เกี่ยวกับ GotoKnow

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิตผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

อนุทินล่าสุด

บันทีกที่ (๑)ฐานการเรียนรู้ที่คุณครูให้ความสนใจที่สุดในค่ายนี้คือ "ฐานสร้างสรรค์" วิทยากรคือคุณครูเต้ง (สุริยนต์ ฉิมพลี) จากโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม  และครูช้าง (ขออภัยด้วยใจขอเว้นไว้ก่อน) จากโรงเรียน(จะมาบอกทีหลังครับ)  ผลการทำ AAR ก่อนช่วงเวลาจะจากกัน คุณครูผู้ร่วมค่าย สะท้อนกันจำนวนมากว่า จะนำเอากิจกรรมนำการเรียนรู้ภาษาไทยที่ได้เรียนรู้จากครูเต้งและครูช้าง และกิจกรรมที่เพื่อนครูแต่ละท่านได้ออกแบบไว้ ไปใช้ใน...
6
      บางครั้ง...การมองเห็น และได้ตระหนักถึง สัจธรรมของชีวิต ก็เกิดขึ้นท่ามกลางความเจ็บป่วยของเพื่อนมนุษย์ ที่ได้สัมผัสอยู่ ทุกๆวัน  ได้เดินผ่านในทุกๆเช้า....ขอบคุณ ที่ทำให้เรามีสุขภาพดี แข็งแร...
11
ระหว่างวันที่วันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผมไปร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร มช. ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ได้ฟังการบรรยายของผู้ยิ่งใหญ่ด้านการศึกษาและอุดมศึกษาในระดับประเทศ ถึง ๔ ท่าน ได้แก่·      การกล่าวนำโดย ศ. เกียรติคุณ นพ.  เกษม วัฒนชัย·      การบรรยายพิเศษเรื่อง การบัณฑิตศึกษาและการวิจัยเพื่อเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐  โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.  กระทรวงวิทยาศาสตร์แล...
14
พระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์ไตรโลกนาถ..... พระคันธารราช....  เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาลูกสาวโอปอกับคุณแม่ได้ชวนผู้เขียนไปเที่ยวอยุธยา โดยตั้งใจว่าจะไปทำบุญไหว้พระ ช่วงปิดเทอม หลัง...
17 1
แผ่นดิน..ถูก เผา.....บนแผ่นผ้า  ทอมือ....สีชมพูเช้าวันอาทิตย์...ทีี่ีี่ีี่ีี่ีี่ีี่ีี่ีีีี่ีี่ีี่ีี่ีี่ีี่ีี่ี เงีีียบ..เชีีียบ กัับ..อัััักษร ตลก ๆ...บนแทปเลต  .วััััันนี้ี้...ทำไมเป็นแบบนี้  ไม่รู้...ใครรู้..ช่วย บอกที...ว่าจะกลับไปเขียนด้วย...
20 1 2
วปอ.หมู่เหยี่ยว 58 สังสรรค์พบกันที่ Maew Malase       เที่ยงวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ไปร่วมงาน วปอ.หมู่เหยี่ยว 58 สังสรรค์พบกันที่ Maew Malase...
41
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ผู้เขียนได้มาจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยจัดอบรมภาษาอังกฤษพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พี่ไก่...กัญญา ชวนมาจัดกิจกรรมถที่ห้องประชุมอาคาร 89...
81 3
วันที่ 21 มิถุนายน 2561ระหว่างที่ อ ดร ขจิต ฝอยทอง กำลังสอนถอดบทเรียนเขียนในโกทูโน อาจารย์ก็ชักชวนให้ไปต่อยมวยกัน ในใจก็คิดว่า จะไปดีไหม เหนื่อยเหลือเกิน แต่เห็นน้องๆหลายคนกระตือรือร้น...
85 4 1
แนวคิดการจัดการศึกษา ต้องอาศัยนักการศึกษา สังคม ท้องถิ่น ผู้ปกครอง และการจัดการเทคโนโลยี รวมทั้งระบบโภชนาการที่มีประสิทธิภาพ...
81
          หลังจากการไปศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เทศบาลนครนนทบุรี ของชมรมผูสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา กลับมาแล้ว  ผมก็เสนอให้มีการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ก...
147
เรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทุกเรื่องราวนั้น..ผมเคยรู้สึกครับว่า.. ทำไมมันถึงเกิด มันไม่เกิดได้มั้ย!! .. ผมผ่านเรื่องราวต่างๆ เข้ามาในชีวิตมากมาย บางครั้ง ..เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของ...
136 3 3
   ก่อนอื่นผู้เขียนต้องกล่าวคำขอโทษผู้อ่านทุกท่านว่า มิได้มีเจตนาใดๆ ทั้งสิ้นที่จะเขียนถึงเรื่องบัดสีบัดเถลิง ของธรรมชาติพื้นฐานระหว่าง ผู้บ่าวผู้ชื่นชอบการแบกไถ กับ ผู้สาวผู้เป็นเจ้าของนาผืนกว้างแห่งลุ่มอุ...
128 2 1
บ้านสวนขวัญข้าวเริ่มขุดบ่อแบ่งดินตั้งแต่กุมภาพันธ์ (ตามบันทึกนี้) ล้อมรั้วกันวัว ปลูกแฝกกันดินขอบบ่อพัง คลุมฟางกันหน้าดินไหล (ตามบันทึกนี้) สร้างระบบให้น้ำทั้งสำหรับคนและต้นไม้ สุดท้ายล่าสุดเสร็จสับแล้วสำหรับห้องสุขา สิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับ "สามสาว" ที่จะหมดข้ออ้างในการมาสวนไป ๑ ข้อ (ฮา)  ถึงตอนนี้ (มิถุนายน ๒๕๖๑) บ้านสวนขวัญข้าวก็พร้อมแล้วสำหรับการปลูกข้าวและไม้ ๗ ชั้น ศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติตามรอยพ่อต่อไปโจทย์ที่ยากที่สุดคือจะทำอย่างไรให้ "ขวัญ" และ "ข้าว"...
169 2 1
      อาจารย์ท่านหนึ่ง เล่าให้เราฟังว่า ท่านจบปริญญามาสามใบ มีวิศวะ เศรษฐศาสตร์ และอีกใบเราจำไม่ได้แล้ว  อีกทั้งท่านยังทำสมาธิมานาน  จนสามารถรู้ได้ว่า  ถ้าไม่ทำสมถะ  ก็จะไม่มีกำลังพอที่จะวิปัสสนา และท่านยังรู้อีกว่าคนทำสมาธิส่วนใหญ่หลงคิดว่าตนเองเข้าถึงความสงบ  แต่แท้จริงหลงเพลินติดอยู่ในความสุขจากการทำสมาธิ  ท่านรู้หมดจนเราต้องแสดงความคารวะ        ก่อนจบการสนทนา  ท่านบอกว่า "แต่เมื่อเร็วๆนี้ ครูบาอาจารย์บอกให้ทำสมาธินับหนึ่งใหม่" ปร...
131 2
วันที่ 22 มิถุนายน 2561งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนรินทร์ จัดถอดบทเรียนเขียนในโกทูโน ในโครงการ ระบบการดูแลต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เราจัดสองวัน คือ 21-22...
229 5 6
ภาพวาดเจ้าพระฝางนั่งเปลให้ทหารหามหลบหนีออกจากเมือง พร้อมด้วยลูกช้างพังเผือก(ที่มา : โครงภาพพระราชพงศาวดารฯ, ๒๕๕๐ : ๑๘๕)ที่มาของชื่อ: ศาลาพลับพลามหาเศวตกุญชรชัยมงคล (ศาลาพลั...
270
ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ ทุกคนย่อมเคยผิดพลาด แต่บ่อยหรือซ้ำๆไม่ดี ครั้งโน้นอย่างนี้ครั้งนี้ก็อีก อย่างนี้เรียกควบคุมตัวเองไม่ได้ อาศัยแต่คำสั่งหรือรอแต่การกำหนดจากคนอื่น ซึ่งเป็นใครไม่รู้ นี่มันชีวิตเรา! ชีวิตเร...
195 6 4
GotoKnow อยากรู้มานานแล้ว หลายครั้้งที่อยากรู้ข้อมูลต่างๆถามพี่ google พี่ GotoKnow ก็เฉลยคำตอบให้บ่อยๆ บางเรื่องอ่านเข้าใจง่ายกว่าตำราอีก เพราะเป็นการสรุปไว้ให้เป็นอย่างดี เกิดความรู้สึกว่า ...
186 3 4
21 มิถุนายน  2561ทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย [1]                จากรายงานการศึกษาของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) มีประเด็นน่าสนใจเพียงประเด็นเดียวคือ เรื่อง “สมรรถนะและความก้าวหน้าในสายอาชีพ” หรือ “ความก้าวหน้าในสายอาชีพและความเป็นมืออาชีพ” (Career Path &  Professionalism) ซึ่งมีการศึกษาในรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่เชื่อว่าในบริบทความหลากหลายของท้องถิ่นที่มีปัญห...
498
            ในปัจจุบัน..ในวงการบริหารการศึกษาจะพูดถึงและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนอบรมสัมมนาในเรื่อง”นิเทศภายใน”ค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากๆ            อาจเป็นเพราะมีงานนโยบายเร่งด่วนเ...
217 2
        3 มิถุนายน 2561  ที่อาคารอเนกประสงค์  กศน.อำเภอเสนา  จัดกิจกรรมไหว้ครู  มอบเกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างของสังคม  มอบเกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีในภาคเรี...
167
สำหรับการเรียนรู้ใน 2 วันนี้ การถอดบทเรียน จากปรมาจารย์ขั้นเทพทั้งหมด  ขอบพระคุณทีมคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ที่ให้โอกาสและ ขอบคุณหอผู้ป่วย ที่ จัดเวรให้ได้ใช้เวลาในการเข้ามาเรียนรู้การถอดบทเรียน และ ตั้งใจว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อองค์กรและหน่วยงาน ขอบพระคุณ อ.ดร.ขจิต  ฝอยทอง  ที่ท่านได้สอนเทคนิค กลยุทธ์การใช้งานในเวปไซด์ GOtoKnow ซึ่งหากใช้งานบ่อยๆคงจะมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะ...
172 4 7
วันนี้ (วันที่ 18 พฤษภาคม 2561)  คือวันอันสำคัญในเส้นทางของการพัฒนานิสิต หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการในเชิงนโยบายว่าโครงการ “วันกิจกรรมพัฒนานิสิต (กิจกรรมนอกหลักสูตร) ครั้งที่ 2”  ขณะที่อง...
225 2 2
พี่เชื่อว่าน้องทำได้ โรคบางโรคหรืออาการเจ็บป่วยของคนเรา บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาหรือการบำบัดรักษาด้วยเครื่องมือหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่เลยด้วยซ้ำ... “เพียงแต่ต้องรู้สาเหตุที่แท้จริงขอ...
186 3 3
risk_factor_CAUTI.pdfhttps://www.gotoknow.org/dashb......
168
A_service_mind_manual.pdfpremium service  การบริการที่ไม่ธรรมดา ปัจจุบันการแข่งขันทางสังคมและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการชิงการขยายตลาด แม้ว่าการบริการทางการแพทย์เป็นการบริกา...
178 1 1
รับดอกไม้จากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติ  เมื่อวันอังคาร 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ...
187 3 2
 ระยะหลังผ่าตัด (post-operative phase) ระยะนี้นับตั้งแต่การผ่าตัดสิ้นสุดลง และนำผู้ป่วยมาดูแลต่อในห้องพักฟื้นจนกระทั่งปลอดภัยดีจึงส่งกลับหอผู้ป่วย และได้รับการดูแลต่อที่หอผู้ป่วย บทบาทของพยาบาล...
183 2
        เส้นทางในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี เริ่มขึ้นเมื่อ 1 ปีก่อน เมื่อขณะนั้นเริ่มมีความรู้สึกอิ่มตัวในงานเดิมที่ทำ เริ่มมองหางานใหม่ที่สนุกและท้าทายมากขึ้น และเป็นจังหวะที่ประจวบเหมาะ มีเอกสารปร...
184 4 2
              ความประทับใจในการเป็นพยาบาลคือได้ช่วยเหลือผู้คนที่มีความทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ   เพื่อให้คลายความทุกข์และสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้  แม้ว่าเป็นงานที่ไม่ยิ่งใหญ่แต่...
181 3 3

หมวดหมู่