เกี่ยวกับ GotoKnow

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิตผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

อนุทินล่าสุด

           ค่ำคืนอันประเสริฐ ในแพอันประเสริฐ บรรยากาศ อันประเสริฐ   อาหารอันประเสริฐ และเพื่อนร่วมวงคุยที่ประเสริฐ  เรื่องราวที่เล่าออกมาของแต่ละคนก็แสนประเสริฐ เริ่มจากเรื่องเล่าขอ...
7
ปรเมศวร์ กุมารบุญ วฟส.88             โดรน (Drone) คงเป็นศัพท์ที่ไม่ต้องอธิบายแล้วใครๆก็ทราบกันดีว่ามันคือ อากาศยานไร้คนขับประเภทหนึ่ง เป็นชื่อเล่นของ Unmanned Aerial Vehicle ...
42
บันทึกชุด ครูผู้มีผลงานกระจ่างชัด  นี้ตีความจากหนังสือ Visible Learning for Teachers : Maximizing Impact on Learning เขียนโดย John Hattie ซึ่งวางจำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕   ตอนที่ ๓ เป็น change agent  ตีความจากบทที่ 9 Mind frames of teachers, school leaders, and systems  หน้า ๑๘๓ -  ๑๘๔  Mind frame 2 : Teachers / leaders believe that success and failure in student learning is a...
13 1
มูลนิธิสยามกัมมาจลรับหน้าที่นำเงินที่ภาคีของธนาคารไทยพาณิชย์บริจาคช่วยชุมชนที่ประสบภัยสึนามิ ส่วนที่เหลือค้างอยู่ราวๆ ๒๐ ล้านบาท   ไปช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่เคยประสบภัยสึนามิ    ให้เป็นชุมชนที่จัดการตนเองได้    ดังเคยเล่าไว้ที่ ๑ บ่ายวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิสยามกัมมาจล จัดการประชุมนำเสนอรายงานสังเคราะห์ผล การทำงานในโครงการนี้    หลังจากดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕   เป้าหมายของโครงการนี้ชัดเจนมาก    คือให้เกิดชุมชนบริ...
19 1 1
  บทที่ 9  สรุป         การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เป็นความจริงที่ทุกคนฝันหา ความฝันนี้จะเป็นจริงขึ้นได้เมื่อทุกคนรู้จักใช้วิถีชีวิต (life-style) อย่างถูกต้อง อาหารเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะช่วยป้องกันหรือรักษาโรคหลายชนิดได้ ขณะเดียวกันอาหารหรือองค์ประกอบอาหารหลายชนิดไม่มีประโยชน์หรืออาจเป็นภัยต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องรู้จักการเลือกอาหารที่มีคุณภาพทั้งทางโภชนาการและสุขภาพอนามัย หนังสือคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่มีความรู้ทางวิช...
22 1 1
ช่วงนี้มาบ่อยแล้วเราก็คุยกันเรื่อง Authentic Learning ในการเรียน Community mental health[-] Authentic Learning จริงไหมหรือเพียงแค่หลักการตามหลักสูตร[-] การจัดการเรียนรู้ควร...
11
[8]วันนี้ลองเขียนภาพเล่นๆ และตั้งคำถามในใจ"หัวไม่ขยับ หางจะสบัดไปอย่างไรดี"ในการขับเคลื่อน KM to Transformative LO ถ้าผู้นำไม่มีเป้าหมายร่วมกับทีม กลไกที่จะขับเคลื่อนจะไปอย่างไรดี หรือต้...
10
  ไม่มีใครบอกได้ว่ากี่ปีแล้วที่ชายคนนี้ยึดศาลาปากซอยเป็นบ้านเช้ามืดเห็นเขานอนขดกอดผ้าห่มผืนขาด เมื่อก่อนมันคงมีสีสันที่ปัจจุบันกลายเป็นสีดำกลมกลืนกับผิวขมุกขมอม ผมเผ้ายาวรุงรังพันยุ่งเหยิงกับหนวดเค...
20 2 2
[7]สะท้อนย้อนกลับมามองตัวเองจำได้ว่าเคย review เรื่อง LO ไว้นานมาก กลับไปค้น ทำให้ได้เกิดการสะท้อนคิดในตนเองว่า เราเคยย้อนกลับมามองและไตร่ตรองในตนเองไหมว่า ในองค์กรที่เราอยู่นั้นจัด...
16
[6]บนพื้นที่ป่าช้าเก่า...มีต้นไม้ใหญ่เกิดอยู่หลายต้น แต่พื้นดินแห้งแล้งมากมีจอมปลวกใหญ่ และกำลังเกาะกินลำต้นการเรียนรู้เกิดขึ้นและตั้งคำถามกับตนเอง"ทำอย่างไรพื้นที่นี้จึงจะชุ่มฉ่ำ"...พยายามหาต้นไม้ต้นแล้วต้นเล่ามาปลูกพร้อมๆ กับพยายามบำรุงผืนดิน ผ่านเนิ่นนานไปหลายปี ต้นไม้ต้นใหม่ก็ไม่เกิด ต้นไม้ใหญ่ที่ปลวกเกาะกินก็ต่างทยอยล้มลงความพยายามไม่เคยละทิ้งการใช้น้ำมากมายต่อสปริงเกอร์ไม่ได้ผลสังเกตว่ามีผืนดินรกร้างที่อยู่ไม่ไกลมีต้นไม้พันธุ์หนึ่งทนทานมาก ปลูกง่ายและไม่ต้อง...
11 1
(คุยกับตนเอง ตอนที่ 48) พลังของความเชื่อมโยง KM UC"ต้นแบบ NHSO4"เมื่อได้วาดภาพความคิดนี้แล้วรู้สึกดีมีกำลังใจ ที่มองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ของเชื่อมต่อสายธารพลังแห่งการเรียนรู้ที่มี KM U...
12
(คุยกับตนเอง ตอนที่ 47) UC ควรเป็นเรื่องของใคร?ย้อนมองรอยทางและจุดกำเนิด ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีรากฐานมาจากการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนเป็นแกนหลักสำคัญ แ...
12
(คุยกับตนเอง ตอนที่ 46) เงินไหลเข้า ไหลออกสองวันนี้ review และดูความเกี่ยวเนื่องของเงินไหลเข้าไหลออกขององค์กร(โรงพยาบาล) ว่าน่าจะมีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้าง ไหลเข้ามาก > ไหลออ...
10
(คุยกับตนเอง ตอนที่ 45)"อัตตา" ทำให้ยากที่จะเปลี่ยนรูปแบบความคิด(Mental Model)การใคร่ครวญ นำมาซึ่งการตื่นรู้และเคลื่อนเข้าสู่วิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง  (Reflective Learning to Transfor...
10
"Check Profile"วันนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาถามว่า "ทำไมอาจารย์กะปุ๋มไม่อยู่ในสถาบันการศึกษา"ตอบไปว่า "มันไม่อิสระ"เป็นอยู่อย่างนี้ทำงานในองค์กรเล็กๆ มีความเป็นกัลยาณมิตรสูง ใกล้บ้าน ออกแบบกา...
12
ช่วงพัก  ผู้หญิงในเงามืด...
12
21 กันยายน 2560ทีมวิชาการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย[1]           มีวาทะว่า “อำนาจตามกฎหมาย[2]สิทธิตามกฎหมายนั้น เป็นเพียงอำนาจและสิทธิสมมุติ ที่คอยรับใช้คนที่สร้างมันมาหรือคนที่ให้เงินบำรุงมันเท่านั้น ฉะนั้น หากคุณไม่ใฝ่ใจเรียนรู้และต่อสู้ที่จะใช้มัน มันก็จะไม่เข้าข้างและรับใช้คุณเลย” ในบริบทของบรรดาผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นอกจาก อำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทยแล้ว ใน...
332
“อำนาจนำมาซึ่งความพิกลพิการ” คำกล่าวนี้ ไม่ไกลเกินจริง แถมเป็นข้อเท็จจริงล้วนๆที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทย เราไม่ต้องสังเกต แถมพบเห็นได้จนชินชา กลับกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ (ที่ต้องปฏิบัติหรือเปล่า?) ด้วยการสั่งสอนต่อๆกันมาว่า “เป็นเจ้าคนนายคนจะดีมาก” ใครต่อใครจึงต่างแสวงหา “อำนาจ” ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบของตำแหน่ง ฐานะทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ เมื่อมีแล้ว สังคมจะมีการอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ ชีวิตเขาเหล่านั้นจึงเป็นไปอย่างฉิมพลีมี...
19 3
๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางเนี่ยว จันทะมณี นักกีฬาผู้สูงอายุไทย อายุ ๘๙ ปี ชาวบ้านท่านางหอม ได้เดินทางไปแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเอเซียยังประเทศจีนในนามประเทศไทย ถึงจีนเรียบร้อยแล้ว จะทำแข่งขัน ณ น...
20 2
ไม่ต้องเดินออกกำลังกายไปอีก ๒ วันก็ได้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนพาทีมห้องฟันและพี่นิต  ไปเดินเลือกซื้อของขวัญ  ของรางวัล  นิทาน  ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ  เมื่อวานที่มาให้กำลังใจน้อง ๆ กลุ่มงานจัดการทั่วไ...
29 2 2
ปัญหาของ UBI ในแต่ละมหาวิทยาลัย จากการพูดคุยในการประชุมครอบครัว UBI ที่โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาเทนท์  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่าง 15-17 กันยายน 2560 ปัญหาของ UBI ในแต่ละมหาวิทยาลัยจะอยู่ที่ผู้บริหารของแต่ละมหาวิทยาลัย จะเข้าใจ และให้การสนับสนุนงานบ่มเพาะวิสาหกิจ ของแต่ละหน่วยขนาดไหน  เพราะโดยลำพังงบประมาณที่ สกอ.จัดให้แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นเพียงน้อยนิด ในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้แทงรากแทงยอด เพื่อเติบโตเป็น S...
31 2 2
ผมเก็บความรู้สึกอยากได้ใคร่รู้มานานนับปี..คิดอยู่เสมอว่า จะเริ่มต้นศึกษาโครงการตามพระราชดำริเมื่อไหร่ดี..และจะเริ่มเดินทางตามรอย..การทรงงาน..ของพระองค์ท่านที่ไหนก่อน..ที่ไม่ไกลมากนัก..นอ...
39 3 2
นสพ. บางกอกโพสต์ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ลงเรื่อง Thailand ranked 10th in Asian digital rankings     กระจายข่าวความอ่อนแอด้านดิจิตัลของไทยอย่างน่าตกใจ    อ่านรายละเอียดของผลการวิจัย ที่นี่ วิจารณ์ พานิช ๑๙ ส.ค. ๖๐ ...
44 2
  บทที่ 8   สารต่อต้านอนุมูลอิสสระ (Antioxidants)                 ดังที่กล่าวไว้ก่อนนี้ อนุมูลอิสสระ (free radicals – FR) ที่มีมากในร่างกายอาจทำอันตรายให้เซลล์รอบด้านโดยเฉพาะ ...
37 3 1
ปีก่อนๆ ผมเดินทางไปทำบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ชุมพรโดยขับรถยนต์ไป  ไปหลายคนในครอบครัว  แต่ปีนี้สาวน้อยไม่แข็งแรง ของด    ลูกๆ ก็ติดธุระกันหมด    ผมจึงไปคนเดียว และเดินทางไปกลับ โดยเครื่อง...
35 3 1
กิจกรรมโครงงาน  เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนที่คุณมะเดื่อใช้ในการสอนวิชาภาษาไทย  ชั้น ป.๔ - ป.๖อยู่เสมอ  โดยใช้ภาคเรียนละครั้งคุณมะเดื่อจะให้นักเรียนจัดกลุ่มในการทำโครงงาน  โด...
24
อยู่ๆก็คิดว่า อยากออกไปเที่ยว ได้พบเจอผู้คน คนที่เราไม่รู้จัก ได้ทักทายผู้คน คนที่ไม่รู้จัก และไม่ใช้ภาษาเดียวกัน ต่างคนต่างใหม่ที่จะเรียนรู้กัน ในเวลาอันน้อยนิด แล้วก็เดินจากกันไป... ได้พบเจอสถานที่...
25 2 1
ผูกแขนน้อง  คล้องขวัญเฮือน  :  การถ่ายทอดวัฒนธรรมเชิงองค์กรผ่านรูปแบบกิจกรรรมหมอลำ และเสียงดนตรี                กิจกรรมผูกแขนเข้าบ้าน  สานสัมพันธ์น้องพี่  เป็นกิจกรรมที่ชมรมนาฏศิล...
743 3 2
หลากสีในเกลียวคลื่น...
20 1
เกลียวคลื่น 3...
14

หมวดหมู่