พัช พอช.

พัช พอช.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน
สถาบันพํฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Usernamepatchanee2
สมาชิกเลขที่8450
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา จบปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปี2532 เริ่มงานครั้งแรกที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งปประเทศไทย ศูนย์ประสานงานเขตนครศรีธรรมราช

ปี2538ย้ายมาทำงานกับสำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง สังกัดการเคหะแห่งชาติ

ปี2543 ได้มีพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช.