เกี่ยวกับ GotoKnow

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิตผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

อนุทินล่าสุด

ชีวิตที่พอเพียง  : 3010a. คิดเชิงบวกสู่สุขภาพดีบทความเรื่อง Turning Negative Thinkers into Positive Ones (๑) โดย Jane E. Brody  The New York Times ซึ่งขึ้นเว็บไว้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ อ่านแล้วสบายใจ   ผู้เขียนมีประสบการณ์อยู่กับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า (depression) อารมณ์หดหู่เป็นนิตย์ อยู่ถึง ๕๐ ปี    จึงมีประสบการณ์ฝึกตนเองให้คิดบวก แม้ในสถานการณ์ยากลำบาก    เธอเล่าผลงานวิจัยสร้างอารมณ์บวก โดยวิธี “สร้างปัจจุบั...
2
ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  นายแพทย์สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา  กล่าวเปิดงานมหกรรมเครือข่ายคนอำเภอสระใคร ปีที่ ๒ แล้ว ... ยังไม่พอนะคะ  ต้นแบบสุขภาพการออกกำลังกาย  ร่างกา...
10
การรู้รักสามัคคีดร.ถวิล อรัญเวศรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4บทนำ โลกปัจจุบัน มีผู้คนบ่นว่า คนไทยเรามีสภาพการณ์เกิดการแตกแยกสามัคคีกัน ขาดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เห็นแก่ตัว แก่...
13 1
กราบขออภัยที่ผมเขียนบันทึกนี้ช้าไป ๑ ปี  วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๙ ของปีที่แล้ว CADL สำนักศึกษาทั่วไปได้มอบโล่เชิญชูเกียรติแด่ครูเพื่อศิษย์อีสาน ๕ ท่าน ได้แก่ ๑) คุณครูคเณศ ดวงเพียราช  ๒) ครูภาวนาดวง เพียราช และ ๓) ครูสุรียนต์ ฉิมพลี ๔) ครูสุกัญญา มะลิวัลย์ (อ่านที่นี่) และ ๕) ครูจิรนันท์ จันทยุทธ (อ่านที่นี่) ...  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ผมได้แบ่งปันและประกาศคุณความดีท่านทั้งห้าแล้วผ่านเฟสบุ๊ค  แต่เมื่อระลึกถึงที่ไรก็ให้รู้สึกคาใจทุกที ...
39 1
วันนี้ผมไปโรงพยาบาลพัทลุงเพื่อบรรยายเรื่อง "โผล่แลบ (prolapse)" ตามคำเชิญของคุณหมอยุ้ยและครั้นจะให้ไปบรรยายแล้วกลับเลยโดยไม่ได้เจอบุคคลสำคัญของจังหวัดก็คงกระไรอยู่"ปอนด์ แป๋ว พี่จะมาพัท...
14
มอบ แด่ พี่ผอ. เสรี  นาคนารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี             ครูคือผู้ประสิทธ์เพื่อประสาท ครูผู้วาดเพื่อวางทางสดใส ครูผู้สอนเพื่อสร้างทางเข้าใจ ครู...
46
แนวโน้มทิศทางการวิจัยของประเทศไทยผมได้รับอีเมล์จาก รศ. ดร. มงคล รายะนาคร ดังต่อไปนี้ ในการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารมาตรฐานสากลที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science ของ Clarivate Analytics, USA (formerly Thomson Reuter Intellectual Property) [https://clarivate.com/products/web-of-science/]  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เพื่อดูแนวโน้มทิศทางการวิจัยของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโป...
67
My Life’s Journey Begin …           Now I am a fresher student at Brunel University London and this is my initial visiting in the UK also. Nearly 12 h...
29
ช่วงนี้ผู้เขียนเข้าออก รพ. ทุกสัปดาห์ จึงได้มีโอกาสสังเกตสิ่งต่างๆ ใน รพ.  เมื่อสองวันก่อน (19 กันยายน) ผู้เขียนเข้ารับการผ่าตัด รักษาปลอกหุ้มเส้นเอ็นข้อมืออักเสบ (de Quervain disease) เมื่อไปถึงห้องผ่าตัดเล็ก จนท. มีการจำแนกผู้ป่วย ด้วยสีของหมวกคลุมศรีษะ ผู้เขียนไปถึงคนแรก นั่งอยู่คนเดียว รอห้องผ่าตัดเปิด  ผู้เขียนได้หมวกสีเหลือง ขณะที่คนไข้รายอื่น สวมหมวกสีชมพู หมวกสีเหลืองคือผ่าตัดแผนกกระดูก ส่วนสีชมพู เป็นแผนก plastic เวลาผ่านไปสัก...
42 1
ปกติผมออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานแล้วนานๆ ครั้งก็จะไปวิ่งพอให้แข้งขาได้โดนพื้นบ้าง สาเหตุที่ผมไม่วิ่งเพราะผมคิดว่าการวิ่งมันน่าเบื่อ มันไปได้ช้าและทิวทัศน์ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ได้มีอะไรดูระหว่าง...
29 1
คัดเลือกตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน อำเภอหนองแซง ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ อบต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี...
13
วันที่ 22 กันยายน 2560 ผู้เขียนมาจัดกิจกรรมที่วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ที่บางบอนแต่เป็นกิจกรรม แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต จะปรับตัวอย่างไรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ของ กศน. บางขุนเทียน มีนักศึกษาประมาณ 250 คน  เอกสารการอบรมครับยังเขียนไม่จบจะมาเขียนต่อนะครับ......
42 1 1
จ้องมอง......
20
ช่วงพัก  ขีด ๆ เขียน ๆ ...
11
           ค่ำคืนอันประเสริฐ ในแพอันประเสริฐ บรรยากาศ อันประเสริฐ   อาหารอันประเสริฐ และเพื่อนร่วมวงคุยที่ประเสริฐ  เรื่องราวที่เล่าออกมาของแต่ละคนก็แสนประเสริฐ เริ่มจากเรื่องเล่าขอ...
35 1 1
ปรเมศวร์ กุมารบุญ วฟส.88             โดรน (Drone) คงเป็นศัพท์ที่ไม่ต้องอธิบายแล้วใครๆก็ทราบกันดีว่ามันคือ อากาศยานไร้คนขับประเภทหนึ่ง เป็นชื่อเล่นของ Unmanned Aerial Vehicle ...
93
บันทึกชุด ครูผู้มีผลงานกระจ่างชัด  นี้ตีความจากหนังสือ Visible Learning for Teachers : Maximizing Impact on Learning เขียนโดย John Hattie ซึ่งวางจำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕   ตอนที่ ๓ เป็น change agent  ตีความจากบทที่ 9 Mind frames of teachers, school leaders, and systems  หน้า ๑๘๓ -  ๑๘๔  Mind frame 2 : Teachers / leaders believe that success and failure in student learning is a...
63 2
มูลนิธิสยามกัมมาจลรับหน้าที่นำเงินที่ภาคีของธนาคารไทยพาณิชย์บริจาคช่วยชุมชนที่ประสบภัยสึนามิ ส่วนที่เหลือค้างอยู่ราวๆ ๒๐ ล้านบาท   ไปช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่เคยประสบภัยสึนามิ    ให้เป็นชุมชนที่จัดการตนเองได้    ดังเคยเล่าไว้ที่ ๑ บ่ายวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิสยามกัมมาจล จัดการประชุมนำเสนอรายงานสังเคราะห์ผล การทำงานในโครงการนี้    หลังจากดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕   เป้าหมายของโครงการนี้ชัดเจนมาก    คือให้เกิดชุมชนบริ...
31 1 1
  บทที่ 9  สรุป         การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เป็นความจริงที่ทุกคนฝันหา ความฝันนี้จะเป็นจริงขึ้นได้เมื่อทุกคนรู้จักใช้วิถีชีวิต (life-style) อย่างถูกต้อง อาหารเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะช่วยป้องกันหรือรักษาโรคหลายชนิดได้ ขณะเดียวกันอาหารหรือองค์ประกอบอาหารหลายชนิดไม่มีประโยชน์หรืออาจเป็นภัยต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องรู้จักการเลือกอาหารที่มีคุณภาพทั้งทางโภชนาการและสุขภาพอนามัย หนังสือคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่มีความรู้ทางวิช...
41 1 1
ช่วงนี้มาบ่อยแล้วเราก็คุยกันเรื่อง Authentic Learning ในการเรียน Community mental health[-] Authentic Learning จริงไหมหรือเพียงแค่หลักการตามหลักสูตร[-] การจัดการเรียนรู้ควร...
18 1
[8]วันนี้ลองเขียนภาพเล่นๆ และตั้งคำถามในใจ"หัวไม่ขยับ หางจะสบัดไปอย่างไรดี"ในการขับเคลื่อน KM to Transformative LO ถ้าผู้นำไม่มีเป้าหมายร่วมกับทีม กลไกที่จะขับเคลื่อนจะไปอย่างไรดี หรือต้...
17 1
  ไม่มีใครบอกได้ว่ากี่ปีแล้วที่ชายคนนี้ยึดศาลาปากซอยเป็นบ้านเช้ามืดเห็นเขานอนขดกอดผ้าห่มผืนขาด เมื่อก่อนมันคงมีสีสันที่ปัจจุบันกลายเป็นสีดำกลมกลืนกับผิวขมุกขมอม ผมเผ้ายาวรุงรังพันยุ่งเหยิงกับหนวดเค...
40 3 4
[7]สะท้อนย้อนกลับมามองตัวเองจำได้ว่าเคย review เรื่อง LO ไว้นานมาก กลับไปค้น ทำให้ได้เกิดการสะท้อนคิดในตนเองว่า เราเคยย้อนกลับมามองและไตร่ตรองในตนเองไหมว่า ในองค์กรที่เราอยู่นั้นจัด...
20 1
[6]บนพื้นที่ป่าช้าเก่า...มีต้นไม้ใหญ่เกิดอยู่หลายต้น แต่พื้นดินแห้งแล้งมากมีจอมปลวกใหญ่ และกำลังเกาะกินลำต้นการเรียนรู้เกิดขึ้นและตั้งคำถามกับตนเอง"ทำอย่างไรพื้นที่นี้จึงจะชุ่มฉ่ำ"...พยายามหาต้นไม้ต้นแล้วต้นเล่ามาปลูกพร้อมๆ กับพยายามบำรุงผืนดิน ผ่านเนิ่นนานไปหลายปี ต้นไม้ต้นใหม่ก็ไม่เกิด ต้นไม้ใหญ่ที่ปลวกเกาะกินก็ต่างทยอยล้มลงความพยายามไม่เคยละทิ้งการใช้น้ำมากมายต่อสปริงเกอร์ไม่ได้ผลสังเกตว่ามีผืนดินรกร้างที่อยู่ไม่ไกลมีต้นไม้พันธุ์หนึ่งทนทานมาก ปลูกง่ายและไม่ต้อง...
13 1
(คุยกับตนเอง ตอนที่ 48) พลังของความเชื่อมโยง KM UC"ต้นแบบ NHSO4"เมื่อได้วาดภาพความคิดนี้แล้วรู้สึกดีมีกำลังใจ ที่มองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ของเชื่อมต่อสายธารพลังแห่งการเรียนรู้ที่มี KM U...
13
(คุยกับตนเอง ตอนที่ 47) UC ควรเป็นเรื่องของใคร?ย้อนมองรอยทางและจุดกำเนิด ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีรากฐานมาจากการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนเป็นแกนหลักสำคัญ แ...
14
(คุยกับตนเอง ตอนที่ 46) เงินไหลเข้า ไหลออกสองวันนี้ review และดูความเกี่ยวเนื่องของเงินไหลเข้าไหลออกขององค์กร(โรงพยาบาล) ว่าน่าจะมีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้าง ไหลเข้ามาก > ไหลออ...
14
(คุยกับตนเอง ตอนที่ 45)"อัตตา" ทำให้ยากที่จะเปลี่ยนรูปแบบความคิด(Mental Model)การใคร่ครวญ นำมาซึ่งการตื่นรู้และเคลื่อนเข้าสู่วิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง  (Reflective Learning to Transfor...
13
"Check Profile"วันนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาถามว่า "ทำไมอาจารย์กะปุ๋มไม่อยู่ในสถาบันการศึกษา"ตอบไปว่า "มันไม่อิสระ"เป็นอยู่อย่างนี้ทำงานในองค์กรเล็กๆ มีความเป็นกัลยาณมิตรสูง ใกล้บ้าน ออกแบบกา...
21
ช่วงพัก  ผู้หญิงในเงามืด...
16

หมวดหมู่