ความเห็น 3154785

บ้านพอเพียงชนบท บ้านที่ได้มากกว่าบ้าน

เขียนเมื่อ 

บ้านพอเพียง มีการซ่อม สร้าง ต่อเติม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่

ทำให้คนที่ด้อยโอกาสสามารถมีคุณภาพชีวิตที่พออยู่ได้อย่างมีความสุข ยินดีกับโครงการฯที่ดีนะคะ