เกี่ยวกับ GotoKnow

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิตผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

อนุทินล่าสุด

หว่อ ถง อี้ = ฉันเห็นด้วยเสิน เมอะ สือ โฮว = เมื่อไหร่หนี ห่าว = สวัสดีครับ (ค่ะ)หนี่ ฮ่าว มา = คุณสบายดีไหมหว่อ เหิน ห่าว = ฉันสบายดี...(ขอขอบคุณ หนังสือ และ website เกี่ยวกับภาษาจีน ทุก ๆ ท่าน ที่กรุณาให้ความรู้ครับ)...
8
          เมื่อวาน (15 สิงหาคม 2561) ผมมีโอกาสได้ไปเดินงาน ออนซอนอีสาน จัดโดยสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เจอกับเด็กผู้ชายคนหนึ่ง ชื่อเซียง ในห้องคัมภีร์ใบล...
35
จากการที่ได้มีโอกาสรวมร่างหลักสูตรพัฒนาแกนนำขบวนจังหวัดกลุ่มบังกาสุกะ สามจังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานียะลานราธิวาส ซึ่งนำมาสูเวทีพัฒนาแกนนำในวันนี้ ซึ่งมีเป้าหมายในการคนในขบวนลังกาสุกะให้มีความต...
51 2 1
ณ ร้านโครงการหลวง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตู้แช่ดอกไม้เมืองหนาว ดูพร่างพราว สดชื่นอดใจไม่ได้ที่จะหยิบมือถือเก่า ๆ ออกมาเพื่อบันทึกภาพเก็บเอาไว้กุหลาบดอกใหญ่ หลากหลายสีพาสเ...
24 2 2
เกิด.. แก่  เจ็บ  ตาย เป็น  ของทุกรูป ทุกนามวันเกิด ที่ผ่านมาอีกครั้ง ครั้งที่76คนไกลกาย(มานานแล้ว)ขอแสดงความยินดี  ที่เธอผ่านการต่อสู้กับความตายที่มาเยี่ยมต่อชีวิต.. เป็นที่5สู้ๆต่อไป  ที่รัก...
21 2 1
        ด้วยชีวิตคนเป็นอยู่แค่ลมหายใจเท่านั้น  เมื่อคนสิ้นลมหายใจก็หมดเรื่องนี่ละคือวาระสุดท้ายของการมีชีวิต  เมื่อดวงวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างกายแล้วร่างกายคนนั้นสงบนิ่งค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นซีดจา...
20
คนนั่งทำสมถะแล้วนึกว่านั่งวิปัสสนา.....สมถะ ทำให้ใจนิ่ง แต่ยังไม่พ้นทุกข์  นี่เป็นความเข้าใจผิดของการฝึกปฏิบัติธรรมของบางคน.มาดูกันว่าวิปัสสนา โดยใช้ ความรู้สึกตัว เป็นเครื่องมือ ฝึกได้อย่างไร นำไปใช้ในชีวิตจริงยังไงและ ขจัดเสียงในหัว อันเป็นต้นเหตุของปัญหา ได้อย่างไรทดลองสัมผัสแบบเป็นปัจจัตตัง คือรู้ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเชื่อตามใคร...กับคลิปนี้..."ขจัดเสียงในหัว ด้วยความรู้สึกตัว 2"...
17
การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม  Dictionary.com สะกด คำอ่าน “draft” ออกเสียงได้ทั้งสั้น และ ยาว ว่า “draft” หรือ “drahft” คำที่อาจสับสน กับ “draft” คือ “draught”   รูปอื่น ที่ผันแปร ของ “draft” คือ เมื่อเป็น คุณศัพท์        “draft·a·ble”         an·ti·draft”          “un·draft·a·ble”        “un·draft·ed” เมื่อเป็น นาม       “draft·er”       “pre·draft” ...
11
             ทุกครั้ง..ที่ต้องทำหน้าที่สอนแทนครูป.๖ ซึ่งไปอบรมสัมมนาที่เขตพื้นที่การศึกษา ผมจะเตรียมการสอนก่อนเสมอ แต่ไม่ถึงกับมีแผนการเรียนรู้ ทำได้เพียงตระเตรียมกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ และขั้นต...
38 2
สะท้อนคิด KM LO to TLเสร็จการทำกระบวนการ KM QA ร่วมกับคณาจารย์จาก วพบ,วสส ภาคเหนือ สังกัด สบช. ได้มีโอกาสใคร่ครวญในตนเอง บนวิถีการทำงาน ซึ่งเป็นการทำงานที่ไม่ใข่ในฐานะผู้เชี่ยวชา...
56
ภาคเรียนนี้ผมรับหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์หลายวิชา ไม่มีปัญหา เพราะช่วงชีวิตนี้ ขณะที่อยู่ในชั้นเรียนกับนิสิตเป็นช่วงแห่งความสุข (จนลืมเวลา) สำหรับผม ทุกวิชาที่ผมพบนิสิตครั้งแรก ผมจะชวนนิสิตคุยเรื่องพรมแดน...
35 2
บันทึกชุด วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู นี้ ตีความจากหนังสือ Enhancing Practice through Classroom Research : A teacher’s guide to professional development (2012)  เป็นหนังสือที่เขียนโดยครูในประเทศไอร์แลนด์ ๔ คน    หนังสือนี้ไม่มีดาวใน Amazon Book  แต่เมื่อผมอ่านแล้ววางไม่ลง     เพราะเป็นหนังสือที่ให้มุมมองใหม่ต่อการวิจัยชั้นเรียน    และให้มุมมองใหม่ต่อชีวิตความเป็นครู หนังสือเล่มนี้มองการวิจัยชั้นเรียนเป็น Action Researc...
47 3
การประชุมกลุ่มสามพรานเช้าวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะพระสงฆ์และองค์กรพุทธศาสนา   สช. ร่วมกับ สสส.,สปสช. และมหาเถรสมาคม ได้ร่วมกันยกร่าง ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ (๑)  และมีการประกาศใช้แล้ว    โดยสาระมี๕ หมวด ได้แก่ (๑) ปรัชญาและแนวคิดหลัก  (๒) พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย  (๓)ชุมชนและสังคมกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย  (๔)บทบาทพระสงฆ์ใ...
16 1
Day1 : https://... TEDtalk ร่วมกับการทำ Reflection  ขณะฟังได้เกิดการเรียนรู้และสะท้อนคิด พร้อมปิ๊งแว้ปหลายประเด็น คือ...ขับเคลื่อน QA แบบ Informal+Formal ร่วมกับระบบ coachi...
30
หลังจากได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้น ก็จะนำมาสู่การปฏิบัติซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับเนื้อหาหลักๆ ความว่า...          1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรต้องมีให้ครอบคลุมทั้...
14
....เว็บไซต์บริการพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์๑. Youtube - https://... Box - http://... OneDrive - https://... Google Drive - https://... Dropbox - https://... URL (A URL Shortener)๑. การย่อ URL ด้วย Google - http://... การย่อ URL ด้วย bit.ly - https://... การย่อ URL ด้วย Ow.ly - https://... การย่อ URL ด้วย Adf.ly - http://... Kathy Schrock's Guide to everthing - http://...
20 1
ซื่อ เตอะ = ใช่แล้วปู๋ ซื่อ = ไม่ใช่ห่าว เตอะ = OKเขอ อี่ = ได้สิเหมย กวน สิ = ไม่เป็นไร...(ขอขอบคุณ หนังสือ และ website เกี่ยวกับภาษาจีน ทุก ๆ ท่านครับ)...
37 1
เสียงในหัว... เป็นคำบัญญัติใหม่ มีคำอีกหลายคำ ที่พุทธศาสตร์ได้พูดถึงอยู่นานแล้ว...เพียงแต่ไม่ได้แปลงให้สะดุดหู ยิ่งถ้าเป็นบาลี คนจะไม่อยากฟัง...  เสวนาธรรม ณ JointhenBright วันจันทร์ 13 สค. 61 ที่ผ่านมา จึงอธิบายว่า> อะไรคือ เสียงในหัว> อะไรคือ ความรู้สึกตัว... นี่เพียงส่วนหนึ่งครับเต็มๆ จะเข้มข้นมาก ทั้งความรู้และความฝึก Knowledge & Practice...คลิปที่ 1 ชมเลยครับ...
23
วันนี้ผมอยากเขียนถึงตัวละครที่มีสีสันต์ตัวหนึ่งในสามก๊กคือลิโป้ ที่ใครๆ ก็บอกว่าเป็นคนอกตัญญู  คงไม่ต้องปูพื้นมาก  เอาเป็นว่าฆ่าพ่อบุญธรรมตัวเอง ด้วยเห็นแก่ของกำนัลที่ล้ำค่า ฆ่าตั๋งโตีะพ่อคนล่าสุด เพราะสา...
287 2 1
กรณีเขื่อนเซเปียนแตก ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กลายเป็นอีกหนึ่งโศกนาฏกรรมอันชวนสลดใจ  กระนั้นก็ก่อให้เกิดภาพอันทรงพลังของจิตอาสา หรือจิตสาธารณะอย่างไร้พรมแดนด้วยเช่นกัน ...
987 2 1
โรงเรียนวิจิตรศึกษา พัฒนาเด็กดี มีวินัยให้มีทักษะชีวิต         วันที่ 14 ส.ค.61 นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพื้นที่สถานศึกษา ณ โรงเรียนวิจิตรศึกษา เปิดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนตัวอย่างดีแห่งหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี อยู่ที่อำเภอบางระจัน  ผู้บริหารและคุณครูมีความมุ่งมั่นพัฒนาเด็กดี มีวินัย ให้มีทักษะชีวิต มีการนำนโยบายกร...
21
“การทำงานคือการปฏิบัติธรรม”ประโยคนี้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตการทำงานของตนเองมาตั้งแต่ปี 2548 เพราะอุปนิสัยเป็นคนขี้เกียจและเบื่อการทำงานเวลาผ่านมา 13 ปีย้อนหลังแลมองก็มี Inspiration & Pa...
44 1
สำนักศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอนรายวิชา "หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน" มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หนึ่งในบทเรียนสำคัญที่เรากำหนดให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องเรียนคือ "การศึกษาพัฒนาชุมชน" และผู้ที่น่าจะรู้เรื่องนี้ดีที่สุดท่านหนึ่งก็คือ ประธานสาขาวิชาพัฒนาชุมชน" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่านอาจารย์สายไหม ไชยศิรินทร์ วันนี้โอกาสดี ผมเอาคลิปวีดีโอที่ท่านบรรยายมาศึกษาจับประเด็น จะได้นำเอาแก่นที่เห็นส่งต่อให้อาจารย์ผู้สอนต่อไปท่านบรรยายใน ๓ ประเด็นสำ...
31 3 1
การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม  Dictionary of Problem Words and Expressions:   อธิบายว่า การใช้ กริยา “doubt”  และคุณศัพท์ ‘doubtful” บ่อยครั้ง “ตามด้วยวลี ที่นำโดย “if” “whether” และ “that” การจะเลือกใช้ ตัวใด ระหว่าง สามคำนี้ ขึ้นอยู่กับ ชนิดของ ประโยค ที่จะทำ โดย เลือก “that” เมื่อเกี่ยวกับ “การปฏิเสธ” หรือ “คำถาม” เช่น         “There is little doubt that you ar...
19
ตรวจราชการที่จังหวัดสิงห์บุรี ไปที่ สพม.5 และ สพป.          วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ  การตรวจราชการครั้งนี้สัญจรไปที่หน่วยงานสถานศึกษาหลายแห่ง จุดแรกคือ สพม.5 เริ่มต้นการนำเสนอภาพรวมจากศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีที่หน่วยงานทางการศึกษาได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายทั้ง14 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ...
23
เผลอแป๊บเดียว จะเดือนกันยายนแล้ว  เดือนที่ข้าราชการโดยเฉพาะเพื่อน ๆ ของคุณมะเดื่อหลายคน จะเกษียณอายุราชการแสนจะยินดีกับเพื่อน ๆ เสียยิ่งนัก....ในจำนวนนี้น่าจะมีคุณมะเดื่อด้วยนะ...แต่......
45 1 2
สวทช. จัดการสัมมนา Knowledge Management in Digital Change ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑   และเชิญผมไปพูดเรื่อง KM 4.0 Beyond Knowledge   จึงนำ PowerPoint มา ลปรร. ที่ (๑)    โดยฟังเสียงการบรรยายได้ที่ (๒) หรือชมวิดีทัศน์การบรรยายที่ https://... วิจารณ์ พานิช ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ...
43 2
ยังอยู่ที่การประชุมสัมมนาวิชาการ 5th Engagement Thailand Annual Conference ที่ มศว. ประสานมิตร นะครับ    แต่เป็นวันที่ ๒ ของการประชุม คือวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตอน ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ศ. ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ บรรยายเรื่อง ความท้าทายและความก้าวหน้าในการขอตำแหน่งวิชาการด้านรับใช้สังคม    โดยดู PowerPoint ได้ที่ (๑)   และฟังเสียงการบรรยายได้ที่ (๒) วิจารณ์ พานิช         ๑๒ ก.ค. ๖๑ ...
50 2
             ผมเป็นคนหนึ่ง..ที่สนใจเรื่องประเทศไทย 4.0 น้อย ถึงน้อยมาก แทบจะไม่มีความรู้เลย คิดเอาเองว่า นโยบายอะไรแปลกๆ ไม่ได้มีความโดดเด่น ที่แสดงถึงความเป็นไทยเลยแม้แต่น้อย  ...
119 4 1

หมวดหมู่