ติดต่อ

เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียน

เพราะคิดถึงจึงมาหา

เขียนเมื่อ  
115 9 9