6ทหารเสือสภาองค์กรชุมชน โซนใต้ พัทลุง

ประชาชนอยู่ดีกินดี กินอิ่ม นอนอุ่น มีทุน ไม่มีหนี้ ชุมชนพึ่งตนเองได้

          


 "การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ"   ใครกันน่ะช่างคิดคำนี้ขึ้นมาเป็นประโยชน์ กับคนจัดประชุม  ทั้งภาคองค์กร ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ต่างก็จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพกัน ปีหนึ่งๆ อย่างน้อยก็หนึ่งครั้งที่ให้บริการของคำนี้เป็นหัวข้อในการประชุม 


        คนที่ทำงานหลายหน่วยงานหลายองค์กรก็ถูกพัฒนาศักยภาพ ปีหนึ่งๆ ก็หลายครั้ง  ผู้เขียนเองก็ถูกพัฒนามาหลายหน หลายครั้ง หลายเรื่อง  ในฐานะประธานสภาองค์กรชุมชน ก็ต้องเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำองค์สภาองกรชุมชน ในการประชุมพัฒนาของสภาองค์กรชุมชนโซนใต้ของจังหวัดพัทลุง         จัดขึ้นที่ สำนักงาน พัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรมหาชนภาคใต้  ซึ่งมีสำนักงานภาคฯตั้งอยู่ที่จังหวัดพัทลุง  ในการนี้ทางผู้จัด กำชับให้ต้องมาประชุมกัน สภาหนึ่งหกคน  เพื่อเรียนรู้พัฒนาไปพร้อมๆกัน เป็นการรู้เท่าทันกัน เพื่อกลับลงไปพัฒนางานของสภาองกรชุมชนแต่ละพื้นที่ 


 

คุณ สุวัฒน์ คงแป้น จนท. พอช. ชวนคุย ร่วมคิด ค้นทุน รากเหง้าชุมชน

         งานนี้คุณ สุวัฒน์  คงแป้น เจ้าหน้าที่ของ พอช. นำเรียนรู้ สถานะการชุมชน สถานการชาติและสถานการณ์โลก  เพื่อชวนกลับคืนสู่รากเหง้า ค้นหาทุน หาคุณค่า ในความเป็นคนเมืองลุงและความเป็นพลเมือง และพลโลก โดยการนำ  

"ค้นหาราก 

มาพัฒนาต่อสู้ 

รับรู้อุดมการณ์สภาฯ 


     ภายใต้วิธีการการพัฒนาร่วมกันทั้ง  3 ภาค ซึ่งมี

 >.รัฐ 

 >.NGO

  >.และชาวบ้าน 


       ร่วมเดินไปตามอุดมการณ์เพื่อการจัดการตนเองของชุมชนตำบลโดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นเครื่องมือจึงต้องพัฒนาแกนนำเพื่อกลับไปนำชุมชน ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งย่อมต้องมีคน 6 ประเภท 6 ด้านร่วมกันทำงาน   งานจึงจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน นั้นคือ.........

1. ต้องมีนักประสาน

2.ต้องมีนักคิดนักวางแผน


3. ต้องมีพูด

4 .ต้องมีนักเขียน

5. ต้องนักบริการ

6. และต้องนักบารมี คือคนที่เพื่อนเกรงใจ


        6 คน 6 ทหารเสือของสภาองค์กรชุมชนโซนใต้ของพัทลุงมาติดอาวุธทางปัญญา เพื่อไปต่อสู้พัฒนาองค์กรสภาชุมชนให้เดินไปตามเป้าหมายคือ


 "ประชาชนอยู่ดีกินดี 

 กินอิ่ม

 นอนอุ่น 

มีทุน 

ไม่มีหนี้

ชุมชนพึ่งตนเองได้ "

    

      ให้ประชาชนพึ่งตนเองให้มากที่สุด  ปรับโครงสร้างสังคมจากฐานราก ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน จึงจำเป็นต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้ง ราษฎร์ รัฐ องค์อิสระ ท้องถิ่นท้องที่ นี้คือเป้าของสภาองค์กรชุมชน

 

 "พัฒนาชุมชนจากฐานราก โดย 6 ทหารเสือของสภาองค์กรชุมชน"
คุณ วิวัฒน์  หนูมาก สพม. พัทลุง แจง งบประมาณ5 ทหารเสือ สภาองค์กรชุมขน คลองใหญ่


3 ทหารเสือของสภาองค์กรชุมชนเทศบาล ตำบลปากพะยูน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (32)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านวอญ่ามาให้กำลังใจ 6 ทหารเสือที่จะพัฒนาศักยภาพชุมชนนะคะ

มาเป็นกำลังใจให้องค์กรประชาชนเข้มแข็งขึ้นทุกวันนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะบังวอญ่า

น้องคิดว่า 6 ด้าน หรือที่เรียกว่า 6 ทหารเสือ มีรวมๆอยู่ในบังทุกด้านแล้วนะค่ะ  เห็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วแต่ว่า ในการขับเคลื่อนนั้น ทหารเสือ ด้านใดจะออกโรงก่อน/ หลัง... บังจะว่าอย่างไร  เห็นด้วยไหม๊ค่ะ???

 

เขียนเมื่อ 

ภาคี เครือข่าย ส่วนร่วมและร่วมทำงาน นะคะ ส่งกำลังใจ ไปช่วยนะคะ ยังพี่ชาย

เขียนเมื่อ 
  • ส่งกำลังใจให้คนทำงานทุก ๆ คนจ้ะลุงวอ
เขียนเมื่อ 
  • มาให้กำลังใจค่ะ ท่าน Ico24

สวัสดีครับครู ตูมชาวบ้านเข้มแข็ง ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง มาสู่จังหวัดจัดการตนเอง ด้านสุขภาพ นำสู่สุขภาพชุมชน

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์บังเสียดายตอนมาสุพรรณฯไม่ได้พบบังครับ

เขียนเมื่อ 

หกทหารเสือล้วนสำคัญ.. สำหรับงานหนึ่งชิ้นนะคะ

เนื้อหาดี ชัด และ ฟิต ครับ

ขอบคุณอาจารย์ท่านโสภณ

สภาองค์กรชุมชนขอขอบคุณ

คำชื่นชมเป็นแรงใจเป็นกองหนุน

หกทหารเสือไปค้นทุน พัฒนาองค์กร

สวัสดีครับอาจารย์ kwancha

หกทหารเสือ บางคนก็มีดีหลายเรื่อง แหลงเป็น คิดเป็น เขียนเป็น บริการเพื่อนเป็น ล้วนมีอยู่แล้วในชุมชน หรือในองค์กร

แต่ที่ยากคือการนำคนเหล่านี้มาเข้าวงคุยกัน สำคัญที่สุดคือ คุยแล้ว ให้เขาฟัง เพราะคนเก่งมักฟังเพื่อนได้ไม่นานและมักฟังแบบฟันธงตัดสิน

ผมพบว่าการฟังด้วยการทบทวน ไม่ใช่ฟังแล้วดาวน์โหลดความคิด  บางคนฟังแล้วติดถึงขั้นเป็นศิษย์เป็นสาวก นี้ก็น่ากลัว

ฟังแบบทฤษฎีตัว U  คือการฟัง คิด พินิจ พิเคราะห์ ทบทวน ไม่ตัดสิน ทฤษฎี ตัว U สอนให้ทบทวนเมื่อมีข้อมูลใหม่(ได้ความคิดในการฟังจากการแลกเปลี่ยนกับ (คุณหมอเจ๊ แซ่เฮ คนสวย)

สวัสดีครับคุณหมอเปิ้น สภาองค์กรชุมชน เป็น พรบ. ที่ไม่มีสภาพบังคับ พื้นที่ไหนพร้อมก็จดแจ้งจัดตั้งสภาได้ เพื่อเป็นสภาคู่ขนานกับ สภา อบต/ เทศบาล

สวัสดีตอนเช้าก่อนไปทำงานจ้าน้องมะเดื่อ

กำลังใจกับภาพสวยครื้มให้ชม

พี่วอญ่าไปไกลมากเลยครับ ทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ขอชื่นชมมากๆครับ

ขอบคุณครูทิพย์ที่เข้ามาให้กำลังใจตลอดมา สภาองค์กรชุมชน ขอขอบพระคุณ

เรียนท่านอาจารย์ ขจิต

กะว่าจะอยู่ที่สุพรรณสักสองคืน แต่ ทางสนงตรวจบัญชีสหกาณ์ เรียกให้รีบกลับ

อดเที่ยวงานเกษตร

-สวัสดีครับ..

-แวะมาส่งกำลังใจครับ..

-งานเยอะมาก ๆ 

-พักผ่อนบ้างนะครับ..

 

สวัสดีครับคุณ ระพี ทุกคนล้วนสำคัญ ยิ่งได้ หกคนดี เก่ง คนละอย่าง มารวมกัน องค์กรก็จะพัฒนา

เนื้อหาดี ชัด และ ฟิต ครับ

ขอบคุณครับท่านเภสัชพันธ์หายาก

ตอนนี้ขับเคลื่อน สมัชชาสุขภาพจังหวัด ร่วมกับ  สช .ชาติครับ

สวัสดีครับท่านอาจารย์ ภิญโญ งานชุมชน ยิ่งทำยิ่งมีประเด็นมาต่อ มาเครือข่ายมาเติม มีเพื่อนมาเพิ่ม เติมประเด็นช่วยกัน ชุมชนหนึ่งๆ คือรัฐๆหนึ่ง

เรียนคุณเพชร เกี่ยวข้าว ใช้เคียว ได้เมล็ดข้าว เกั่ยวข้าวด้วยแกระ เกี่ยวที่ละรวง เอาขึ้นในเรือนข้าว เมื่อต้องการจะกิน จึงขึ้นลอมไปเอามานวด เอามาตาก เอาไปสี ทั้งสีด้วยมือ และสีด้วยเครื่องโรงสี ได้เมล็ดข้าวเหมือนกันแต่กรรมวิธีและคุณค่าต่างกัน สุกสองทีกินอร่อย ต้องมาสุกในหม้อจะหอมอร่อย

  • สวัสดีครับ
  • คน 6ประเภทที่ต้องการขององค์กร มีในตัวท่านครบถ้วนแล้วครับ
  • อยู่ดีกินดี พอทำเนา แต่เรื่องการไม่เป็นหนี้ สมัยมุ่งกระตุ้นการบริโภค ขอให้กำลังใจครับ

เรียนอาจารย์ ชำนาญ ในประเด็นการไม่เป็นหนี้ นี้ ในทางปฎิบัติก็ยากเอาการอยู่

เพราะเราหลงความสะดวกสบาย ติดสื่อโมฆณา ในเรื่องบริโภค  (และหลงในคุณค่าเทียม)

หลายบ้านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถ ก็ซื้อรถผ่อนรถเอามาขังคอกไว้(เพื่อยืนยันสถานะ)

หลายบ้านอยู่กันสามคน ต้องมี ทีวี 3 เครื่อง (การปฎิสัมพันธ์ในครัวเรือน ลดลง)

หลายบ้านส่งลูกไปเรียน ห่างไกลพ่อแม่ และเรียนพิเศษ(การเรียนที่ บ้าใบ ไกลบ้าน)

หลายบ้าน เอาเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบัน(อยากมีหน้า  ต้องมีหนี้).....เหล่านี้เป็นต้น

การทำให้คนรู้สึก พอเพียง ไม่เป็นหนี้  เป็น Happy Ba

 

เขียนเมื่อ 

ชอบมากครับ...ชุมชนต้องค้นหารากให้เจอ ผมคนหนึ่งที่เป็นกรรมการสภาระดับตำบลได้แนวคิดครับ..ขอบคุณครับ

สวัสดีครับคุณ ชนะ ทีมชุมพรหลานทีมที่ทำงานเข้มแข็ง เคยร่วมงานกับทีมป่าต้นน้ำพะโต๊ะ นี้ก็สุดยอดของการเดินป่า หลักไก่ต่อ ถึงหลางตาง ทีมสวรปาล์ม คุณสัญญา ปานสวี นี้ก็นายหัวผม ทีมดีเจ หลังสวนนี้ก็เก่ง ทีมสภาพัฒนาการเมือง พี่แอด ก็เจอกันบ่อย ยิ่งพี่จินดาก็มาที่ พอช.ภาคเป็นประจำ ทีมสาธารณะสุขชุมพร ทำเรื่องสมัชชาสุขภาพร่วมกัน ที่บอกมานี้ไม่ได้โม้ เพียงแต่อยากบอกว่า คงมีโอกาสพบพานกันในเวทีของชุมพรแล้ว จะได้สนทนากัน ด้วยความขอบคุณที่แวะมาหา.......

-สวัสดีครับ..

-ตามมาอีกรอบ

-วันก่อนเกี่ยวข้าวที่หนองราง..ยังคุยกันเรื่องการใช้แกระของทางใต้..

-สงสัยว่าเขาทำแบบไหน...วันนี้มีคำตอบ...หากมีโอกาสอยากจะเห็นภาพด้วยครับ..

-พรานกระต่ายเกี่ยวข้าวด้วยเคียว..เกี่ยวทั้งต้นแล้วนำมาตีหรือสีเป็นเมล็ด..

-วันพ่อปีนี้..น้องกลุ่มยุวเกษตรกรไปเกี่ยวข้าวแปลงเรียนรู้.....สนุกสนานกันใหญ่..

-เก็บภาพมาฝากครับ..

 

สวัสดีครับคุณ เพชรน้ำหนึ่ง กำลังให้ชาวบ้านนำแกระเกี่ยวข้าวมาให้ดู จะได้นำลงบันทึกเรียนรู้กันครับ

เขียนเมื่อ 

แฟน ๆ ยังเยอะเหมือนเดิม นะคะ มาเจออบรมแบบนี้เบื่อหม้ายละบัง เป็นห่วงจังว่าคนที่ผ่านกระบวนการไหรต่อไหรมามากมายแบบบัง มาเจอกระบวนการแบบนี้ คราวหลังบังจัดกระบวนการแชร์ประสบการณ์โดยใช้เครื่องมือในตัวบังเผยแพร่ขยายผลกับพี่น้องขบวนชุมชนบ้างก้ดีนะ พัชกำลังพยายามอยุ่ นี่ก็ว่าจะเชิญทีม km ของโรงบาล สวนสราญรมย์มาแชร์ให้กับเจ้าหน้าที่ทีมใต้บนในวันที่ 26-27 ธค นี้ที่เขื่อนเชียวหลาน วันหลังถ้าจุดติดแล้ว จะชวนบังไปช่วยเติมอีกที

สวัสดีครับคุณ เพชร..... ได้แกระมาแล้ว วันหลังจะลงภาพให้ชมครับ จะถอดออกมาเป็นชิ้นๆให้ดู

เขียนเมื่อ 

คุณสุวัฒน์ คงแป้น คือเจ้านายเก่าของผมนะครับ ท่านวอญ่า

ครับคุณอักขณิช โลกของคนทำงานเครือข่ายนี้  เชื่อมโยงกันตลอดสาย  ท่านสุวัฒน์กับผมทำงานแผนชุมชนมาตั้งแต่ปี 48 ท่านเป็นเจ้าหน้าอาวุโสของพอช.  ประวัติศาสตร์การเมืองแน่นมาก