เกี่ยวกับ GotoKnow

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิตผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

อนุทินล่าสุด

LOVE YOU นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา ข้าราชการบำนาญอันนี้ดีมากนะ อ่านให้ช้านึกภาพตามด้วยก็จะสมบูรณ์ เจ้าฝูชู นักเขียนอักษรฟูกันจีนชื่อดัง ได้บันทึกถึงความรู้สึกที่มีต่อชีวิตที่ผ่านมาเข้าวัย 70  ซึ่งมี...
11
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จริยธรรม : คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาล และรับรางวัลหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ปี 2560 วันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ สภาการพยาบาล อ.เมือง จ.นนทบุรี …………………………………………………………………………………….. สรุปโดย ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา เรื่อง 1 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาล ความกล้าหาญทางจริยธรรม (moral courage) หมายถึง การที่บุคคลใช้ความมุ่งมั่นทาง จริยธรรม ในการกระทำอย่างมีจริยธรรม ไม่ว่าจะต้อ...
8
ป๋ามี  ป่า ยัง ได้..ให้ "อภัยทาน"....วันนี้ผ่านเข้าไปในเฟสบุ๊ค..มีเรื่องที่น่ายินดี  ที่ได้เห็นและยิน  ว่า  ภูฐาน..เป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญว่าด้วย พท.  ป่า..ต้องมีถึง60%ของประเทศ..น่าเสียดาย.....
12 2 1
เห็นชื่อ Peter Wohllenben เป็นผู้เขียนหนังสือ The Inner Life of Animals :  Love, Grief and Compassion – Surprising Observations of a Hidden World (2017) (๑) ผมก็ตาลุกโพลง    เพราะนี่คือนักเขียนเรื่องธรรมชาติที่ผมชื่นชอบ   และได้ลงบันทึกตีความอ่านหนังสือที่ท่านเขียน ชื่อ The Hidden Life of Trees ไว้ในบันทึกชุด ความหมายของไม้ยืนต้น (๒)    หนังสือ The Inner Life of Animals เขียนโดยใช้หลักฐานจากงา...
15 1 1
ตอนที่ ๑    ตอนที่ ๒     ตอนที่ ๓    ตอนที่ ๔   ตอนที่ ๕    ตอนที่ ๖ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ของ นพ. ดร. ยศ ตีระวัฒนานนท์ ที่ HITAP   นพ. ยศบอกว่า ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เป็นทุนที่ยืดหยุ่นเอื้อต่อการสร้างสรรค์งานวิจัยที่สุด   เพราะไม่มีขีดจำกัดว่าห้ามใช้เป็นค่าตอบแทนเกินเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์    ที่แหล่งทุนวิจัยอื่นของประเทศเพิ่งมากำหนดจากแรงกดดันจากรัฐบาลทหา...
33
ผลงานวิจัย กรณีศึกษาวันเด็กของต่างประเทศ เทียบกับวันเด็กของไทย ของ ศ. ดร. สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ (๑)   พร้อมคำอธิบายในวิทยุจุฬา (๒) น่าสนใจมาก   ว่าวงการพัฒนาเด็กในประเทศไทยใช้วันเด็ก ให้เกิดคุณค่าต่อเด็กอย่างไร   คำตอบคือ เราน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่เป็นอยู่    แต่ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับวันเด็ก    จากใช้เป็นวันสั่งสอนเด็ก  เปลี่ยนเป็นใช้เป็นวันรับฟังเด็ก    เน้นเรื่องสิทธิเด็ก     ผมอย...
13
เรียนรู้จากครูท่านแรกถึงจะผ่านพ้นวันครูมากี่ปี กี่เดือน กี่วันแต่ครูท่านแรก ชีวิตนี้ไม่อาจ ลืมเลือนได้ครูท่านแรก คือ บุพการีของเรานั่นเอง พ่ออาจิต และ แม่มานี พ่อและแม่ที่สอนเรามาตั้งแต่ แรกเกิด จนได้...
63 1
1. สภาพแวดล้อมการทำงานและการดำเนินชีวิตปัจจุบันกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญและมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งต่อๆไปถี่มากขึ้น ประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานรอบนี้ ได้แก่ การประยุกต์ใช้และการปรับตัวให้ทำงานสอดประสานได้กับระบบอัตโนมัติ (Automation) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั้งหลาย การเพิ่มพูนทักษะและบูรณาการความรู้จากหลายสาขาสู่งานเดียวกันหรือเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่ิรียกว่า สหวิทยาการ (Multidis...
22
ปัญหา การทำเอกสารวิชาการเพื่อเลื่อนชั้น ไม่ยุติธรรมต่อคนที่สอนจริงๆ- ขั้นตอนการพัฒนาครู  2 - 5 - 5 - 5 ปี  ใช้ e-portfolio  +  professional learning  community(PLC)   800 hrs/year  PLC คือคล้ายกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพูดคุยแชร์แสดงความคิดเห็น การพัฒนา นร. โดยอาจทำในกลุ่มสาระ หรือในโรงเรียนก็ได้สอน 18 h + 2h PLCความคิดเห็นเป็นกระบวนการที่ดีมาก ไม่เน้นเอกสาร เป็น e-portfolio การสื่อสารไว ชัดเจน การคุย...
12
จากการได้อ่านได้ศึกษามาพอสมควร นะครับ 1-2 วันที่ผ่านมา ในความเข้าใจของผมนะคับ คือ มีคำสั่งประกาศ เปลี่ยน เกณฑ์ในการเลื่อนวิทยฐานะของครู  เป็นเกณฑ์ใหม่ คือตั้งแต่ 5 กค.60  นั้น เรียกว่า ว.21  โดยบุคคลที่ได้รับผลกระทบหลักๆ คือ คนที่บรรจุก่อน 5 กค. 60คนที่เป็นครู    ก่อน 5 กค.60  จะไม่เสียสิทธิ์ ใดๆ เลย กล่าวคือ  พอเป็นครู ผู้ช่วย 2 ปี     แล้วเป็น คศ 1  ปตรี 6 ปี  หรือ คศ1. ปโท 4 ปี    ก็จะสามารถยื่นทำ คศ 2 เกณฑ์เดิม ว.17 ไ...
16
   เคยเป็นมั๊ย... ที่อยู่ๆก็คิดว่าชีวิตบางครั้งมันก็ไร้สาระสิ้นดี หาแก่นสารความจริงแท้ไม่ได้ หาเหตุผลให้ตนเองว่าที่กำลังทำอยู่ ณ ขณะนี้ ขณะนั้น ทำไปเพื่ออะไร เพื่อคนอื่น เพื่อใครอื่น... ดูจะมีค่ามากกว่าเพื่อตนเองเช่นเดียวกับวันหนึ่ง...ขณะนั่งรอบนม้ายาวสำหรับคนสูบบุหรี่นั่งผิดที่ ไม่ใช่ที่นั่งอ่านหนังสือแต่เป็นที่นั่งสูบบุหรี่ สำหรับคนที่สูบบุหรี่ที่ทิ้งก้นบนที่ทิ้งและหล่นเกลื่อนนอกที่ทิ้งชีวิตมันก็ไม่ต่างจากก้นบุหรี่เหล่านี้หมดค่าแล้วก็โดนทิ้ง โชคดีก็โดนทิ้งลงที่ทิ้งโชคร้ายไม่ลงก็โดนเหยียบบี้แบน ...
11
           ลักษณะสังเกตุความสมบูร์ของปฐมฌาน ย่อมมีอยุ่ คือ ในขณะนั้นจิตประกอบอยุ่ด้วยลักษระ๑๐ ประการ ประกอบอยู่ด้วยองค์แห่งฌาน ๕ ประการและการประกอบด้วยอินทรีย์ ๕ ประการ ไม่ย่อหย่อ...
12
 มหกรรมพลังสร้างสรรค์ เครือข่ายละอ่อนน่านฮักบ้านเกิดปี 3                     ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานงานมหกรรมพลังสร้างสรรค์ เครือข่ายละอ่อนน่านฮักบ้านเกิดปี 3 ในฐานะพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีหัวใจนักพัฒนาบ้านเมืองของตนเอง เยาวชนทั้ง 18 โครงการได้แสดงพลังร่วมพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นจังหวัดน่าน  บนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น นำเสนอประเด็นเมืองน่าน 4 ด้าน คือ ด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน  ด้านสุขภาพ เกษตร สัม...
14
@ เคารพ(ะ)รูปนั้น...........สติมั่นลุปัญญาไป่ติดอวิชชา.................ฤ ละราพระธรรมนำ@ เคารพ(ะ)รูปไหว้..........มน(ะ)ไซร้ตระหนักธรรมเมตตาพิสุทธิ์ย้ำ..............ปฏิบัติสิแก่นแกน@ รูปหรือ ฤ เรืองฤทธิ์........บ่ลิขิตวิถีแผนรักชนสกลแดน...............สิลุแมนสงบจริงอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑...
14
@ ครูผู้สรรค์สร้าง จิต........วิญญาณประสิทธิ์วิทยาการ..............เพื่อหล้าอารีรักสุดประมาณ.............ปวงศิษย์เพียรเปลี่ยนสัตว์ในข้า........ตื่นฟื้นเป็น”ฅน”...
22
เชื่อ หวัง รัก ....จงเชื่อ กระทำดี.......มิหน่ายหนี ผจญพาลสวดร่ำ มุมั่นขาน...........พระภูบาล ประทานชัย ....ความหวัง พลังล้ำ......สิคอยค้ำ ระทมใจผู้ทุกข์ จะรับใช้.............มิเฉไฉ เพราะรอบุญ....แท้รัก ไสวยิ่ง............อภัยจริง ธ เกื้อหนุนเมตตา สิกองทุน............จะค้ำจุน ลุเมืองแมนอินทรลิลาตฉันท์ ๑๑...
14
ข้าแต่พระบิดา (กาพย์ยานี ๑๑) ฟ. ฮีแลร์@ ข้าแต่ พระบิดา ผู้ผ่านฟ้า ทิพาลัยพระนาม ระบือไกล คนกราบไหว้ ทั่วหน้ากัน@ ต่างคน ปรนนิบัติ ตามดำรัส พระทรงธรรม์เหมือนอย่าง ชาวสวรรค์ สนองสรรพ (พะ)บัญชา@ ข้าวปลา กระยาหาร ขอประทาน เลี้ยงชีวาบาปกรรม ที่ทำมา กรุณา ให้อภัย @ ผู้ใด ได้ล่วงสิทธิ์ ลูกยกผิด ไม่ว่าใครขอทรง เอื้ออวยชัย ให้พ้นภัย ผจญเทอญ* อาจไม่ตรงต้นฉบับด้วยจากความทรงจำครับ...
18
 #ACHomecoming201816/02/[email protected] เชิญชวน อัสสัมฯ ผองเพื่อน.....เชิญเยือน สู่เหย้า เนาฝันร่วมสนุก คลุกเคล้า เย้ากัน...........ผ่านวัน พานพบ คบใคร@ แปดเก้า- สิบปี เชิญขยับ..........เชิญครับ สอวอ สดใสพรพระ ประจักษ์ แจ่มใจ...............ขานไข แนะนำ ย้ำเตือน@ หกเจ็ด- สิบปี เชิญสู่.................เยือนอู่ อุ่นรัก ใดเหมือนพบพี่ ทักน้อง ฉลองเรือน..............ลูกหลาน ล้วนเพื่อน [email protected] สี่ห้า- สิบครา คุณพ่อ..............ยังห...
21
@ สองคน ยลตามช่องคนหนึ่งมอง เห็นโคลนตม คนหนึ่ง ตาแหลมคมมองเห็นดาว อยู่พราวพราย...ฟ.ฮีแลร์...เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ เป็นผู้ถอดความเป็นภาษาไทย ผ่านกาพย์ยานี 11 จาก สุภาษิตจากภาษาอังกฤษของ  Frederick Langbridge"Two men look out the same prison bars; one sees mud and the other stars."18 มกราคม วัน ฟ.ฮีแลร์ รำลึกขอบคุณครับ ผองเพื่อน อัสสัมชัญ...
15
The Gift of Truth Excels all other Gifts....
17
วันก่อนผมฝันเห็นในหลวง ร.9 ครับ.ท่านยังทรงพระเยาว์ คือยังหนุ่ม ทรงขับรถอยู่ ท่านขับเองเลยครับ แล้วมีคนเรียกผมไปเข้าเฝ้า.ในชีวิตผมเคยฝันถึงท่าน 3 ครั้ง.ครั้งนี้ท่านทรงให้โบชัวส์ผม เปิดมาเป็นตัวหนังสือ ทรงรับสั่งว่า ให้ผมช่วยเอาไปแก้หน่อย คือทรงเอางานให้ผมทำ.ผมตื่นมาน้ำตาไหลเลยครับ ได้ทำงานให้ท่าน แม้ในฝัน.ทุกครั้งที่ฝันถึงท่าน น้ำตาไหลทุกทีเคยคิดๆ อยู่เหมือนกัน ว่าจะมีโอกาสทำงานถวายท่านหรือไม่จนท่านได้จากไป.....ทีแรกว่าจะไม่เล่าออกสื่อแล้วล่ะครับ...
30
พ่อครับเมื่อคืนพ่อคงโมโหผมมากเลย ที่ผมแว้งกัดพ่อ แต่ไม่โดนพ่อหรอกเพราะพ่อเอาลำโพง(Collar)มาครอบหัวผมไว้ซึ่งผมไม่ชอบมากๆ ผมขุ่นเคืองที่พ่อทำอย่างนั้น มันเหมือนไม่ไว้ใจกัน และผมก็โมโหจนลืมตัว...
33 1 1
ปีก่อนผมเข้าไปในมหาลัยชื่อดัง.เห็นน้องนักศึกษาลงจากรถ เพื่อมาโบกรถให้เพื่อนที่ขับให้ถอยเข้าจอดริมฟุตบาทน้องสวยมากครับ รูปร่างดี หน้าสวย ผิวขาว ผมยาวสลวยแต่งชุดนักศึกษาฟิต กระโปรงสั้น โชว์เซ็กซี่ สวยมากพอจะเป็นนางแบบได้เลย.ผมก็มองแล้วคิดว่าเด็กสมัยนี้สวยจริงๆ (โว้ย) ต่างจากสมัยเรา คนสวยมีไม่มาก แหม เกิดผิดยุคจริงๆต้องขอโทษสาวๆ รุ่นๆ ผมด้วยนะ ที่พูดแบบนี้ สาเหตุเพราะความเจริญด้านเทคโนโลยี่ความงามและศัลยกรรมน่ะครับ. คือถ้าเกิดยุคนี้ก็...
125 2 4
อาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ แม่ของภรรยาติดต่อหมอนวดรักษาเส้น ซึ่งเป็นหลานของย่าฝ่ายภรรยา ให้มาให้บริการที่บ้าน ผมตื่นเช้าปัดกวาดเช็ดถูบ้าน เช็ดกระจก เช็ดเก้าอี้ไม้นั่งเล่นในห้องใต้บ้าน ระหว่าง...
27 1
 ผมลงบันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร (๑) มาเป็นเวลากว่าหนึ่งปี    บัดนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่มาติดต่อให้ สคส. เป็นที่ปรึกษาดำเนินการ KM 4.0 เพื่อยกระดับองค์กรสู่ Learning Organization  หรือองค์กรที่มีความยั่งยืน    ทำให้เราได้ร่วมกับทีม KM ของบริษัท ดำเนินการประยุกต์ KM 4.0 ในสภาพจริงขององค์กรไทย ที่เป็นองค์กรธุรกิจเอกชน    ไม่ว่าทำอะไร ต้องเริ่มต้นที่เป้าหมาย    เน้นเป้าหมายที่ทรงคุณค่า และมีพลังขับเคลื่อนฟันฝ่าอุปสรรคความยากลำบาก ที่...
42 1
        สำหรับแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยม อยู่ในฐานคิด 3 ข้อนี้คือ 1.Universalism  คือ  ความเป็นสากลนิยม 2.Essentialism  คือ  ความเป็นแก่นสารนิยม 3.Evolutionism  คือ  ความเป็นวิวัฒนาการเชิงเดี่ยว         แนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมนี้ปฏิเสธความเป็นสากลนิยม  ไม่เชื่อในความจริงแท้ที่เป็นแก่นสารนิยม  คือสิ่งจริงอาจไม่จริง  เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับบริบท         ตามทฤษฎีไข่มดแดง  ขออธิบายดังนี้ นาย ก. เคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองตลอดวันห...
24
ด้วยเหตุต้องเผื่อเวลากลับ จ.ขอนแก่น เราไม่อยากขับรถยาวๆ จากตราดเลยต้องขอพักค้างที่จันทบุรี 1 คืน โดยเลือกที่พักใกล้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   โรงแรมท่ามาจัน ที่โฆษณาตัวเองว่าเป็น Hip...
63 1 2
           ลำดับของการปฎิบัติ ในขั้นที่เป็นการบรรลุถึงฌาน นี้ควรจะได้ย้อนไปทำความเข้าใจ ตั้งแต่ขั้นที่ปฏิภาคนิมิตปรากฎขึ้นมาตามลำดับอีกคร้งหนึ่ง เพื่อความเข้าใจง่ายในขั้นนี้           เมื่อปฎภาคนิมิ...
19
สวัสดีครับ นศ.ป.เอก รุ่นที่ 16 และผู้ที่ติดตาม Blog ผมได้รับเกียรติจาก หลักสูตรการจัดการนวัตกรรม โครงการปริญญาเอก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 16 ในรายวิชา PHD 8205 การจัดการทุนมนุษย์ และทุนสังคม ผมได้เปิด Blog นี้มาเพื่อเป็นที่แรกเปลี่ยนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับทุกท่านครับ ขอบคุณครับ  ...
36
ทำไมคนไทยจน นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา ข้าราชการบำนาญ) ทำไมคนไทยจน ทำไมต้องลงทุน ทำไมต้องหาทางเลือกใหม่ ทำไมต้องมองต่างมุม ทำไมต้องหาpassivincome ข้อคิดหลายคนมองข้ามอ่านช้าๆติดตามเรื่อยนะครับ ข้อมูลสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยอ่านแล้วน่าตกใจจัง คนทั่วไปเป็นอย่างไร? เมื่อถึงวัยเกษียน ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต คนไทย 1 % = ร่ำรวย เป็นเศรษฐี 4 % = มีเงินใช้สุขสบาย 7 % = พอช่วยเหลือตัวเองได้ 40 % = ต้องพึ่งพ...
117 2 4

หมวดหมู่