เกี่ยวกับ GotoKnow

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิตผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

อนุทินล่าสุด

วันที่ 22 มิถุนายน 2561งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนรินทร์ จัดถอดบทเรียนเขียนในโกทูโน ในโครงการ ระบบการดูแลต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เราจัดสองวัน คือ 21-22...
17
ภาพวาดเจ้าพระฝางนั่งเปลให้ทหารหามหลบหนีออกจากเมือง พร้อมด้วยลูกช้างพังเผือก(ที่มา : โครงภาพพระราชพงศาวดารฯ, ๒๕๕๐ : ๑๘๕)ที่มาของชื่อ: ศาลาพลับพลามหาเศวตกุญชรชัยมงคล (ศาลาพลั...
84
ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ ทุกคนย่อมเคยผิดพลาด แต่บ่อยหรือซ้ำๆไม่ดี ครั้งโน้นอย่างนี้ครั้งนี้ก็อีก อย่างนี้เรียกควบคุมตัวเองไม่ได้ อาศัยแต่คำสั่งหรือรอแต่การกำหนดจากคนอื่น ซึ่งเป็นใครไม่รู้ นี่มันชีวิตเรา! ชีวิตเร...
51 2 1
GotoKnow อยากรู้มานานแล้ว หลายครั้้งที่อยากรู้ข้อมูลต่างๆถามพี่ google พี่ GotoKnow ก็เฉลยคำตอบให้บ่อยๆ บางเรื่องอ่านเข้าใจง่ายกว่าตำราอีก เพราะเป็นการสรุปไว้ให้เป็นอย่างดี เกิดความรู้สึกว่า ...
40 2 4
21 มิถุนายน  2561ทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย [1]                จากรายงานการศึกษาของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) มีประเด็นน่าสนใจเพียงประเด็นเดียวคือ เรื่อง “สมรรถนะและความก้าวหน้าในสายอาชีพ” หรือ “ความก้าวหน้าในสายอาชีพและความเป็นมืออาชีพ” (Career Path &  Professionalism) ซึ่งมีการศึกษาในรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่เชื่อว่าในบริบทความหลากหลายของท้องถิ่นที่มีปัญห...
220
            ในปัจจุบัน..ในวงการบริหารการศึกษาจะพูดถึงและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนอบรมสัมมนาในเรื่อง”นิเทศภายใน”ค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากๆ            อาจเป็นเพราะมีงานนโยบายเร่งด่วนเ...
69 1
        3 มิถุนายน 2561  ที่อาคารอเนกประสงค์  กศน.อำเภอเสนา  จัดกิจกรรมไหว้ครู  มอบเกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างของสังคม  มอบเกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีในภาคเรี...
40
สำหรับการเรียนรู้ใน 2 วันนี้ การถอดบทเรียน จากปรมาจารย์ขั้นเทพทั้งหมด  ขอบพระคุณทีมคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ที่ให้โอกาสและ ขอบคุณหอผู้ป่วย ที่ จัดเวรให้ได้ใช้เวลาในการเข้ามาเรียนรู้การถอดบทเรียน และ ตั้งใจว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อองค์กรและหน่วยงาน ขอบพระคุณ อ.ดร.ขจิต  ฝอยทอง  ที่ท่านได้สอนเทคนิค กลยุทธ์การใช้งานในเวปไซด์ GOtoKnow ซึ่งหากใช้งานบ่อยๆคงจะมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะ...
38 1 1
วันนี้ (วันที่ 18 พฤษภาคม 2561)  คือวันอันสำคัญในเส้นทางของการพัฒนานิสิต หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการในเชิงนโยบายว่าโครงการ “วันกิจกรรมพัฒนานิสิต (กิจกรรมนอกหลักสูตร) ครั้งที่ 2”  ขณะที่อง...
83 2 1
พี่เชื่อว่าน้องทำได้ โรคบางโรคหรืออาการเจ็บป่วยของคนเรา บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาหรือการบำบัดรักษาด้วยเครื่องมือหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่เลยด้วยซ้ำ... “เพียงแต่ต้องรู้สาเหตุที่แท้จริงข...
46 1 1
risk_factor_CAUTI.pdfhttps://www.gotoknow.org/dashb......
45
A_service_mind_manual.pdfpremium service  การบริการที่ไม่ธรรมดา ปัจจุบันการแข่งขันทางสังคมและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการชิงการขยายตลาด แม้ว่าการบริการทางการแพทย์เป็นการบริกา...
48 1 1
รับดอกไม้จากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติ  เมื่อวันอังคาร 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ...
56 1 1
 ระยะหลังผ่าตัด (post-operative phase) ระยะนี้นับตั้งแต่การผ่าตัดสิ้นสุดลง และนำผู้ป่วยมาดูแลต่อในห้องพักฟื้นจนกระทั่งปลอดภัยดีจึงส่งกลับหอผู้ป่วย และได้รับการดูแลต่อที่หอผู้ป่วย บทบาทของพยาบาล...
59 2
        เส้นทางในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี เริ่มขึ้นเมื่อ 1 ปีก่อน เมื่อขณะนั้นเริ่มมีความรู้สึกอิ่มตัวในงานเดิมที่ทำ เริ่มมองหางานใหม่ที่สนุกและท้าทายมากขึ้น และเป็นจังหวะที่ประจวบเหมาะ มีเอกสารปร...
51 3 2
              ความประทับใจในการเป็นพยาบาลคือได้ช่วยเหลือผู้คนที่มีความทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ   เพื่อให้คลายความทุกข์และสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้  แม้ว่าเป็นงานที่ไม่ยิ่งใหญ่แต่...
53 1 2
ICU (ของฉัน)             ช่วงเวลาแห่งความสุขกับชีวิตการทำงานเป็นพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤต หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “ไอซียู” ฟังแล้วจะรู้สึกว่าใกล้เส้นทางแห่งความสงบ หรือ พูดง่ายๆ คือ “ใกล้ต...
49 1 1
บอกลูกไว้เสมอค่ะว่า ทำอาชีพอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุขและสนุก เพราะเราจะรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้ทำงาน แต่เรากลับมีความตั้งใจเต็มที่กับงานอย่างมีสติเช่นเดียวกันกับพ่อแม่ที่ทำเว็บไซต์ GotoKnow.org ด้...
111 7 7
ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายใกล้เสียชีวิต ค่อนข้างผอม อ่อนเพลีย แววตาเฉยชา กล่าวกับพยาบาลว่า "ลูกชายมาเยี่ยม จะกลับบ้านไหม มันคงอยากให้กลับไปตาย" พยาบาลดึงมือคนไข้มาจับและลูบเบาๆที่หลังมือ "ลูกชายเป็นห่วงและอยากรู้ถึงความต้องการของคุณตานะคะ" คนไข้ยิ้มบางๆและคำพูดทิ้งท้ายทำให้ดิฉันถึงกับนิ่งไป "ไม่ต้องมาเลือกให้ผมว่าตายที่ไหน ผมอยากอยู่กับครอบครัวและใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติ" บางครั้ง เมื่อถึงจุดนึงในวาระสุดท้ายของชีวิต สิ่งที่เราคิดว่าคนไข้จะต้องการ...
44 1 1
โปสเตอร์  พ.ศ 2539  เป็นปีแรกที่เข้ามาทำงานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ความประทับใจเกิดขึ้นมากมายทั้งร้ายและดี  เป็นบทเรียนที่ทำให้สามารถปรับตัวเพื่อให้เราสามารถอยู่มาได้จนถึงวันนี้ 22  ปี ค่...
58
ทางคลินิกจิตเวชสูงอายุ ห้องตรวจจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.  ได้มีโอกาสต้อนรับการมาศึกษาดูงานโรงพยาบาลศรีนครินทร์ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. จาก โรงพยาบา...
63 2 1
                    วันนี้มีน้อง นศ.พยบ มาฝึกงานที่ตึก ตอนแรกนึกว่าน้องปี2 พอถามได้ความว่าเป็นน้องปี1 นี่ก็แอบตกใจเล็กน้อยว่า ทำไมสมัยนี้น้องได้ฝึกงานเร็วจัง ปรากฏว่าเป็นการฝึกปฏิบัติของ“วิช...
69 2 5
เมื่อมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีคนโทรแจ้ง1669 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดก็สั่งการให้หน่วยกู้ชีพที่อยู่ใกล้ออกปฏิบัติการเพื่อให้การดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุและนำส่งโรงพยาบาลเพื่อการรักษาต่อเนื่อง เช้า...
45 2
กลวิธีในการจัดการให้ทุกคนความดันดีของ PCT Hypertension โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข....
54 1
https://www.gotoknow.org/dashb...https://www.gotoknow.org/dashb......
53
การเปล่งเสียงสวดมนต์พร้อมกับฟังเสียงสวดทำไปพร้อมกันสวดนาน 19 นาทีเป็นประจำทุกวัน สวดก่อนนอน สามารถลดความดันโลหิตได้ บทสวดมนต์ดาวน์โหลดจาก QR code วิจัย    บทสวดมนต์...
78 2 2
แผนภาพ สรุปการเรียนรู้จากการประชุม Update APN 2561 ที่รพ.ศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น โดย ดร.ขวัญสุดา บุญทศ...
53 1
เช้าวันนึง ผู้เขียนได้เดินทักทายผู้ป่วยในตอนเช้า ซึ่งจะทำเป็นกิจวัตร แต่สายตาของผู้เขียน ได้สะดุดอยู่ที่ผู้หญิงวัยกลางคน รูปร่างท้วมคนนึงผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมีแผลขนาดใหญ่บริเวณเต้านมข้างซ้าย มีกลิ่นเหม็น มีถาดอาหารอยู่ตรงหน้าแต่กลับพบว่าแววตานั้นไม่ได้สนใจถาดอาหารนั้นเลย แววตาดูเลื่อนลอยและไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ผู้เขียนเข้าไปทักทายและสร้างสัมพันธภาพตลอดระยะเวลาสามวัน  แต่ดูเหมือนจะไร้ผล ผู้ป่วยยังคงเฉยชาและไม่ค่อยตอบคำถามผู้เขียน พอวันต่อมาผู้เขีย...
48 1
วันนี้เรามีโอกาสดีที่ผู้บริหารจากศูนย์บริการวิชาการมาเยี่ยม โครงการการดูแลผู้ป่วยเรื่อรังเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตจากนั้น ดร ขจิต ฝอยทองได้สอนให้พวกเราลงข้อมูลที่เราถอดบทเรียน ในGotoknow พยาบาลที่...
54 1

หมวดหมู่