บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ