บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พัฒนาการอดีตของ อปท.ยุคแรกๆ