บ้านพอเพียงชนบท บ้านที่ได้มากกว่าบ้าน

ได้รอยยิ้ม ได้เครือข่าย ได้การเอื้ออาทรดูแลกันของคนในชุมชน และได้ใช้สภาองค์กรกรชุมชนชวนคนมาพัฒนาตำบล......

      โครงการบ้านพอเพียงชนบท  ที่ พอช.พัฒนาองกรชุมชน(องค์กรมหาชน ) ได้หนุนเสริมงบประมาณลงพื้นที่ โดยมีขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด ภาคประชาชน คนอาสาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพื้นที่ ทั้งกระบวนการการเตรียมพื้น เตรียมข้อมูล วิเคราะห์พื้นที่ จนได้พื้นที่  ที่ปฎิบัติการ 3ปีผ่านโครงการบ้านพอเพียงชนบทบทพัทลุง ที่ได้ทำการ  ซ่อม สร้าง ต่อเติม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่  ขบวนจังหวัดพัทลุงได้ถอดบทเรียน กิจกรรมงานที่อยู่อาศัย   และวางทิศทางเรื่องที่อยู่อาศัยภายใต้การเก็บข้อมูลจากพื้นที่ 

    20 ปี พอช.2564  ปีแห่งคุณภาพ  พอช.ฝันร่วมของเจ้าหน้าที่ พอช.กับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดที่อยากเห็นชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองได้ มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นองค์รวมในพื้นที่ทุกประเด็นงาน เพื่อใช้สภาองค์กรชุมชนให้เป็นพื้นกลางในการปรึกษาหารือของคนในตำบล 

โดยมีกองทุนสวัสดิการชุมชนลดความเลื่อมล้ำทางการเข้าถึงสวัสดิการ ที่ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี

มีเศรษฐกิจชุมชนที่คนตัวเล็กตัวน้อยยกระดับผู้ผลิตมาเป็นผู้ประกอบการด้วยหนึ่งสมอง สองมือจากปัจจัยการผลิตสามพี่น้องแบบมืออาชีพ 

และชุมชนมีการพัฒนาผู้นำที่มีศักยภาพ 6ด้าน ด้านการประสานงานด้านการคิดวางแผน ด้านการพูด ด้านการเขียนการสื่อสาร ด้านบริหารจัดการและด้านบารมีที่คนเชื่อมั่นศรัทธานำพาให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง .......https://www.gotoknow.org/posts...

     ความฝันร่วมที่อยากเห็นชุมชนเข้มแข็ง จึงต้องมีการควบแน่นการทำงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่ พอช. ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด และพื้นที่ปฎิบัติการจึงต้องมีการ ติดตาม หนุนเสริมการบริหารโครงการและงบประมาณ ทุกขั้นตอน ดังนั้นขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพัทลุงจึงเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างเจ้าหน้าที่และพื้นปฎิบัติการ ลงติดตามหนุนเสริมพื้นที่

โดยมี น้องหญิง สุภาวดี ศรัณยุตานนท์หัวหน้างานปฎิบัติการชุมชน    ปก และ นุชนารถ  ไหมแก้วพก บุกน้ำลุยโคลนช่วงฝนรอบสองกำลังมา เพื่อติดตามหนุนเสริมพื้นที่ปฎิบัติการบ้านพอเพียงชนบท ในเขตอำเภอปากพะยูนได้พบ ได้เห็น ได้พูดคุยกับผู้รับประโยชน์จากการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย และเครื่อข่ายในชุมชนที่มาช่วยกันสร้างซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย

บ้านที่ได้มากกว่าบ้าน ได้รอยยิ้ม ได้เครือข่าย ได้การเอื้ออาทรดูแลกันของคนในชุมชน และได้ใช้สภาองค์กรกรชุมชนชวนคนมาพัฒนาตำบล......เป็นชุมชนเข้มแข็งในอนาคต

พอช  พัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

ปก เจ้าหน้าปฎิบัติการชุมชน

พก พื้นที่ปฎิการชุมชน

บ้าน วอญ่า คืนหมาหอน 20 ธค 63

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (6)

-สวัสดีครับท่านวอญ่า-สุดยอดครับ-คือความสุขนะครับท่าน

เขียนเมื่อ 

สบายดีไหมครับ ;)…

บ้านพอเพียง มีการซ่อม สร้าง ต่อเติม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่

ทำให้คนที่ด้อยโอกาสสามารถมีคุณภาพชีวิตที่พออยู่ได้อย่างมีความสุข ยินดีกับโครงการฯที่ดีนะคะ

เพชรน้ำหนึ่งขอบคุณ fcที่แวะมาให้กำลังใจมีเวลามีโอกาสจะแวะไปหา ไปเยี่ยมที่พรานกระต่าย แห่งเมือง “ไตรตรึง จตุสัมฤทธิ์

Wasawat Deemarnสวัสดีครับอาจารย์ วัส เรื่อยๆสโลว์ไลฟ์ ตามสไตส์ สวครับ

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช ถูกเชิญให้เข้าร่วมงาน พชอ.พัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภองานซ่อมสร้างบ้านเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ของ พชอ.ัฒนาองกรชุมชน(องค์กรมหาชน) สองหน่วยงานนี้ตัวย่อ สลับกัน