เกี่ยวกับ GotoKnow

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิตผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

  อนุทินล่าสุด

สงครามศาสนา War of Religions

สงครามศาสนา War of Religions1.ปฐมเหตุแห่งศาสนาสงครามในเชิงประวัติศาสตร์                ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระสำคัญอันแท้จริงของเรื่องตามที่ได้ตั้งชื่อไว้ว่า สงครามศาสนา ควรจะคลี่คลายปัญหาสำคัญประการหนึ่งเสียก่อน คือ ปัญหาที่เป็นคราบติดใจอยู่ว่า ทำไมศาสนาจึงกลายเป็นตัวการสำคัญที่ผลักหลังมนุษย์ให้ฆ่ากันใหญ่โตจนเกิดเป็นสงครามไม่รู้จบที่ถูกต้องแล้ว ศาสนาน่าจะเป็นตัวช่วยยับยั้งสงครามมากกว่า การที่ศาสนากลายเป็นตัวก่อสงคราม ดังนั้นเราควรจะ...

ถอดประสบการณ์สู่แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสเป็นวิทยากรจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของเวทีภาคอีสานจากเวทีดังกล่าวได้เกิดข้อคิดมากมายที่ถอดจากประ...

ค่ายภาษาอังกฤษศูนย์ PEER สพป.กาญจนบุรี 2 ที่โรงเรียนบ้านเขากวาด จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 27-28 มิถุนายน ผู้เขียนทำค่ายภาษาอังกฤษศูนย์ PEER สพป.กาญจนบุรี 2 ที่โรงเรียนบ้านเขากวาด จังหวัดกาญจนบุรี ท่านศน.กรองทอง ท่านศน.อุ๋ย และทีมงานท่านรองปกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง...

เสนอ(นำ)หน้า......

-ออกไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ในช่วงเช้าของวันนี้ มีเรื่องราวที่ได้พบเจอหลายอย่าง ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภู...

วันสิ้นโลก يوم الآخيره The Doomsday

بسم لله الرحمان الرحيمวันสิ้นโลกيوم الآخيرهThe Doomsday               ในวันสิ้นโลกจะมีการเป่าสังข์ดังทั่วโลก โดยมะลาอิกะห์อิสรอฟีล (مللإكة اسرفيل) อัลลอฮ์จะเป็นผู้สอบสวน ทุกๆคน ว่าทำละหมาดมากน้อยเพียงไร ทำความดีอื่นๆอะไรบ้าง ถึงแม้ความดีที่ทำจะเล็กน้อยเพียงเท่าเมล็ดผักกาด อัลลอฮุก็จะนำมทันมาพิจารณาให้ผลกรรมดีนั้น พระองค์จะปกป้องผู้ที่ศรัธทาต่อพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจและไม่ทำชิริก (การนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อพระองค์) วันสิ้นโ...

รวบรวมชีวประวัติอุลามาอฺหะดีษ

รวบรวมชีวประวัติอุลามาอฺหะดีษ(ชีวประวัติอุลามาอฺหะดีษที่มีชื่อเสียงจากสมัยเศาะหาบะฮฺจนถึงปัจจุบัน)โดย อะหฺมัด อบู ฟาซาแปลโดย อบูฮันซอละฮฺ ซุนนูร อุษมาน บิน อิสหาก1.คุลาฟาอ์ อัรรอชิดีน  • อบูบักร อัศศิดดีก  • อุมัร บิน อัลค็อฏฏ็อบ   • อุษมาน บิน อัฟฟาน   • อลี บิน อบีฏอลิบ  2.อัศ-เศาะหาบะฮฺ  • อิบนุ อุมัร  • อิบนุ อับบาส  • อิบนุ อัซซุบัยรฺ   • อิบนุ อัมรฺ   • อิบนุ มัสอูด   • อาอิชะฮฺ บินติ อบูบักร   • อุมมุ สะละมะฮฺ   • ซัยนับ บิน ญะหฺซีย์ ...

การพิชิตแอฟริกาเหนือของชาวอาหรับ

การพิชิตแอฟริกาเหนือของชาวอาหรับประวัติศาสตร์ แคว้นอัล-อันดะลุเซีย ภายหลังการทำสนธิสัญญาสงบศึกกับนครอเล็กซานเดรียของ ท่านอัมรฺ อิบนุ อัลอาศ ซึ่งเป็นการพิชิตอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 16 เชาว๊าล ฮ.ศ.21/17 กันยายน คศ.642 และอียิปต์ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอิสลามในสมัยค่อลีฟะฮฺ อุมัร อิบนุ อัลคอตตอบ (รฎ.) ถึงแม้ว่าฝ่ายโรมันจะพยายามตีนครอเล็กซานเดรียคืนอยู่หลายครั้งในภายหลังก็ตาม ท่านอัมรฺ อิบนุ อัลอาศ ก็ได้เคลื่อนทัพเพื่อพิชิตเขตบัรเกาะฮฺ (ลิเ...

กฎหมายอิสลาม

بـــــــــــــسم للَّه الرحمــــــــان الرحيـــــــمกฎหมายอิสลามالشريعة الإسلامية               ความหมายของกฎหมายอิสลาม : ( خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد اقتضاء أو تخييرا أو وضعا ) “ ศาสนบัญญัติที่กำหนดพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นเนื้อความบังคับหรือบังคับให้เลือก และด้วยการกำหนดเป็นรูปแบบและวิธีการ ”กฎหมายอิสลามมี 4 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ1.       เป็นศาสนบัญญัติ2.       มีสภาพเป็นข้อกำหนดความปร...

บทบาท ยิวผู้อหังการ กับโลกมุสลิม

  บทบาทของยิวสากลในการล้มล้างระบอบคิลาฟะห์ของจักรวรรดิอุษมานียะห์         ความเป็นศัตรูของชาวยิวต่อศาสนาอิสลาม ชาวยิวได้กล่าวอ้างอย่างไร้สาระว่าพวกตนคือชนชาติที่ได้รับการเลือกสรรจา...

"ชุมชนหลักประกันสุขภาพพึ่งตนเอง"

"ชุมชนหลักประกันสุขภาพพึ่งตนเอง"นำไปเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนกันใน https://www.facebook.com/nipaporn.lakornwong/posts/1363364313711530 มีหลายประเด็นที่น่าสนใจและนำไปสู่การสร้างแร...

Thinking Methodology

"ก่อนอื่นคำว่าเอ็นทรอปีนี้มันเริ่มต้นในศาสตร์ด้านพลังงานความร้อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานกล นิยมเรียนในวิชา thermodynamics ของวิศวกรรมศาสตร์ แล้วตอนหลังได้รับการทำให้เป็นเรื่องทั่วไป (gener...

Understanding Entropy for Critical Thinking in Finding the Decline of Muslim World 04

การศึกษาเอ็นทรอปี เพื่อการคิดเชิงวิพากษ์ในการหาจุดเสื่อมถอยของโลกมุสลิม04Entropy from Prototype (The Prophet)"The enemy is about to attack you in the morning and the enemy is advancing against you in the evening". "I am sent with the final Hour like these two fingers of mine." [ The Prophet (ﷺ) ] Entropy or Waste Energy is enemy, is their attacking, is their a...

อาจารย์วินัย เกษมเศรษฐ : หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ที่เป็นผู้นำทางวิชาการอย่างแท้จริง

บุคคลสำคัญในวงการนิเทศการศึกษาท่านที่ 7 ที่อยากนำมาเล่า คือ  อาจารย์วินัย เกษมเศรษฐ                              อาจารย์วินัยเป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด เกิดที่มีนบุรี ริ...

ชีวิตที่พอเพียง : 2946. เที่ยวสวิส ๒๕๖๐ : ๑๙. เรียนรู้จาก PMAC 2018 Joint Secretariat Meeting

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นการประชุม PMAC 2018 Joint Secretariat Meeting   โดยมี นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้มีสีสันเลียนแบบยาก เป็นประธานการประชุม  ﾿ การประชุมนี้ต่อจากการประชุมสองวันก่อน   โดยคนที่เข้าประชุมวันนี้ทุกคนเข้าประชุมสองวันก่อน (บางคนเมื่อจากการประชุมเมื่อวานก็กลับไป ไม่ได้อยู่ร่วมประชุมวันนี้)   เราจึงมีข้อมูลต่อเนื่องสำหรับหารือ ประเด็นภาพใหญ่ของการประชุม  ได้แก่ผู้กล่าว opening keynote   แถลงการณ์ขอ...

บริหารการพัฒนาศาสตร์ด้านการเรียนการสอน

﾿ มจธ. เชิญผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน ประจำปี ๒๕๕๙   ﾿ ทำให้ผมได้เห็นตัวอย่างการบริหารมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาศาสตร์ด้านการเรียนการสอน   และเห็นลู่ทางยกระดับการจัดการนั้นขึ้นไปอีก ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ ﾿ ผู้ได้รับรางวัลนี้ ประจำปี ๒๕๕๘ มีรายละเอียด ที่ http://www.pr.kmutt.ac.th/pr/?q=news/รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านก...

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์

19 มิถุนายน 2560 ได้มีส่วนร่วมในการ นำคณะครูผู้ฝึกสอนผู้ปกครองและนักกีฬาลีลาศจังหวัดศรีสะเกษ รวมกับตัวผู้เขียนด้วยจำนวน 6 ท่าน ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติอุบลราชธานีเวลาประมาณ 9 นาฬิกา ไปยังสนามบินดอนเมือง และเดินทางต่อไป ที่สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อไปร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ ในสงขลาเกมส์ครั้งนี้ ชมรมกีฬาลีลาศจังหวัดศรีสะเกษส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 คู่ ประสบความสำเร็จได้รับเหรียญทองจำน...

โครงการรวมพลังคนใจสู้กู้วิกฤตพิชิตใจต้านภัยเอดส์

29 มิถุนายน 2560 องค์กร ใจสู้ รู้ รักสุขภาพ จะทำกิจกรรม อบรม ประชุม เพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ป่วยเอดส์ และที่สำคัญเป็นการสร้างความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างพลังเครือข่ายของผู้ติดเชื้อเอดส์ในระดับอำเภอขุขันธ์ให้มีความเข้มแข็งและสามารถดูแลเพื่อนๆผู้ติดเชื้อเอดส์ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น ...

ให้สัมภาษณ์เรื่อง "การเรียนรู้ตลอดชีวิต"

เมื่อวานนี้ (๒๔ มิ.ย. ๖๐) มีนิสิตระดับปริญญาเอกท่านหนึ่ง บอกผมทางอีเมล์ว่า ได้อ่านบันทึกเกี่ยวกับ "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ซึ่งผมเขียนไว้ที่นี่ ผมทราบภายหลังว่าท่านกำลังทำปริญญานิพนธ์เกี่ยวกับ "องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตของพลเมืองไทย" และส่งข้อคำถามเพื่อสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนกับผมเรื่องนี้ ผมยินดีมาก และอยากเอามาแบ่งปัน ให้เห็นคำถามสัมภาษณ์และคำตอบของผม และจะดียิ่งถ้าแลกเปลี่ยนกันต่อท้ายบันทึกนี้๑) ท่านให้ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต...

รถไฟพาเพลิน Lonely Planet อีกครั้ง

เดือนมีนาคม-เมษายน ฉันวุ่นวายกับการช่วยคุณน้องต่อเติมบ้าน ลืมตามาชีวิตมีแต่ช่างผู้ชายๆๆๆๆ ยุ่งเป็นเดือนกับงานหิน งานกระเบื้อง งานห้องน้ำ อีกทั้งงานในตำแหน่งหน้าที่ ทำเอาฉันกากบาทปฏิทินวันหยุดช่วงเ...

หอมกลิ่นบัวรสแก้ม กลิ่นแก้มไกลบัว

หอมกลิ่นบัวรสแก้ม กลิ่นแก้มไกลบัว ใบบัวบัวข้าขอบ ใจบัว ดอกดั่งจะหัวรัว เรียกเต้า เชยชมภิรมย์ชัว ซมซาบ บัวนา ถนัดดั่งเรียมชมเจ้า พี่เหล้นกับตน...

ออกลาย 80

ยามเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยไขแสงส่อง... ...

"ยิ่งไม่รู้ ยิ่งต้องทำ กับ สองพันบันทึก" ... (บันทึกที่ ๒๐๐๐)

สมัครสมาชิก Gotoknow ครั้งแรก คือ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐ บันทึกที่ ๑ คือ บันทึก ชื่อ ที่มาของชื่อ "วสวัตดีมาร" เขียนไว้วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ บันทึกที่ ๒๐๐๐ คือ บันทึกนี้ เขียนไว้วันที่ ๒๗ มิถุนา...

A train to Busan : ว่าด้วยเรื่องครอบครัว สุดท้ายเป็นการกดสิทธิของสตรี (ต่อ)

ซอกวู เป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนในยุคปัจจุบันของสังคมเกาหลี เขาเป็นนักจัดการกองทุน มีการทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อครอบครัว เพื่อให้เมียและลูกสาวอยู่เป็นสุข  การมุ่งทำงานสร้างฐานะใ...

โครงการพัฒนาผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 3 (ช่วงที่ 2: ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560)

สวัสดีครับชาวบล๊อก ขอต้อนรับเข้าสู่โครงการพัฒนาผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 3 (ช่วงที่ 2: ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560) ผมและทีมงานต้องขอขอบคุณผู้บริหารและคณะทำงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ไว้วางใจพวกเรา และทุกท่านสามารถติดตามบรรยากาศและความรู้ต่างๆเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ ผมขอฝาก Blog นี้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้พวกเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันครับ จีระ หง...

ออกลาย 79

มองขุนเขาคราวสายฝนโปรยปราย ...

ออกลาย 77

ริมทะเลกับคลื่นที่บางเบา ...

หมวดหมู่