เกี่ยวกับ GotoKnow

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิตผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

อนุทินล่าสุด

ทุกสิ่งย่อมไหลไปเป็นกระแสดุจสายธารา......
ทุกสิ่งล้วนหมุนวน......
        วันที่ไม่มีตังค์สร้างอาคารเรียน..รู้สึกเป็นทุกข์ คือทุกข์แทนเด็ก ที่เรียนอย่างยากลำบาก พอได้ตังค์มา..ก็ทุกข์อีก..ที่หาคนสร้างไม่ได้..        ต้องหวานอมขมกลืนมาเป็นแรมเดือน..กว่าจะปรับจิ...
11 1
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สคส. จัดการประชุมปฏิบัติการให้แก่ทีมผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทเบทาโกร ๓๕ คน เรื่อง ตั้งเป้าหมายและกำหนดทิศทาง KM เบทาโกร    ผมบรรยายนำเรื่อง ผู้บริหารนักใช้พลังความรู้   จึงนำ ppt มา ลปรร. ที่ (๑)    และฟังเสียงบรรยายที่ (๒) วิจารณ์ พานิช ๘ ก.พ. ๖๑  ...
4
เว็บไซต์ IDEAS.TED.COM ลงเรื่อง Three ways to help kids be more creative (๑) บอกว่า ความริเริ่มสร้างสรรค์สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตในโลกสมัยปัจจุบันและอนาคต    จึงต้องเอาใจใส่สร้างคุณลักษณะนี้ตั้งแต่เด็ก   และห้องเรียนต้องเป็นแหล่งบ่มเพาะจินตนาการ  บทความนี้เขียนดีจริงๆ ผมขอชักชวนให้พ่อแม่ ครู และนักการศึกษาอ่านต้นฉบับ    สมองมนุษย์ ทำหน้าที่ย่อยโลก เพื่อนำชิ้นส่วนไปผลิตสิ่งใหม่    แต่ห้องเรียนเกือบทั้งหมดไม่ได้เสนอโลกให้นักเรีย...
6
            แขร์ประสบการปฏิบัติธรรม            ฉันได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมครั้งแรก จากการชักชวนของคุณอาซึ่งไปปฎิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำ ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาชีวิตอะไร ไม่ได้อกหัก ไม่ได้เป็หนี้ ไ...
5
การแข่งขันของธุรกิจครอบครัวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิตยสารMarket Plus Vol 10, Issue 101, Feb-Mar 2018, หน้า86-87...
4
ผมดีใจมากและยินดีมาก ที่ได้รับข้อความทางไลน์จาก ศน.กันยารัตน์ ไวคำ ศึกษานิเทศก์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ อบจ.ขอนแก่น ท่านส่งแผนขับเคลื่อนชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (PLC) ของครูสอนภาษาอังกฤษ ม...
18
ในปัจจุบันมีการนำเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ มาใช้ในการตรวจเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคกันอย่างแพร่หลาย สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ อันตราย ความเสี่ยง ผลข้างเคียงและความปลอดภัยจากการตรวจด้วยเครื่...
285
ษตรโสภณ เปียสนิท ..............................                 เย็นวันศุกร์ผมมักเดินทางกลับบ้านสวนที่กาญจนบุรีบ้านเกิดบ่อยครั้งขึ้น เพราะว่าอีกไม่เกินสี่ปี ผมจะเกษียณอายุราชการ ...
22
โสภณ เปียสนิท..............................             ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดผมเดินทางกลับบ้านเมืองกาญจนบุรีบ่อย ทุกเย็นวันศุกร์หลังเลิกงานแล้วเป็นต้องกลับเมืองกาญจน์ด้วยความเ...
30 1
                    วังท่าพระแหล่งพบปะเหล่าสหาย              กิจกรรมมากมายสโมสร              นํกศึกษา "มศก." ยุคต่อกร              ยุคสะท้อนสังคมนิยมไทย           ...
19
โสภณ เปียสนิท ..............................             บ้านหลังนั้นตั้งอยู่บนเนื้อที่ยี่สิบกว่าไร่ ติดถนนใหญ่รถผ่านไปมาทั้งคืน ทั้งที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ชายขอบเมืองกาญจนบุรี ใครๆ ก็ว่า เ...
22
ท่านที่สนใจอ่านหนังสือเรื่อง Health Promotion Practice: Building Empowered Communities ของ Professor Glenn Laverack  ฉบับแปลเป็นภาษาไทย (การสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการ...
24
https://goo.gl/s624vgพุทธวิธีในการบริหาร             ดร.ถวิล  อรัญเวศรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4บทนำ        เมื่อพูดถึงการบริหาร นักการศึกษาหลายท่านคงจะอ้างแต่ตำราของยุโ...
38
Quora Digest ตั้งคำถาม What are the main reasons why young students start to hate math? เมื่อเกือยสองปีมาแล้ว    มีคนตอบ ๓๓ คน คำตอบที่มีผู้เข้าไปอ่านมากที่สุดเป็นของ Christian Fann, Front Desk Agent at Saddlebrooks Resort   ตอบว่ามี ๖ เหตุผลที่ทำให้เด็กเพาะความเกลียดวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ได้คะแนนเต็มหรือศูนย์  ขึ้นกับว่าคำตอบถูกหรือผิด    ซึ่งข้อนี้ผมไม่เห็นด้วย   ผมคิดว่าที่ Christian Fann มีค...
79 1
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์๒๕๖๑ ผมไปร่วมประชุม โครงการวิจัยชุดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ ระยะที่ ๒  นำโดย ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโสสกว.   การประชุมนี้มีที่ สกว.   ในระหว่างการประชุมนักวิจัยเล่าว่า ไปค้นเอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้ยากและแพงมาก    ค่าถ่ายสำเนาเอกสารหน้าละ ๑๐ บาท    และบริการช้ามาก   เอามาเล่าไว้เผื่อผู้บริหารประเทศมาเห็นเข้า     จะได้หาทางแก้ไข    ผู้เล่าบอกว่าที่...
38 1
ฟังประธานหอ 12 สรุปรูปแบบขบวน สมกับเป็นครูคณิตศาสตร์จริงๆ __________________________กิจการนักศึกษา คือการพัฒนาศักยภาพ ดึงศักยภาพ และสร้างศักยภาพ ให้นักศึกษาในหลากมิติ การดูแล ...
101
         หลายคนมีโมเดลการบริหาร เพียงเพื่อส่งผลงานการปฏิบัติที่ดีในองค์กร หรือทำเพื่อเลื่อนซีเลื่อนระดับ แต่ตัวผมเองสร้างโมเดล..เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน..        ผมเขียน...
84 1
            วัดงุยดาอูกรรมฐาน (ห่างจากด่านท่าขี้เหล็ก ๑ กิลโลเมตร) ภายในวัดจะเป็นอาคารปฏิบัตธรรม ีอาคารปฏิับัติธรรม ไม่เหมือนวัดทั่วๆไป เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อปฏิบัติธรรมโดยเฉาพะ ที่พักห้อง...
36
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2561 รศ.ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มาพบปะบุคลากร “กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์” ชื่อใหม่ที่ใช้ได้มาร่...
59
                                                   -วลีเด็ดในยามนี้ คงไม่ขัดหูนักกับคำว่า"ออเจ้า"....ละครที่สร้างสรรออกมาอย่างน่าชมพร้อมกับได้เรียนรู้วิถีการกินอยู่ในอดีตกาล เรียก...
151 3 4
ไม่ยอมรับคอร์รัปชั่นบทบรรณาธิการของ นสพ. เดอะ เนชั่น วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง Let’s fight corruption through ‘zero tolerance’ : Lanient justice system stems from a ‘forgiving’ society  อ่าน ที่นี่     ผมชอบเรื่องเล่าผลงานวิจัยมาก    ข้อสรุปตรงกับความเชื่อของผม    ว่าเราต้องช่วยกันสร้างค่านิยมในสังคม   ว่าการครอบครองสมบัติส่วนรวมมาเป็นสมบัติส่วนตัว ไม่ใช่สิ่งที่ “ใครๆ ก็ทำกัน”    แต่เป็นสิ่งที่ผิดทำนองคลอง...
52 2
หัวใจของการเปลี่ยนแปลง Heart of Change พันเอก มารวย  ส่งทานินทร์ [email protected] 19 มีนาคม 2561 บทความเรื่อง หัวใจของการเปลี่ยนแปลง (Heart of Change) นำมาจาก...
77
คุณสนั่น  อังอุบลกุล  ประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อก...
122
เช้าวันที่ ๓ กุมภาพันธ์๒๕๖๑ วันสุดท้ายของการประชุม PMAC 2018ผมไปถ่ายรูปทำป้ายผูกกระเป๋าที่มีบริการให้ฟรี   แล้วเดินไปชมนิทรรศการภูมิปัญญาไทยที่ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) นำมา...
84 1 1
ความฝันนี้เกิดจากการพูดคุยกับผู้ใหญ่ในวงการอุดมศึกษาท่านหนึ่ง     เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ บนรถลิมูซีนจากเครื่องบินไปยังอาคารสนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงเวลาสั้นๆ ราวๆ ห้านาที    ผมได้ข้อมูลว่า ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง     มติสำคัญๆ ของสภามหาวิทยาลัยถูกครอบงำโดยกรรมการสภาฯที่มาจากคนในมหาวิทยาลัย ร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบางคน    ก็ได้เสียงส่วนใหญ่    สามารถลงมติได้ตามที่เตรียมกันมา    และตามที่อธิการบดีต้องการ    ...
86 3
          ผมเคยคิดเคยฝันว่าจะทำให้ได้สักครั้ง..เป็นภารกิจที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมาก เรียกว่าต้นทุนต่ำว่างั้นเถอะ..แต่ได้ประโยชน์สุดๆ ทั้งในด้านจิตใจและสภาพแวดล้อม         วันนั้น..ที่คิดเรื่อ...
117 1
#KhonKaenCity #khonkaenupdateขอนแก่น พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตั้งเป้าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในไทยและอาเซียน ขนาด 5,000 เตียง เทศบาลนครขอนแก่น ปรั...
87 1 1
ภาพเดียวกัน เห็นต่างกัน - พนเทพ สุวรรณะบุณย์ที่มา : https ://www.youtube.com/watch?v=IwLNzF.........เนื้อเพลงเรานั่งมองฝนตก ต้นไม้เปียก ใบไม้เปียก นั่งมองก็คิดไปเธอว่า เธอเห็นน้ำบนใบไม้ เป็นน้ำตาต้นไม้ร้องไห้แต่ฉันมองต่างไป  ฉันเห็นต้นไม้ชุ่มฉ่ำมีชีวิตชีวา* ภาพเดียวกัน เห็นไม่เหมือนกันเรื่องเดียวกัน คิดไม่เหมือนกันแต่เราก็เข้าใจ** ธรรมดา มันธรรมดา มันแค่เรื่องธรรมดาเราก็อย่าไปถือสา มองข้ามมันไปแล้วกันธรรมดา คนเราก็ล้วนต่างคิด ต่าง...
57 3 2

หมวดหมู่