ครูหยิน

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
Usernamekrunitra
สมาชิกเลขที่188988
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพรังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา ปริญญาตร๊ การศึกษาศาสตร์ บัณทิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เน้นชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา