายามก่อร่างสร้างฐานความคิดนี้ให้มั่นคงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้ในที่สุด ซึ่งเริ่มต้นที่บ้านของตัวเองและคนใกล้ตัวที่พอจะทำได้ ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ไม่ยอมหยุดทำ..."

 • แนวทางการบ่มเพาะปัญญาให้เยาวชนไทย...ออกแบบห้องเรียนในฝันให้เป็นจริง
 • ห้องเรียนที่มีครูดี เอื้อให้เกิดบรรยากาศการศึกษาในห้องเรียนและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • อุปการณ์เพื่อสริมการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศการค้นคว้าหาความรู้
 • ห้องเรียนไม่ได้เป็นแค่สถานที่ แต่คือพื้นที่การเรียนรู้ที่อบรมบ่มเพาะกาย ใจ สติปัญญาให้เด็กให้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงสวยงามตามภูมินิเวศน์ของตน...ห้องเรียนแต่ละโรงเรียนอยู่ภายใต้สังคมชุมชนที่มีบริบทแตกต่างกัน      
 •                                                              ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
6
0
หนูรี
เขียนเมื่อ

10-10-55

 • วันนี้ไปเยี่ยมน้าน้อยที่เชียรใหญ่
 • ขากลับแวะมาลงเรือขนานยนต์
 • จากหัวเขาแดงข้ามมาเมืองสงขลา
 • พาหลานสาวไปเล่นทรายที่สมิหลา
 • พร้อมนัดเจอน้องBabyBlank 
 • ด้วยความยินดีที่ได้เจอกัน
 • เป็นการเจอกันครั้งแรกนะคะ
 • แต่เหมือนเห็นหน้ากันมานานแสนนาน
 • ด้วยมิตรภาพที่แสนดีจากกัลยาณมิตรแห่งGtk
 • ขอบคุณค่ะ :)
4
2
Sila Phu-Chaya
เขียนเมื่อ
 • Happy Family, Happy Brain บันทึกอาจารย์หมอ ป. ค่ะ
 • เรื่องเล็กๆ ที่พลิกความคิดใหญ่ๆ
 • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504217

"เวลามีปัญหา เราทำอย่างไร
เรา "อดทน กดเก็บความไม่พอใจ" (tolerance) 
เรา "หาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง" (rationalization) 
เรา "ต่อต้าน" (resistance) 
เรา "โกรธ" (anger) 
เรา "หนีความจริง" (denial)

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็เปรียบกับข้าพเจ้าไม่พอใจ
พยายามปิดตู้แรงๆ และการใช้เทปกาวปิดทับ 

ในขณะที่พ่อของข้าพเจ้า ใช้วิธีอีกทาง
ด้วยการยอมรับ (acceptance)
การยอมรับ ไม่ได้หมายถึงการหลอกตัวเอง ว่าปัญหาไม่มี
การยอมรับ ไม่ได้หมายถึงการทำใจให้ชอบสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่การยอมรับ เป็นการมองเข้าไปในจุดที่ปัญหาเกิดอย่างพินิจพิเคราะห์
เห็นในสิ่งที่เป็น ทั้งตอนปกติ และผิดปกติ
..ตอนฝาตู้ปิดไม่ได้  เป็นอย่างไร
เทียบกับ..ตอนฝาตู้ปิดได้  เป็นอย่างไร
ความท้าทายนี้ ทำให้เกิดความสุข (joy)
ยิ่งเมื่อปัญหาแก้ได้จากกระบวนการนี้ ก็ยิ่งเกิดปิติ (enthusiastic)"

 • คำสอนของคุณพ่อที่ดูเหมือนเป็นการแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาในเรื่องเล็ก ๆ แต่กลับให้คุณค่าและมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ เป็นการสอนวิธีการหาปลา ให้เบ็ดตกปลา มิใช่หาปลามาให้
 • ก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง "เรียนรู้วิธีเรียนรู้"
 • ไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือใหญ่ หากมีวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาที่เริ่มต้นจากการยอมรับว่าเป็นปัญหา ในไม่ช้า ปัญหานั้นก็จะมีทางออก
 • วิธีคิดแบบนี้ นึกถึงการเรียนรู้แบบวิถีพุทธ นำหลักธรรม "อริยสัจ ๔" มาปรับใช้ในชีวิต
 • รู้ทุกข์ (ปัญหา) ก็จะค้นพบสาเหตุแห่งปัญหาด้วยปัญญา
 • ความสัมพันธ์อันงดงามระหว่างพ่อกับลูก ปลูกปัญญาให้ลูกได้เจริญเติบโตอย่างงดงาม
 • Happy Ba ขอคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมค่ะ
 •                                                                ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
8
1
จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
เขียนเมื่อ

 Large_242202_10151232813340535_652881851_o

รู้จักตัวเอง

"จงรู้จักตัวเอง" คำนี้หมาย

ว่าค้นพบ แก้วได้ ในตัวท่าน

หานอกตัว ทำไม ให้ป่วยการ

ดอกบัวบาน อยู่ในเรา อย่าเขลาไป

 

ในดอกบัว มีมณี ที่เอกอุตม์

เพื่อมนุษย์ ค้นหา มาให้ได้

"การตรัสรู้ หรือรู้ สิ่งใด ๆ

ล้วนมาจาก ความรู้ ตัวสูเอง"พุทธทาสภิกขุ

5
1
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท