ความเห็น 3154828

บ้านพอเพียงชนบท บ้านที่ได้มากกว่าบ้าน

เขียนเมื่อ 

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช ถูกเชิญให้เข้าร่วมงาน พชอ.พัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภองานซ่อมสร้างบ้านเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ของ พชอ.ัฒนาองกรชุมชน(องค์กรมหาชน) สองหน่วยงานนี้ตัวย่อ สลับกัน