เกี่ยวกับ GotoKnow

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิตผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

  อนุทินล่าสุด

ธิ
20 Aug 2017 @ 00:56
ปกติกระรอกจะไต่รั้วและต้นลีลาวดีให้เห็นประจำ  เวลานั่งเล่นบนศาลา  จิบกาแฟเพลิน ๆ ชมนกชมไม้ไปเรื่อย  หรือทานอาหารสาย ๆ ในวันหยุดค่ำ ๆ หน่อยเสียงแต็ก ๆ ๆ ๆ ๆ ถี่ ๆ  นอกรั้วบ้านด้านหลังจ...
16
ถวิล
20 Aug 2017 @ 00:54
การแจ้งคำสั่งทางปกครอง ดร.ถวิล  อรัญเวศรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๔          การแจ้งคำสั่งทางปกครอง เป็นการทำให้ทราบถึงคำสั่งทางปกครองตลอดจนขั้นตอนการพิจารณาหรือการอื่น ๆ โดย...
181
ยูมิ
19 Aug 2017 @ 22:58
        เล่าไว้เป็นตำนานมาจากในวงคุยกันของจัวน้อยแห่งวัดบ้านนอกพากันนั่งฟังผู้เฒ่าเล่าไว้ที่เคยได้ยินมานานแล้ว  ด้วยยุคนั้นไร้มือถือไร้ทีวีมีแต่อ่านท่องจำตำรา  ใบลานกันดังนี้  แต่ก่อนโลกเราอยู่นี้เกิดไฟไหม้แล้วเจอฝนตกจนเกิดน้ำท่วมโลก  เมื่อน้ำแห้งแล้วเกิดแผ่นดินมีกลิ่นหอมไปถึงเมืองสวรรค์  ทำให้เหล่าเทวดานางฟ้าเกิดความอยากพากันเหาะลงมากินง้วนดินหอมนี้แล้วตัวหยาบหนักไม่สามารถเหาะกลับขึ้นสู่เมืองสวรรค์ได้เลยพากันอยู่อาศัยโลกนี้         ด้วยฤทธิ์ง้วนดินหอม...
7
Wasawat Deemarn
19 Aug 2017 @ 21:52
ค้นพบ "สมุดแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ท ๔๐๒"ตอนอยู่ ม๔/๕ รหัสประจำตัว ๒๗๗๖๒ เลขที่ ๑๓อาจารย์ผู้สอน ชื่อ อาจารย์ทองแถว๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๐ยกตัวอย่างบทร้อยกรองที่เกี่ยวกับ "เกร็ดความรู้ คุณธรรม และอารมณ์"แม่นี้ให้ชีวิต   แล้วมอบสิทธิ์ ให้ศักดิ์ศรีรักถนอมและยอมพลี  ปลอบปราณี ต่อลูกมาเติบใหญ่ให้เรียนรู้  ก้าวไปสู่ หนทางหน้าทุกข์ล้นทนทรมา   แม่ก็กล้า ฝ่าคลื่นลมหยดหนึ่งของน้ำจิต   หลั่งจากมิตร อาจขื่นขมหยาดหนึ่งของน้ำนม   เลือดผสม จำหลักจินต์พระคุณอุ่นไพศา...
7
12-14 สิงหาคม 2560เรามีโอกาสท่องเที่ยวกับทีมที่รู้ใจคุณคำหยาดแจ้ง"ออกเดินทาง 12 ส.ค. ประมาณ ตี4 เริ่มจากบ้านคุณอาภรณ์บ้าน วรามันตราโกทา แล้วรับพี่หยาดที่พิมานโนนม่วง 2 ซอย 6 รับพี่แขกที่...
2214
ยุวนุช
19 Aug 2017 @ 15:06
จากที่ตั้งมั่นก่อนปิดทริปญี่ปู่นเราอยู่ที่โอซาก้ากัน และตั๋ว JR แบบ Kansai Wide Area Pass ของเรายังใช้ได้อีก 3 วันรวมวันกลับที่ใช้นั่งไปสนามบินคันไซได้ด้วยต้องใช้ทั้งเวลาและตั๋วรถไฟให้คุ้มค่า ตั๋วพิเศ...
3911
Bongkot Napaumporn
19 Aug 2017 @ 12:51
การปรับใช้หลักการห้ามผลักดันกลับ (Non-refoulement Principle) ในประเทศไทยข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณายกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกความตามกฎกระทรวงกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ.2560 บงกช นภาอัมพรเจ้าหน้าที่ฝ่ายความคุ้มครอง ณ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำสำนักงานส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNHCR Regional Office for S...
14
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ผู้เขียนมาจัดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนศูนย์ ERIC อำเภอบ่อพลอย ที่โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี มีครูประสาน ใจจง มาเป็นประธานเปิดพิธี ครูทษมน เอี่ยมสะ...
511
Prof. Vicharn Panich
19 Aug 2017 @ 05:38
สี่ปีบนเส้นทางเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดย ศ. นพ. สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์            ผมได้รับโอกาสอันดีที่ร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม transformative learning (TL) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของอาจารย์แพทย์จากสถาบันผลิตแพทย์หลายแห่งทั่วประเทศทั้งที่สังกัดกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มารวมกันเพื่อร่วมบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงของตนเองและการจัดการเรียนรู้แพทยศาสตร์บัณฑิตในประเทศ...
271
วันนี้..ผมมีโอกาสได้ต้อนรับ..คุณหมอจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ..จากหลายๆจังหวัด ทั่วทุกภาค ซึ่งมาอบรมสัมมนาที่กรุงเทพ ในโครงการอบรมระยะสั้น" ..เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อการปฏิบัติงานในคลินิกห...
7423
ยูมิ
18 Aug 2017 @ 21:20
ได้เวลามาร่วมกันในวันนี้     แจ้งข่าวดีพี่ร่วมงานของเราหนา ด้วยทำงานอยู่ร่วมกันเนิ่นนานมา    ครบเวลาเกษียณอายุไป เมื่อครั้งที่น้องลงมาโอพีดี     พบคุณพี่ที่แนะนำกล่าวขานไข เรื่องยุ่งยากก็พลันหายมลายไป  ทำด้วยใจให้แนวทางอย่างไมตรี ทั้งงานเล็กงานใหญ่เอาใจช่วย    ประกอบด้วยความขยันสมศักดิ์ศรี จบผู้ช่วยพยาบาลมาหลายปี       ความรู้มีช่วยแนะนำตลอดมา คือคุณพี่สมมาท  เกศสุมน        พี่เป็นคนปักษ์ใต้เกิดสงขลา จบพีเอ็นรุ่นสิบเจ็ดเชียงใหม่...
221
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นรายวิชาที่มุ่งถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางของธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ การกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การ เพื่อที่จะนำกลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ และควบคุมประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ เปรียบเสมือนเครื่องมือของนักบริหารในการวิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และบริ...
15
ยายธี
18 Aug 2017 @ 15:06
(หลานชาย..ส่งภาพมาให้ดูทาง ไลน์..เห็นว่า..มีน้ำตก..เกิดขึ้นใน "ป่า" ที่ปลูกไว้..สภาวะ..น้ำมากหลาก..ธารที่เกิดขึ้นกว้างกว่าเดิม..สองเท่า..เดาว่า..ความแรงของน้ำที่หลาก..คงไม่เบาทีเดียว..หา...
2631
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร ในวันที่ 7 เมษายน ๒๕60 ณ หอประชุมเบนทุสรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เรื่อง “เทคนิคการบริการที่ดี” โ...
4315
เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมวิชาการรังสีเทคนิคฯ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 หัวข้อ แนวคิดการคำนวณปริมาณรังสีสำหรับการตรวจรังสีวินิจฉัยและ แนวทางการป้องกัน รังสีมีอันตราย การนำมาใช้ทา...
313
การจัดการการค้าปลีก 3 ตอน จำแนกเป็น 12 บท คือ ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าปลีก ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 2 การจัดการการค้าปลีก ได้แก่ การแบ่งส่วนตลาดของธุรกิจค้าปลีก การจัดองค์การและโครงสร้างทางการตลาด การออกแบบและวางผังร้านค้าปลีก การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจค้าปลีก การบริหารสินค้าและการจัดซื้อ และโซ่อุปทานและสารสนเทศการค้าปลีก ตอนที่ 3 สถ...
11
แผ่นดิน
18 Aug 2017 @ 09:31
ในวันที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้มาศึกษาดูงาน  (วันที่ 16 สิงหาคม 2560)   สิ่งที่ผมย้ำเน้นกับนิสิตและทีมงานอย่างหนักแน่นก็คือ  "เขาดูเรา-เราดูเขา"  ซึ่งนั้นก็เป็นไปในครรลองเดียวกับ "...
94310
๑๒  สิงหา ๖๐  วันมหามงคลของชนชาวไทยครอบครัวของคุณมะเดื่อถือโอกาสวันหยุด๓ วันในครั้งนี้เดินทางไป " พะโต๊ะ" อีกครั้งตามที่ได้บอกกล่าวกับญาติ ๆ ที่นั่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วสิบโมงเช้าเศษ ๆ เดินทา...
4546
Prof. Vicharn Panich
17 Aug 2017 @ 22:41
บันทึกชุด ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยการสอน นี้ตีความจากหนังสือ The New Art and Science of Teaching เขียนโดย Robert J. Marzano   ซึ่งเพิ่งออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้เอง ตอนที่...
52
Prof. Vicharn Panich
17 Aug 2017 @ 22:39
ผู้มาสายในที่นี้คือ เซลล์ประสาทครับ     ในวารสาร Science ฉบับวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  คอลัมน์ Editor’s Choice  ลงเรื่อง Late to the party   นำผมไปสู่รายงานผลการวิจัยเรื่อง Functional Interaction between Newborn and Mature Neurons Leading to Integration into Established Neuronal Circuit ในวารสาร Current Biology  ประเด็นที่ผมสนใจคือ การก่อเกิดเซลล์ประสาทใหม่ ในผู้สูงอายุ ที่เป็นกลไกของ n...
541
ความตั้งใจเดิมคือจะเขียนถึงโรงเรียนวรพัฒน์เป็นตอนที่ 3 นั่นแหละครับ แต่บังเอิญทิ้งช่วงไปนานเลยเปลี่ยนชื่อใหม่อีกว่า และจริงๆ ประเด็นที่จะเขียนนี้น่าจะเป็นรากฐานจุดเริ่มของความสำเร็จที่โรงเรียนวรพัฒน์ทำออกมาให้ผมได้เขียนไปแล้วใน 2 ตอนที่ผ่านมา และเป็นเจตนารมย์แรกที่ผมอยากเขียนเล่าให้ฟัง (คือจริงๆ สองตอนแรกเป็นเพียงเกริ่นนำนั่นแหละครับ)การเปลี่ยนการสอนจากการสอนที่เน้นเนื้อหาไปสู่การสอนที่เน้นกระบวนการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคั...
12511
..หลังจากที่แม่ป่วย มา 3 ปี สิ่งหนึ่งที่พ่อภูมิใจ... นั่นก็คือ...หัวใจของแม่ ที่มัน...ไม่เคยท้อ......มาวันนี้.. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ท่านได้เห็น คุณงา...
4975
แอบดูนกอาบน้ำ โสภณ เปียสนิท ...............................................             ฝนหนาวของปี2560 ระหว่างเดือนสิงหาคมยังคงตกลงมาชโลมหล้าอยู่เรื่อย ฟังข่าวพายะ...
3121
นายหัว
17 Aug 2017 @ 13:42
ตอนนี้เวลานี้ คำว่า “อาเซียน (ASEAN)”และ “AEC” หายไปอยู่ส่วนไหนของจักรวาล?                   ทั้งๆที่วันวานก่อน คำๆนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกับประเทศนี้ ไม่ว่าการอบรม สัมมนา โครงการ การพูดคุยในวง น้ำชากาแฟ หลักสูตรวิชาการเรียนการสอนเอากันตั้งแต่อนุบาลยันอุดมศึกษา ทั้งเอกชนและรัฐบาลต่าง ประโคมกันยกใหญ่  มันหายไปไหน? มันไม่สำคัญอีกแล้วหรือ? แล้วเอาเข้าจริงๆประชาชนอย่างคุณๆกระผมได้ประโยชน์อะไรบ้างมั้ย!! เก่าหายตายไป ใหม่มาแ...
3521
นายหัว
17 Aug 2017 @ 13:31
สำหรับบางคน “เรื่องของใจและมิตรภาพ” มันสำคัญมากๆ มากกว่าความสัมพันธ์เชิงชู้สาวสัมพันธภาพ มิตรไมตรีระหว่างกันที่มันร้าวราน ส่วนใหญ่เกิดจากเรื่องไม่เป็นเรื่อง พูดโดยไม่คิด ไม่ใส่ใจคนที่ไม่ใช่ตัวเองมันส่งผลให้เกิดความเบื่อเซ็งที่เราจะทำดี ให้สิ่งดีๆแก่กันจนวันหนึ่งเราต่างคนต่างมองหน้ากันไม่ติด แล้วเมื่อเจอหน้ากันอาจจะพึมพำในใจ"สเหมือนว่าเราไม่เคยรู้จักกันเลย (หรือไม่อยากรู้จักกันกันเลย หรือไม่น่ารู้จักกันเลยจะดีกว่านี้) "13/8/2560...
3521
นายหัว
17 Aug 2017 @ 13:28
ไม่ผิดที่จะเรียกว่าเป็น "เทศกาลกวนเกษียรสมุทร" ด้วยเดือนสิงหาคม-กันยายน มันมีความสำคัญมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เป็นที่ทราบกันเพราะเป็นช่วงของการปิด(เคลียร์) งบประมาณในปีนั้นๆ เป็นช่วงของการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป เป็นฤดูของการโยกย้าย สับเปลี่ยน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ให้ขั้น/เลื่อนขั้นเงินเดือน) สำหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของรัฐห้วงเวลานี้แทบทุกองค์กรของรัฐมีความคึกคักเป็นพิเศษปิดจ็อบ เคลียร์โครงการ จัดการทุกอย่างให้...
2621

หมวดหมู่