เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียน

  ติดต่อ

เพราะคิดถึงจึงมาหา

เขียนเมื่อ  
124 9 9