Happy New Year 2018

เกี่ยวกับ GotoKnow

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิตผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

อนุทินล่าสุด

ครูคือแสงเทียนส่องสว่างกลางใจลูกศิษย์ในยามค่ำคืนที่มืดมิดทำให้เห็นแสงหลากสีสรรค์สวยงาม...
9
     วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นวันครู ครั้งที่ ๑๒ ของ Panda จากที่เริ่ม บันทึกแรก GotoKnow  ยังคงทำหน้าที่ ครู เหมือนเดิมอยู่  แต่พยายามเรียนรู้และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เป็น ครู 4.0...
27 2 1
วันครู 2561วันดี วันครู กูรู ที่ สั่งสอนให้ ฅน เป็น ฅนอ่านแล้ว ไม่ทราบที่มาที่ไป ลองดูอีกครั้ง สีฟ้า ครับศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล ศิษย์เก่าดีเด่น มอดินแดง รุ่นที่ 14 ซึ่งได้ กรุณา ส่ง...
61 4
อันที่จริงผมเป็นคนไม่อี๋ออ ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวันใดใดที่สมมติบัญญัติกันขึ้นในสังคมมากนัก จะวันพ่อ วันแม่ ปีใหม่ ลอยกระทง สงกรานต์ คริสต์มาส แตงค์กีฟวิ่ง ผมปล่อยผ่านเลย และใช้การประพฤติของชีวิต...
17 1
ผมได้ตระหนักในพลังของ mathematical modelling ในชีวิตจริง ก็เมื่อได้อ่านหนังสือ The Mathematics of Love : Patterns, Proofs, and the Search for Ultimate Equation (๑) เขียนโดย Hannah Fry    ผู้เขียนได้รับเชิญพูด Ted Talk เรื่องนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (๒)    ทั้งอ่านและฟังแล้วผมสรุปว่า นี่คือเรื่องของ “ความน่าจะเป็น” (probability)  และการทำนายด้วยคณิตศาสตร์   หรือจริงๆ แล้วด้วยข้อมูล (data)   นำมาหา pa...
43 1 1
ตอนที่ ๑    ตอนที่ ๒     ตอนที่ ๓   ตอนที่ ๔    ตอนที่ ๕เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานภายใต้แผนบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ที่ สวทน.  สาระของการประชุมอยู่ที่การจัดการ ให้โครงการกลุ่ม Spearhead Program เพื่อตอบโจทย์ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ก่อผลสำเร็จ    คือผลงานวิจัยไปสู่ตลาดได้จริง    และเกิดการเรียนรู้ระบบและวิธีจัดการงานวิจัยแบบที่ผลงานวิจัย...
38 1
เหน็บแนมกันดีนัก..แจ้งประจักษ์กัน..หรือยังสำนึกแต่หนหลังครูสอนสั่ง..อย่างตั้งใจเปรียบเปรยว่า..โบราณยึดกระดานอยู่ทำไม..ตำนาน..ควรเก็บไว้ครูรุ่นใหม่..รู้เท่าทันอย่าเลย.."ชอล์ก แอนด์ ทอล์ก"ที่ท่านบ...
29 1
15 มกราคม 2561ทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย [1]   กฎหมายบริหารบุคคลท้องถิ่นถูกดอง นับแต่บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นที่สำคัญ รวม 4 ประการ [2] ดังนี้ (1) การเปลี่ยนสถานะของผู้ปฏิบัติงานใน อปท. จากพนักงานเป็นข้าราชการทั้งหมด (2) การจัดตั้งองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองให้การบริหารงานบุคคลดำเนิ...
181
          องค์ฌาน กำจัดนิวรณ์ได้อย่างไร          ในการที่จะเข้าใจว่าองค์ฌานองค์หนึ่งๆ จะสามารถกำจัดนิวรณ์แต่ละอย่างๆด้อย่างไรนัน จำเป็นจะต้องศึกษาให้ทราบว่า องค์ฌานองค์ไหนมีลักษณะตรงกัน...
17
โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่ออ่านบทความจากรายการวิทยุ Human Talk ประจำวันที่ 7 มกราคม 2561 https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/283/297/original_Human_Talk_07012018_updated.pdf?1516011886...
57
ข้อมูลการสำรวจ Competency และ ความฉลาดทางอารมณ์ เมื่อปี 2006-2007  พบกลุ่มหัวข้อ Competency ที่องค์กรธุรกิจให้ความสนใจและใช้งานจัดลำดับได้ดังนี้ความสามารถด้านการทำงานเป็นทีม   พบใช้มากถึง 86%  ความสามารถในการสื่อสาร  พบใช้  73%ความสามารถในการบริหารจัดการบุคคลากร  พบใช้ 67%ความสามารถในการเข้าใจและดูแลเอาใจใส่ลูกค้า  พบใช้ 65%ความสามารถในการเอาใจใส่ผลงานพัฒนาวิธีการทำงานให้ได้ผลงาน พบใช้ 59%ความสามารถ...
36 1 1
     หลังเกษียณผมได้รับเชิญเป็นกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่ง(เคยเป็นกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาด้วย) และมักจะถูกเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการประเมินครูผู้ช่วย...
50
ตามอารมณ์ช่วงพัก...เปลี่ยนอารมณ์...ศิลปะจะบังคับกันให้ทำตามอารมณ์ใครไม่ได้ยกเว้นอารมณ์ของคนวาดคนเขียนนะครับ..ฮา ๆ การวาดภาพต่างจากการถ่ายรูปตรงที่เราอยากจะเน้นให้ชัดตรงไหนก็ใส่เข้า...
17
แบบไหนที่ใช่ MOPH นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา ข้าราชการบำนาญ)การขับเคลื่อน ค่านิยม กระทรวงสาธารณสุข แบบไหนที่ใช่ MOPH  (Mastery เป็นนายตนเอง Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P...
19 1
“ธุรกิจพอเพียง” ในบริบทของรายวิชา ๐๐๓๒๐๐๕ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ความหมายธุรกิจพอเพียง คือ ธุรกิจที่น้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในทุกกระบวนการดำเนินงานที่มา คำว่า “ธุรกิจพอเพียง” ริเริ่มนำมาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาโดย อาจารย์พีรวัศ กี่ศิริ ซึ่งต่อมาได้ร่วมกับอาจาย์ผู้สอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พัฒนามาเป็นกิจกรรมเสริมกา...
32 1
ผมฟังธรรมะจากยูทูปของพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ได้ทราบว่า "ธรรมทาน" นั้น ยิ่งใหญ่กว่า "อภัยทาน" มากนัก และประทับใจตอนท่านอธิบายที่มาของคำว่า "อภัย" อย่างยิ่ง ... จึงนำมาบันทึกให้อ่าน จะเขียนให้สั้น ๆ ที่สุดครับ แนะนำให้ฟังเองจากคลิปด้านล่างครับ ตามตำรา...ครั้งหนึ่ง พระอินทร์องค์ก่อน (ไม่ใช่องค์นี้) รบแพ้พระอินทร์องค์ปัจจุบัน ต้องอพยพลงมาอยู่เชิงเขาติดกับชายทะเล  ท่านพิจารณาว่าตนเองรบแพ้เพราะดื่มสุราเป็นเหตุ  จึงอุทาน (ปฏิญาณกับตนเอง) ว่า ....
44 1 2
วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เป็นวันเด็กแห่งชาติเกิดเรื่องประทับใจขึ้น เมื่อผมแวะไปเดิน "กาดนัดช้างคลาน"ซึ่งเป็นตลาดขายของมือสองที่ผมมักจะแวะไปเดินดูของอยู่เป็นประจำร้านที่ชอบเดินไปดู...
37 3 2
ต่อจาก  ตลาดนัดนวัตกรรมสังคม ณ เชียงใหม่ (๒)  นะคะร้านหรือบูธที่ ๒. ที่กลุ่ม สุขสดใส นำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มสถาบันพัฒนาชราบาล  เทศบาลตำบลสิเกา  อ.สิเกา  จ.ตรัง—เริ่มจ...
36 2 3
วันเสาร์ที่ ๑๓  มกรา  ๒๕๖๑  เป็นวันเด็กแห่งชาติ  แต่สำหรับโรงเรียนเล็ก ๆของคุณมะเดื่อ ที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอร่วม ๔๐ กม.จะจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็ก ๆ ในวันศุกร์ที่ ๑๒  มกรา  และเชื่อว่าโ...
22 1 1
การเที่ยวชมนครลอนดอนช่วงเช้าวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ หลังออกมาจาก The Tower of London   เป็นรายการไปชมบริเวณ Parliament Square   ซึ่งมีรูปปั้นของ Sir Winston Churchill อยู่...
35 1
 ได้กล่าวแล้วตั้งแต่ตอนที่ ๑ ว่าในการเดินทางไปประชุมและดูงานครั้งนี้ ผมตั้งไจไปทำความเข้าใจเรื่องมหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมในบริบทของสหราชอาณาจักร  และต้องการรู้ว่าเขาก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว  ในเชิงส่วนตัว สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มากที่สุดคือเรื่องยุทธศาตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงระบบใหญ่ของประเทศ (คือระบบอุดมศึกษา) ที่แตกต่างจากวิธีของประเทศไทยโดยสิ้นเชิง    คือเขาไม่ใช้วิธีบังคับ    แต่ใช้วิธีจูงใจ สร้างกลไกต่างๆ รวมทั้งการให้ทุน มาจูงใจ   โดยมีก...
61 1
          ผมติดตามอ่านบทความ ข้อคิด ข้อเขียน ของคุณหมอสุรเกียรติ อาชานานุภาพ..ผมสนใจที่ท่านเขียน..เรื่องเกี่ยวกับ..การพัฒนาตนเอง..ภาวะผู้นำและการทำงานให้มีความสุุข..          ผมจด...
47 3 2
            องค์ฌาน ทำให้เกิดฌานได้อย่างไร            สิ่งที่ต้องพิจารณาหรือวินิจฉันต่อไปก็คือ องค์ฌาฌทั้ง ๕ องค์นี้ มีอยุ่อย่างไร และสัมพันะ์กันในหน้าที่อย่างไร ในขณะแห่งปฐมฌาน เป็นต้น     ...
21
                                   ภาพที่ 2 (ปรับปรุงใหม่ 14 ม.ค. 61)1. การวินิจฉัยโรคคือ กระบวนการที่ใช้ความรู้ระบุว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไร2. การวินิจฉัยโรค จึงต้องมีความรู้เรื่องกระ...
41 1 2
เผชิญหน้าแต่ไม่รุกราน Confronting Without Offending พันเอก มารวย  ส่งทานินทร์ [email protected] 14 มกราคม 2561 บทความเรื่อง เผชิญหน้าแต่ไม่รุกราน (Confronting Wi...
46 1 1

หมวดหมู่