เกี่ยวกับ GotoKnow

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิตผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

อนุทินล่าสุด

Once we understand meaning of Times we will then understand meaning of Life.Particle (Our first half of duality) cause us a tiring, cause us an identi...
7
#คำอธิบายเชิงบูรณาการต่อ Paradox of free will ต่อข้อคำถามคำสงสัย ในความเป็นอิสระของมนุษย์ ที่กระทบชิ่งถึงผู้สร้าง จะประกอบด้วย 1. สิ่งที่นิวตันและไอน์สไตน์ได้ค้นพบ  2. และยืนยันด้วยฮะดิษกุ...
10
"Does God know or does He not know that a certain individual will be good or bad? If thou sayest 'He knows', then it necessarily follows that man is compelled to act as God knew beforehand he would act, otherwise God's knowledge would be #imperfect. If thou sayest that God does not know in advance, then great absurdities and destructive religious t...
7
Because His Love i do exist and to Him I shall return; . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ  . إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎ “Love is life. All, everything that I understand, I understand only because I love. Everything is, everything exists, only because I love. Everything is united by it alone. Love is God, and to die means that I, a particle of love, shall re...
7
Within the world of very small Exists the tiniest whit of all, One whose digits add no gain  To a nit or single grain; And if a whit measures snow, Add one flake to winter’s toll. Even with size so extreme, Divisible still is scale by scheme; For whit over whit tallies well  Numbering a world with much to tell:  From optimum length to girth of star...
5
#Accept #Imperfection:Numbers measured to be zero are probably nonzero at a greater level of accuracy; saying something is “zero” really means “it’s 0...
6
ในฉากหนึ่งของหนังเรื่อง Passengers ที่พระเอก/นางเอกว่ายในสระน้ำติดกระจกที่เห็นออกไป การว่ายน้ำในสระเป็นเพียงสัมพัทธ์เล็กๆเมื่อมองผ่านกระจกออกไปสู่การแวกว่ายใน space...
6
ในสมการของไอสไตน์ไม่มีแกนเวลานะครับ มีแต่ค่า Tau นี่คือลายมือของไอสไตน์เองผมเข้าใจว่าไอสไตน์กำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงขนาดของ circle's circumference ของสมการรูปคลื่น ไม่ใช่เวลา...
7
The Lifting of the Veil in the Operations of Calculation Description . The establishment of the Berber-Muslim dynasty of the Almohads in North Africa ...
7
...-1.....0.....1... (A) 0 1 2 3... (B) หากมองในเชิงรูปพรรณสันฐาน (สิทธิ) ศูนย์ในฟอร์มของ (A)และ (B) มีความเป็น Intesection ทาบเกี่ยว กันอยู่ สื่อให้เข้าใจได้มีว่าความหมายร่วมกันอยู่ แต่เมื่อมองในเชิงบทบาทและหน้าที่ จะเห็นว่า ศูนย์ของ (A) นั้นมิได้เป็นจุดเริ่มต้น เฉกเช่น ศูนย์ของ (B) การมองผ่านมุมมองนี้ ให้อารมณ์ของความเป็น ศูนย์สัมบูรณ์ และ ศูนย์สัมพัทธ์ กล่าวคือ (A) คือ ศูนย์สัมพัทธ์ และ (B) คือ ศูนย์สัมบูรณ์ หากมุมมองหรือแนวคิ...
6
แคลคูลัส เป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีพี้นฐานมาจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ทางกลศาสตร์ การสร้างรากฐานวิชาให้รัดกุมจำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน การพัฒนาความรู้ #จึงต้องละบริบททางวิทยาศาสตร์ ที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้ได้ระบบภาษาสัญลักษณ์ที่มีความกระชับ ชัดเจน และสามารถขยายความรู้ต่อยอดออกไปเรื่อย ๆ ด้วยเหตุผลนี้ส่วนหนึ่งทำให้แคลคูลัสพัฒนาแยกตัวออกมาจากวิทยาศาสตร์และเข้าใกล้คณิตศาสตร์บริสุทธิ์มากขึ้น การพัฒนาแคลคูลั...
6
The development of calculus required a willingness to use ideas, such as infinitesimals and limits, that are idealized and do not exist in the real world. Cre: A Very Brief History of Calculus, math.bard..edu...
5
What make us who are living in Relative World expecting in Absolute Results? Astaqfirullah ...
6
Difference between ‘compute’ and ‘calculate’ . The words “compute” and “calculate” are almost always interchangeable, as are the related forms “computation” and “calculation”. The easiest way to understand the subtle distinction people make when using the two variants is to look at yet another set of words derived from them: computer and calculator...
5
Philosophy of zero and zero divided by zero (0/0) [ TMT ]...
5
   จะมีใครสักกี่คนไหม ที่เข้ามาไหว้โดยไม่ขออะไรกับหลวงพ่อ   ทุกคนจุดธูป จุดเทียน ถือดอกไม้ พนมมือหนีบทองเปลวไม่ให้ปลิวหายก่อนจะนำไปปิดหลวงพ่อที่ประดิษฐานอยู่เรียงรายด้านหน้าพระวิหารหลังเก่า   กลิ่นธูปคละคลุ้งจนแสบตา ผู้คนเบียดเสียด ด้วยระมัดระวังจะโดนเทียนหยดใส่ตัวเองและคนอื่น ด้วยระวังไฟธูปไฟเทียนจะไปโดนคนอื่น ไร้ระเบียบ แต่ไมวุ่นวาย ด้วยทุกคนต่างตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากหลวงพ่อ   เปลวทอง กระดาษห่อ ตกเรียราดกลาดเกลื่อน ปลิวไปตาม...
6
1.เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากการเรียนวิชาPTOT229 - อย่างแรกคือจากปกติเราเรียนในห้องเรียน เราไม่สามารถที่จะเห็นเคสตัวอย่างได้ชัดเจนมากนัก เวลาอาจารย์พูดอะไรเกี่ยวกับตัวโรค หรือการสังเกตุเห็น ก็จะไม่ค่อยเข้าใจ แต่จากการที่เราได้ออกไปศึกษานอกสถานที่ ทำให้เราได้เห็นเคสตัวอย่างมากขึ้น รู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่เคยเรียนกับสิ่งที่เห็นสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆ การสังเกตุในห้องเรียน กับการสังเกตุที่ออกไปเจอจริงๆค่อนข้างต่างกันมาก- สิ่งที่สองคือ การใช้เหตุผล...
12
“การส่งเสริมแผนงานด้านการท่องเที่ยวชุมชน”  เสวนาสดรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00-20.00 น ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา  (WBTV) วัดยานนาวา ผู้ร่วมเสวนา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท   ดร.หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และคุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้ ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้ ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 1...
15
โคราชจีโอพาร์คหรืออุทยานธรณีโคราช            โคราชจีโอพาร์คหรืออุทยานธรณีโคราช หมายถึง พื้นที่ทางภูมิศาสตร์บริเวณลุ่มน้ำลำตะคองตอนกลาง – ตอนล่างที่เป็นมรดกทางธรณีวิทยาที่มีคุณค่าในระดับนานาชาติ รวมทั้งแหล่งนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมที่ชุมชนท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ ศึกษาและใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการผ่านทางกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยโคราชจีโอพาร์คเป็นจีโอพาร์คหนึ่งในหลายแห่งของประเทศไทย ที่มีเป้าหมายการดำเนินงานสู่จีโอพาร์คโลกของยูเนส...
19
           การกำหนด มาจากภาษาบาลีว่า สัลลักขณะ เป็นคำไวพจฯ์ของคำว่า วิปัสสนา และยังหมายถึง "ปริญญเญยะ" เช่นคำว่า "พองหนอ ยุบหนอ" ถือว่าเป็นการกำหนด ทุกขอริยสัจ เพราะภาวะที่พองยุบเ...
13
ความสงบขึ้นอยู่ที่จิตใจมีธรรมะ......
28
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑มีการประชุมกรรมการมูลนิธิพูนพลัง   ซึ่งตามปกติประชุมกันทุกๆ ๒ – ๓ เดือน   เพื่อหารือกันเรื่องกิจกรรมของมูลนิธิ   ปี ๒๕๖๐ มีการสนับสนุนเงิน๑๐๐,๐๐๐ บาทสร้างห้องน้ำแก่ บ้านแห่งความหวัง (เดิมชื่อบ้านพักกาสะลอง)มูลนิธิเกื้อกูล (เดิมชื่อมูลนิธิไทยลาหู่)ตั้งอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งเป็นสถานที่อุปการะที่พักพิงและเรียนหนังสือแก่เด็กชาวเขา   ได้รับฟังเรื่องราว ดูรูป และอ่านจดหมายขอบคุณจากเด็กๆ แล้วผมเกิดความรู้สึกว่ามู...
43 1
ช่วงสัปดาห์รับใช้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ผมได้เรียนรู้ความก้าวหน้าในโลก ด้านสุขภาพหลายอย่าง    เรื่อง IPE ในห้องผ่าตัดได้เล่าในบันทึกที่แล้ว    แต่นั่นถือเป็นเรื่องเล็กมากเมื่อเทียบกับเรื่องราวในบันทึกนี้ เมื่อผมไปเรียนต่อด้านพันธุศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐  และกลับมาทำงานวิชาการด้านนี้ในปี ๒๕๑๑ เป็นต้นมา   ผมไม่เคยนึกฝันเลยว่ามนุษย์เราจะสามารถรู้ลำดับเบสในดีเอ็นเอทั้งหมดของคนได้    และเมื่อเริ่มโครงการ Human Genome Pro...
47 1
        ผมเขียนบทร้อยกรองไว้มากมาย..โดยเฉพาะสมัยยังหนุ่มๆ คิดเร็วเขียนเร็ว สะสมไว้เป็นรูปเล่ม มีหลายเรื่องหลายรส ทั้งเรื่องรักหวานๆไปจนถึงเรื่องเศร้าโศกเสียใจที่ใช้อ่านในงานฌาปนกิจศพ....
44 2
ทดลองผสมสี......
34
            อินทรีสังวรคือความสำรวมอินทรีย์ทั้ง ๖ นี้ สำรวมตา สำรวมห๔ สำรวมจม๔ก สำรวมลิ้น สำรวมมนพคือใจ สำรวมอย่างไรก็คือว่ามีความสำรวมคือความป้องกัน ระมัดระวังด้วยสตุ ในทุกเวลาที่ตากับรูปป...
37 1 1
การรับแคลเซียมที่เพียงพอ นอกจากจะเป็นการลดโอกาสกระดูกบางหรือพรุนแล้ว ยังส่งผลต่อน้ำหนักตัวอีกด้วย จากการวิจัยพบว่าแคลเซียมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับน้ำหนักตัว นั่นคือ การได้รับแคลเซียมสูงในขณะจำ...
64 1 2
ทุกวันนี้เราเรียนระบบฝรั่ง  คือจะยกทฤษฏีมา 1,2,3 และคำอธิบาย.เช่น การตลาด ประกอบด้วย 4 P = Product, Price, Place, Promotionแล้วก็อธิบายว่าคืออะไร ทำยังไง.จะเน้น ทฤษฎีเป็นหลัก.ส่วนการเรียนแบบไทยโบราณ เราจะเรียนตามวัด.พระท่านจะยกสุภาษิตขึ้นมาแล้วอธิบาย...เช่น "คนคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล"แล้วก็อธิบายที่มาที่ไป ของสุภาษิต อธิบายเนื้อหา ยกตัวอย่าง.เรียนแบบไทยเน้น ปรัชญา / ฝรั่งเน้นทฤษฎี.ถ้าถามผม ว่...
33
....ตรุษจีนตรองตรึกย้ำ........เตือนใจคนใหม่กายใจไสว.............ผ่องแผ้วปณิธานทุกวันไป..............หล้าสุข...สวัสดิ์เฮยผองเพื่อนศัตรูแคล้ว..........ทุกข์สิ้นสุขเสมอ....ตรุษจีน จงเธอย้ำ..........ประพฤติธรรม ตลอดไปคนใหม่ ทั้งกายใจ.............ณ กาลใด ก็ไป่เว้น....เมตตา รักสิ่งสรรพ์........กระทำพลัน มิหลบเร้นใช่เพื่อ หวังใครเห็น...........สิข้าเป็น อ๊ะ คนดี....พรธรรม สู่ผองเพื่อน......สงบเยือน มิหมองศรีศัตรู ทุกข์หลี...
26

หมวดหมู่