อนุทิน 114960 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูรความเห็น (0)