เกี่ยวกับ GotoKnow

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิตผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

อนุทินล่าสุด

ขออนุญาตนำบทสนทนากับสมาชิกซึ่งมีอาชีพเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและผลงานเพลงท่านนึง และมีความสนใจเกี่ยวกับความเป็นมาของมวยมาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาร่วมกันกับสมาชิกที่สนใจ ครับ........................................................................................สมาชิก : ทำไมจึงเรียกว่า ศิลปะมวยไทย ค่ะ?ลุงรักชาติราชบุรี : มวย ก็เป็นศิลปะครับ..ศิลปิน คือ ผู้นำศิลปะมาตีความให้คนอื่นสะเทือนอารมณ์..สมาชิก : ใช่ค่ะ..ส่วนตัว...
รู้แล้วว่า เมื่อไรไทย ไปบอลโลกมิต้องรอ ลุ้นโชค ชะตาช่วยอีกแปดปี บอลชายไทย จะได้รวยเด่นดังด้วย ฝีเท้า ที่ก้าวไกลเมื่อวันที่ หมูป่า อคาเดมีมีชีวี งามหรู เป็นผู้ใหญ่เป็นนักบอล นิสัยดี มีวินัยอดทนได้ เข้มแข็ง เรี่ยวแรงดีประสบการณ์ชีวิตตอนติดถ้ำจะน้อมนำ แนวทางสร้างวิถีฝึกฝนทำดำริสติมีสร้างศักดิ์ศรีกระฉ่อนฟุตบอลไทย...
10
เขียนโดย สุรชาติ บำรุงสุข อ่านได้ที่ ๑วิจารณ์ พานิช๑๗ ก.ค. ๖๑ ...
20
หนังสือ Barracoon : The Story of the Last“Black Cargo” (2018)  Zora Neale Hurstonedited by Deborah G. Plant   เขียนไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๔  จากผลงานสัมภาษณ์ “ทาสคนสุดท้าย”ชื่อ Kossola Lewis หรือชื่อเล่นCudjo ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐  ทั้งนักวิจัยและผู้ให้สัมภาษณ์ตายไปนานแล้ว    ต้นฉบับหาผู้พิมพ์จำหน่ายไม่ได้เพราะช่วงนั้นเศรษฐกิจตกต่ำ    งานวิจัยชิ้นนี้ทำถูกต้องตามหลักการวิจัยด้านมานุษยวิทยาผมตกใจมากที่ได้ทราบว่า ต้นเหตุแท้ๆ ขอ...
23 1
นิสิต ม.ก. คณะเกษตร มาฝึกงาน ณ ห้องผู้เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการเกษตร น้องๆ ต้องการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน และการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน จึงสอนให้เรียนรู้จากผู้รู้และลงพื้นที่จริง โดยนำข้อมูลที่ได้จากการถอดความรู้มาแลกเปลี่ยนและสรุปร่วมกัน...
12 1
จะด้วยชะตาต้องกัน ศรศิลป์กินกัน บุญพาวาสนาส่ง หรือดวงสมพงศ์กัน (รัดดวงเดียวกัน)* หรือจะด้วยเหตุผลกลไดก็แล้วแต่...แต่ที่แน่ๆในการเดินทางไปร่วมงานวุฒิอาสาธนาคารสมองที่สระบุรีครั้งนี้ ได้นั่งร่วมโต๊ะคุยกันในงานคืนคาวบอยไนท์ที่ไร่สมเกียรติ โดยการแนะนำจาก อาจารย์ จำรัสเจริญเวช ให้ได้รู้จัก ดร.พนธ์  พุทธานุสรณ์ รองอธิการมหาวิทยาลัย เอเซียอาคะเณย์  สองเฒ่ากับหนึ่งหนุ่ม ดูเหมือนเราไม่ได้ใส่ใจกับเสียงเพลงมากนัก นอกจากตอนที่เจ้าของไร่ ขึ้นไปโชว์เพ...
14
เมื่อเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561 ได้เดินทางไปคัดเลือกข้าราชการส่วนกลางดีเด่น ทำให้เห็นการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ที่ต้องใกล้ชิดกับประชาชน มิใช่แค่เพียงเกษตรกร เป็นการทำงานเพื่อมุ่...
13
วันที่ 5  กรกฎาคม 2560 ณ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ฝึกถอดบทเรียน ใช้ทั้งการพิมพ์ข้อความบันทึกใน notebook และการบันทึกเสียงวิทยากร ถือว่าเป็นงาน...
27 1 2
๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นการดูงานที่ให้ปัญญาสูงยิ่งในระดับ “เปิดกระโหลก”    ให้เข้าใจว่าวิธีใช้พลังของ big data เป็นอย่างไร    ต้องคิดซับซ้อนเพียงใด    และในอนาคตระบบค้าส่งค้าปลีกจะกลาย...
35 1
ปิดเทอมสร้างสรรค์ “เด็กปกติ” ชวน “เด็กพิเศษ” เข้าป่าศึกษาธรรมชาติ ค้นพบความแตกต่างด้วยความเข้าใจ จุดประกายการเรียนรู้-รักษ์สิ่งแวดล้อม           “ปิดเทอม” ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้ปก...
23 1
ปิดเทอมสร้างสรรค์ “เปิดค่ายเยาวชน ผู้นำคุณธรรม 4.0”“พอเพียง-วินัย-สุจริต-จิตอาสา” สร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21    เพราะ “คน” คือต้นทุนที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ “คุณลักษณะ” ข...
19 2
"ปั้นคนปั้นดิน-เป็ดยิ้ม” ปิดเทอมเติม “ฮัก” ที่สกลนคร เรียนรู้อย่างมีความสุข-สนุกคิด เสริมทักษะชีวิตจากสิ่งรอบตัว           การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนานควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการคิดวิเ...
17 1
ปิดเทอมสร้างสรรค์ด้วย “นิทานสร้างสุข” ในโรงเรียนตาดีกา เรียนรู้และเข้าใจในความต่าง เสริมจินตนาการ-สร้างสันติภาพ           เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่ได้ส่งผล...
11 1
การผลิตอย่างยั่งยืน 4.0 Sustainability of Production 4.0 พันเอก มารวย  ส่งทานินทร์ [email protected] 16 กรกฎาคม 2561 บทความเรื่อง การผลิตอย่างยั่งยืน 4.0 (Sustai...
30 1
ขอบพระคุณเครื่องมือคิดเป็นระบบทางกิจกรรมบำบัดจิตสังคมที่กระตุ้นการแปลความรู้เชื่อมโยงกับกระบวนการสื่อสารจิตใต้สำนึกในเวลา 1 ชม. เมื่อสังเกต คุณหมอให้ผู้อบรมแนะนำตัวและเพลงที่ชอบ ทำให้เห็นการ...
27 1
กิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง ในหัวใจเด็กน้อย"เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 ตำบลหุบกะพง อำเภอชะอำ จั...
36
        ผมใช้เวลาในการเดินทางไปทำงานตอนเช้าด้วยการฟังข่าวสารจากรายการบันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากเวลา ๘ นาฬิกาถึง ๙ นาฬิกาส่วนหนึ่งเป็นเพราะรู้สึกประทับใจผู้ดำเนินรายการที่ใช้คำถามในการถามผู้ที่รับเชิญมาร่วมรายการได้อย่างกระชับและตรงประเด็น             เช้านี้เป็นการสัมภาษณ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการจัดงานครบรอบสถาปณากระทรวงและมหกรรมแพทย์แผนไทยแต่นั่นไม่ทำให้ผมสะดุดใจเท่ากับการให้ข้อ...
20
สหกรณ์กับการลดขยะ1. เข้าร่วมงาน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ครบ 50 ปี และงาน ASEAN  Co-op products Expo 2. พบและได้ถ่ายรูป กับ พี่ต้อย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังห...
16
วันพระปาฏิโมกข์ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีจอ การลงอุโบสถเพื่อฟังปาฏิโมกข์การลงอุโบสถ คือ การที่พระภิกษุสงฆ์ร่วมประชุมกันที่พระอุโบสถเพื่อฟังปาฏิโมกข์ตามพร...
19
วันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครูตุ๋ม (ศิริลักษณ์ ชมภูคำ) และผม ได้รับเชิญจากอาจารย์กรภูศิษฐ์ แก้วมาก จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลย (มรภ.เลย) ผมชวนเสือตามครูตุ๋มไปเรียนรู้ด้วย เรา AAR กันระหว่างการเดินทางกลับว่า เวทีนี้ครูที่เข้าร่วมกว่า ๕๐ ท่าน มีพลังที่สุด และชัดเจนที่สุด เท่าที่เคยไปขยายผลมา  จึงมีความหวังอย่างยิ่งว่า ท่านอาจารย์ภูศิษฐ์และทีมงาน จะสามารถสานงานแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนพิเศษบกพร่องด้านการเรียนรู้ (LD)...
31 1
นสพ. The New York TimesInternational Edition ฉบับวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ในคอลัมน์ Opinion มีบทความชื่อWhatmoral heroes are made of (1)  เขียนโดย David Brooks น่าอ่านมาก   สรุปตอนท้ายว่า คนที่ตั้งหน้าทำเพื่อผู้อื่นนั้น  ทำด้วยความเชื่อหรือการเห็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของสิ่งนั้น และทำด้วยกระบวนทัศน์ว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่ยิ่งใหญ่นั้น   ตนไม่ใช่ตัวขบวนการนั้น   คือทำอย่างไร้ตัวตนนั่นเอง   แต่ผมก็ไม่วายเถียง David Brooks ว่...
59 3 1
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตอนเช้าเราเดินทางโดยรถบัสคันเดิม จากเซี่ยงไฮ้ไปหางโจว ใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง     ไปถึงก็เข้าร้านอาหารใกล้มหาวิทยาลัย กินอาหารเที่ยง แล้วไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเจ้อ...
40 1
            จากเหตุการณ์..๑๓ ชีวิตติดถ้ำหลวง ที่ผ่านพ้นไป สร้างมิติใหม่ในหลายวงการ เป็นอีกตำนานของประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ว่าได้ ที่ช่วยให้บังเกิดแง่คิดที่งดงาม..            ในสายตาชาวต่าง...
64 1
..คนโบราณ ของโบราณ บานตะเกียง..อาจใช่เพียง แค่อายุ ลุความหมาย..ศิลปศาสตร์ เก่าหลายหลาก ล้วนมากมาย..ฝากลวดลาย หมายค้นคว้า ศึกษาจริง....บรมครู อาจรู้รอบ ตอบโจทย์แท้..ศิษย์น้อ...
19 1
ในการจัดกลุ่มของงานเขียนของครูคณะทำงานจะจัดตามประเด็นที่ระบุไว้ในเรื่องเล่า โดยจะจัดให้ครูที่มีประสบการณ์ความสำเร็จร่วมกัน ใช้วิธีการเดียวกัน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่ละกลุ่มจ...
32 2
เล่าเรื่องวันหยุดพฤหัสที่ผ่านมาไปหลังจากจัดการบริการประชาชน ไปชิมอาหารร้านเก่าดั้งเดิม ถนนริมหาดบางแสนอาหารจานเด็ด คือ หมี่กรอบ ครับนานนาน จะได้ทานแบบเต็มรูปแบบ จำได้ แม่มานี ไชยาคำ ...
151 2
วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ Change.OLE ด้วยท่าทีปังปัง  คณะทำงานคุยกันว่าอยากให้งาน KM ครั้งนี้มีความพิเศษกว่าครั้งอื่นๆ เพราะเป็นครั้งที่ ๑๓   เมื่อต้องการให้ความพิเศษเกิดขึ้น แน่นอนว่าเรา...
36 2
… อุทยานแห่งชาติบางลาง เป็นที่ตั้งของเขื่อนบางลางกั้นแม่น้ำปัตตานีที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้สามารถอำนวยประโยชน์ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ แก่แหล่งน้ำเพื่อการ...
33 1
 วนไปวนมา  ที่"ต้นไม้..อีก ตามเคย.."....หากเรา  ยังไม่คิด ที่ จะใช้เหรียญ กลับด้าน  .ให้กับ ชีวิต..เขียว นี้...โดยเริ่มต้น เปลี่ยน ความรู้และความต้องการ หาผลประโยชน์ แต่ฝ่ายเดียว....ชี...
38 3 4

หมวดหมู่