ผัง -แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งสภาองค์กรชุมชนสู่พัทลุงการจัดการตนเอง


      จังหวัดพัทลุงได้รับการหนุนเสริมงบประมาณโครงการคุณภาพชีวิตตั่งแต่ปี2563 ผ่านทางพอช.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงสู่พื้นสภาองค์กรชุมชนจำนวน 22สภาฯเพื่อจัดทำผังและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตมีพื้นตัวอย่างการจัดการตนเองด้วยการใช้ผังและแผนที่ ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต 

     ในปี2564 ได้รับงบประมาณหนุนเสริมอีก1พื้นที่ ตามแผนงานโครงการที่ต้องการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด19 คือตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน

     ส่วนในปี2655 ได้รับการหนุนเสริมอีก4พื้นที่ 

คือสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน 

สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกทราย 

สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาชัยสน

และสภาองค์กรชุมชนตำบลตำนาน  

        เพื่อให้การจัดทำโครงการปี2565 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางมากขึ้น พอช.ได้จัดทีมพี่เลี้ยง ลงติดตามหนุนเสริมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2564 ทั้ง3กลุ่มโซนของภาคใต้ มีโซน  

           อันดามัน6จังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

    โซนอ่าวไทย 5จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา 

โซน 3จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส  

มีพี่เลี้ยงที่ลงติดตามหนุนเสริมประกอบด้วยมียุทธศาสตร์ ของโซน ที่นักวิชาการ ทีมบ้านมั่นคง และเจ้าหน้าที่ พอช. 

      ซึ่งวันนี้8พฤษภาคมลงพื้นที่ตำบลโคกทรายมีคุณสดาภรณ์ ปัจฉิมเพชร คุณอภิชิต จันทร์เดช ดร.พิศิฎ นิลเอก นักวิชาการหัวใจชุมชนและน้องแคท เจ้าหน้าที่ พอช.

     โดยทีมพี่เลี้ยงคุณภาพชีวิตได้มาแนะนำใน4ประเด็นหลักคือ1 เรื่องกลไกโครงสร้างคณะทำงานโครงการและบทบาทหน้าที่คณะทำงานฯ

2 การจัดการระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ

3ระบบการจัดการเอกสาร 

4 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและความยั่งยืนต่อเนื่อง 

     ซึ่งที่มพี่เลี้ยงแนะนำเสริมพลังแบบกัลยาณมิตร ใช้การเล่าเรื่องการทำโครงการจากพื้นที่ และคอยซักถามในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน ในโครงการได้บริการสินค้าราคาต่ำกว่าให้กับคนที่ต้องกักตัวและติดโควิด โดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นจุดรวบรวมสินค้า ใช้ทีมท้องที่แต่ละหมู่บ้านร่วมกับ อสม.ในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคลงสู่กลุ่มเป้าหมาย

   โดยใช้ช่องทางการสื่อสารโดยการบอกต่อใช้รถแห่โฆษณา ใช้ป้ายสื่อสารและใช้ไลน์ เฟสบุ๊คเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จัดถุงยังชีพ และข้าวกล่องบริการ ในจุดบริการการตลาด เพื่อเว้นระยะห่างใช้คูปองและบัตรคิวในการซื้อสินค้าราคาต่ำต้นทุน นอกจากนั้นก็ยังมีการนำข้าวสารไปแลกอุปกรณ์การคัดกรองโควิด และยังมีการบริจาคจากบุคคลภายนอกมาสนับสนุนโครงการ และมีการจัดหาสินค้าราคาตำระหว่างสภาองค์ในเครือข่าย ผลของกิจกรรมโครงการนี้ 13หมู่บ้าน 650ครัวเรือน 999คนได้รับผลประโยชน์ เชิงการเปลี่ยนแปลง มีคนที่

ได้รับโครงการบ้านพอเพียงและคนรุ่นใหม่ได้รับผลกระทบจากโควิดเข้ามาเป็นคณะทำงานของสภาฯ  ข้อแนะนำของพี่เลี้ยงในส่วนของกลไกคณะทำงานคุณภาพชีวิตตามมาตร23ของสภาองค์กรชุมชน

ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณควรมีมติจากที่ประชุมทุกครั้ง 

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารต้องครบถ้วน ในเรื่องประสิทธิภาพของโครงการจะต่อยอดให้มั่นคงต่อเนื่ิองควรมีแผนงานและกลุมผู้เปราะบางในตำบลจะมีแผนดูแลอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  การจัดการตนเองของคนพัทลุงโดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นพื้นที่ มีการทำผังและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อลดความเลื่อมล้ำทุช่วงวัยของพัทลุง ในปี2565 คงมีทิศทางที่ชัดเจนเห็นผลมากกว่าปี2564

ขอบคุณทีมพี่เลี้ยงทุกท่านที่มาแนะนำเสริมพลังคนพัทลุง  

วอญ่า9451 บ้านอุงสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน(ผู้สังเกตุการณ์)

หมายเลขบันทึก: 702595เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2022 22:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 พฤษภาคม 2022 23:34 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (1)

ยังเขียนไม่จบ เขียนครั้งแรกใช้เวลา45นาทีพอจะบันทึก ก็หายหมด(เขียนจากมือถือ)นานแล้วไม่ได้บันทึก กำลังจะเขียนโดยการแก้ไขบันทึก

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี