จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

  ติดต่อ
 • Username: mhsresearch
 • นักเรียน
 • -----
 • สมาชิกเลขที่ 5263
 • เป็นสมาชิกเมื่อ 
 • เข้าระบบเมื่อ 
 •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
 •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

 

Wheel of Fortune

ทำงานราชการได้ประมาณ ๘ ปี แต่รู้สึกว่าไปไม่รุ่งเเน่ เลยตัดสินใจลาออกจากราชการ ทั้งๆที่ไม่รู้จะไปไหน? มีเเค่ฝันและกำลังใจจากคนรอบข้าง

Lisu78

ทำงานด้านยาเสพติดกับ ทหาร - ชุมชน แถบชายแดนจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงโครงการวิจัยอีกหลายโครงการ สั่งสมทุนความรู้ด้านการวิจัยชุมชนเริ่มจากตรงนี้ 

Liferc

เดินทางมากรุงเทพฯมาทำงานที่ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ได้รับมอบหมายให้ศึกษา การจัดการความขัดเเย้ง ในสามจังหวัดชายแดนใต้ "ยะลา ปัตตานี นราธิวาส" ได้เกือบปี การเดินทาง การทำงานที่ท้าทายที่นั่น ให้ประสบการณ์มากมาย

วันนี้ผมกลับมาเป็น นักเรียน อีกเเล้ว ...ในมหาวิทยาลัยแถบๆศาลายา ชานเมืองกรุงเทพฯ

1

เส้นทางการเดินของผมเกี่ยวข้องกับ การจัดการความรู้

ความภูมิใจและเเรงบันดาลใจ จากการได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ให้เป็น คนดีวันละคน : (8) นายจตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร และมีรางวัล ที่ สคส.มอบให้คนเล็กๆอย่างผมเมื่อครั้งทำงานที่เเม่ฮ่องสอน เป็นรางวัลที่มีชื่อเรียกว่า "จตุรพลัง" เมื่อ เดือน พย. ๔๙ ต่อมามีการมอบรางวัลสำหรับ bloggerที่เขียนใน gotoknow ก็มีกัลยาณมิตรช่วยกันโหวต และคณะกรรมการให้คะเเนน ชื่อรางวัล "สุดคะนึง" ในเดือน กพ.๕๒

 Dscf5357

เรียนรู้...ฝึกฝน...สนใจ

 • วิทยากรกระบวนการ เกี่ยวกับการจัดการความรู้
 • นานาวิธีวิทยา การถอดบทเรียน
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการณ์แบบมีส่วนร่วม
 • Transformative learning
 • Humanized Health care
 • Happiness in Education
 • จิตอาสา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 • การจัดการความขัดเเย้ง
 • การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)

Large_llake 

 

 

Large_healthycover

 

The illiterate of the 21 century are not those who can read and write,those who cannot learn,de-learn and re-learn

คนโง่ในศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ใช่คนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่เป็นคนที่เรียนรู้อะไรไม่เป็น ไม่สามารถทิ้งความรู้เดิม และสร้างความรู้ใหม่ได้

                                                                  อัลวิน ทอล์ฟเลอร์

ภายใต้วาทะดังกล่าว ทุกคนจึงสามารถเป็น "the illiterate" ได้ทั้งหมด หากเราไม่ยอมเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการมองโลกใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 


 

Jatuporn Wisitchotiaungkoon,Mr.

Population Education Programme
Faculty of Social Sciences and Humanities.

Mahidol University 999 Phutamonthon 4 Road Salaya, Nakhon Pathom 73170 Thailand

http://www.popeduspace.com/