ดอกไม้


sr
เขียนเมื่อ

  พุทธทาส   (Letter to editor http://www.thaipost.net/news/280613/75653)">http://www.thaipost.net/news/280613/75653)
เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถืออย่างสูง
  เห็นข่าวในทีวีเรื่องหลวงพ่อเณรคำแล้วเศร้าใจ คิดไม่ถึงว่าสังคมไทยทุกวันนี้ได้ตกหลุมดำของความโลภ ความโกรธ ความหลง คือจิตใจตกไปอยู่ในโมหะภูมิ โทสะภูมิ และโลภะภูมิ กันแทบทุกคน ไม่มีข้อยกเว้น แม้แต่พระสงฆ์ซึ่งถือกันว่าจะเป็นผู้นำทางวิญญาณของประชาชน แต่กลับตกสู่หลุมดำของความโลภ ความโกรธ ความหลง มากกว่าประชาชนธรรมดาเสียอีก
  ในวงการสงฆ์ทุกวันนี้ ต่างก็มอมเมาชาวบ้านเรื่องการทำบุญบริจาคทาน สร้างวัตถุมงคลหลายรูปแบบ โฆษณาชวนเชื่อให้ชาวบ้านหลงบุญมากยิ่งขึ้น เพราะการกระทำเยี่ยงนี้ทำให้พระสงฆ์รูปนั้นมีฐานะทางสังคมดีขึ้น โยมพ่อโยมแม่ก็ดีขึ้น ดูได้จากหลวงพ่อเณรคำเป็นตัวอย่าง บ้านของโยมพ่อโยมแม่ใหญ่โตโอฬารผิดจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
  เรื่องบุญนี้ ท่านพุทธทาสเคยกล่าวไว้ว่า บุญเป็นสิ่งที่ทำให้ใจฟูเท่านั้นเอง แม้แต่ในโอวาทปาฏิโมกข์ที่สอนว่าไม่ให้ทำความชั่ว ให้ทำแต่ความดี เพียง ๒ อย่างยังไม่พอ ยังต้องชำระจิตใจให้สะอาดปราศจากมลทิน คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าใครขจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงให้ออกจากจิตโดยเด็ดขาดสิ้นเชิง จนเป็นสมุจเฉทปหาน ไม่ใช่เพียงข่มไว้ด้วยอำนาจของสมาธิ แต่ต้องเกิดจากวิปัสสนาญาณ เกิดปัญญาเห็นแจ้งต่อความเป็นจริงของสภาวธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจนประหารหรือปหานโลภะ โทสะ โมหะได้เด็ดขาด หมดจดสิ้นเชิง ผู้นั้นก็จะเข้าถึงสภาพของจิตที่เรียกว่านิพพาน
  ฉะนั้น นิพพานเกิดขึ้นได้ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติได้จริงในชีวิตนี้ ไม่ใช่หลังจากตายที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ ท่านพุทธทาสท่านเน้นสอนเรื่องนี้มาก จึงเป็นเรื่องที่ควรสนใจอย่างมากยิ่งกว่าการทำบุญสร้างพระ สร้างวัตถุมงคลต่างๆ
  เรื่องการโฆษณา ชักจูงให้บุคคลหลงใหลในการทำบุญ โดยมีวัตถุมงคลเป็นเครื่องล่อ มีอยู่ทุกๆ วัน ล่าสุดผู้เขียนเดินผ่านธนาคารกรุงไทย เห็นโฆษณาชักชวนให้เช่าซื้อ "พระกริ่งอิ่มบุญ" ซึ่งจัดทำโดยมีพระสมเด็จพุฒาจารย์เป็นประธาน ทำการปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงจำนวนมาก ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ เช่าซื้อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ แล้วอย่างนี้จะไปโทษหลวงพ่อเณรคำได้อย่างไร??   
  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
  ส.ประทับแก้ว

[Thanks to the above author and Thaipost.org, This is a point to muse on today -- for me. I think we should learn not to buy (but work) our ways into a better next life. Why? Dhamma is incorruptible! ]

4
3
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี